Geplaatst

CDA weggedrukt door linkse coalitie

Het meest in het oog springende moment van de begrotingsvergadering was het "foutje" van het CDA bij de stemming over de parkeertarieven. Het CDA had eerder de vergadering een aantal moties ingediend om verhoging van de parkeertarieven te voorkomen. Deze haalden dankzij de linkse raad geen meerderheid. Dat het echter helemaal niet de bedoeling van het CDA was om de parkeertarieven te verlagen kwam onverwacht aan het licht. Het onhandigheidje van het CDA legde genadeloos bloot dat de moties voor lagere parkeertarieven slechts "voor de bühne" waren. Het CDA liet zich gewillig schikken in de macht van de PvdA.

Het CDA haalde bij de stemming over de parkeerverordening onverwacht binnen dat de parkeertarieven helemaal niet zouden worden verhoogd. Dit kwam omdat de SP al sinds jaar en dag tegen de parkeerverordening stemt. Daardoor was er geen meerderheid om de parkeertarieven te verhogen. De PvdA reageerde als door een wesp gestoken. Als een klein kind werd de fractievoorzitter van het CDA door de fractievoorzitter van de PvdA tijdens een schorsing tot de orde geroepen. Tegelijkertijd verkneukelden individuele leden van de CDA fractie zich in de raadszaal over het onverwachte succes.  Dit was van korte duur. De CDA voorman liet zich als een mak lammetje voor het karretje van de PvdA spannen. Het CDA bood zelfs excuses (!!) aan voor hun stemgedrag.    

De achterban van het CDA was al erg ongelukkig met de linkse coalitie waarin het CDA zit. Dat het CDA ook daadwerkelijk nauwelijks wat te vertellen heeft versterkt dit gevoel ongetwijfeld. Bij de 2e kamerverkiezingen zal blijken dat de zetelverhouding in de Tilburgse gemeenteraad (PvdA 11 zetels en CDA 7 zetels) geen afspiegeling meer is van de actuele krachtsverhouding. Dit zal het ongenoegen zo mogelijk nog erger vergroten!