Geplaatst

Vrijheid en veiligheid; inspiratie voor Vreeman?

Tijdens de bijeenkomst in de Heikesekerk ter gelegenheid van de dodenherdenking werden vrijheid en veiligheid  door twee sprekers met elkaar in verband gebracht. De teksten waren overduidelijk niet op elkaar afgestemd…..

Vreeman betoogde dat veiligheid door de Tilburgers zo belangrijk wordt gevonden dat zij bereid zijn daarvoor vrijheid in te leveren. Hij noemde het voorbeeld van cameratoezicht.  

Het verhaal van professor Mouwen gaf het  tegenovergestelde aan. Hij betoogde dat veiligheid een voorwaarde is voor vrijheid. Als iemand zich niet veilig voelt legt deze zichzelf beperkingen op in wat hij gaat doen of waar hij heengaat. Het voorbeeld dat Vreeman aanhaalde zou, naar analogie van de redenering van professor Mouwen, juist betekenen dat het veiliger maken van de stad middels cameratoezicht de mensen juist meer vrijheid geeft.

Ik ben het eens met professor Mouwen. Ik krijg steeds vaker signalen van mensen wiens vrijheid wordt beperkt door een – al dan niet terecht – onveiligheidsgevoel. Ik ken een jonge vrouw die niet naar de sportschool gaat omdat ze overdag werkt en ’s avonds niet naar de stad durft te fietsen. Ik ken mensen die ’s avonds in hun eigen buurt niet gaan wandelen omdat ze zich onvoldoende veilig voelen. Ik ken mensen die hun kinderen niet durven te laten uitgaan omdat de stad te onveilig is…..

Vrijheid om te doen wat je wil heeft in deze voorbeelden de voorwaarde van veiligheid. De Amerikaanse psycholoog Maslov heeft hier een halve eeuw geleden een theorie over ontwikkeld. Ook Maslov betoogt dat basisbehoeften, eten, drinken wonen en veiligheid een noodzakelijke voorwaarde zijn voor mensen om te streven naar hogere doelen.

Wellicht dat Vreeman inspiratie hfeft gevonden in de woorden van professor Mouwen. Misschien inspireert het hem dan om op het gebied van veiligheid nog een tandje bij te zetten. Nu niet langer met de gedachte de vrijheid van de Tilburgers te beperken maar juist om de vrijheid te vergroten.

Reacties

Eén reactie op “Vrijheid en veiligheid; inspiratie voor Vreeman?”

  1. Marjo Frenk avatar
    Marjo Frenk

    Nog meer geld naar veiligheid Joost?
    Ik fiets wel dag en nacht door de stad, mijn dochter en haar vriendinnen ook.Mijn kinderen gaan ieder weekeinde uit en klagen hooguit over discriminatie bij de caf