Geplaatst

Geen excuses voor Q-koorts en andere dierziekten

Vergeefs hoopten Q-koortspatiënten op excuses. Het is de laatste dagen pijnlijk duidelijk geworden: de bewindslieden op Volksgezondheid en Landbouw vinden dat ze geen enkel middel onbeproefd hebben gelaten om op tijd en effectief de uitbraak van Q-koorts de bestrijden. En als er in het rapport van de Commissie van Dijk al verwijten zijn, dan spelen ze over en weer de zwarte piet.

Q-KoortsNog daargelaten, dat er geen enkele vorm van oprecht mededogen is voor de ongelukkigen die met de ziekte besmet zijn geraakt. Het is typerend voor de opvattingen van de Minister van Landbouw, dat de getroffen geitenhouders vanzelfsprekend konden rekenen op een financiële tegemoetkoming, maar de patiënten worden aan hun lot overgelaten.

Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer gaat de bevindingen van zijn onderzoek en van de hoorzitting die onlangs in Den Bosch werd gehouden, nu verzamelen en rapport uitbrengen aan minister Schippers en de Tweede Kamer. Het is op voorhand hoogst onwaarschijnlijk, dat er daadwerkelijk lessen uit worden getrokken. Immers, ook na de Q-koorts hebben het RIVM en andere deskundigen de minister al herhaaldelijk gewezen op de gevaren van nieuwe, veel ernstiger vormen van vee-industrie gerelateerde gevaren voor de volksgezondheid: ESBL en MRSA. De minister ziet vooralsnog geen reden om in te grijpen en vertrouwt op zelfregulering van de industrie!

Waar gaat het om? Kort gezegd komt het neer op besmetting met enzymen, die allerlei bacteriën immuun maken voor antibiotica. Oorzaak: het op grote schaal preventief toedienen van antibiotica in de intensieve veehouderij. Een voorbeeld: een vleeskuiken leeft doorgaans zes weken en krijgt in dat korte bestaan gemiddeld vier keer antibiotica toegediend. Plus overigens nog zestien andere medicijnen.

De kans dat je besmet raakt met ESBL bij het uitpakken of bereiden van kippenvlees is vrij groot. Eén op de vijf Nederlanders is al besmet. Van de kippenboeren is één op de drie besmet met ESBL. Let wel, het gaat dus om een potentieel dodelijke besmetting.

En wat doet de overheid? Die roept de sector op tot zelfregulering. De sector heeft daarop toegezegd te streven naar een halvering van het gebruik van antibiotica in 2013. Wie dat controleert? De sector zelf! Aardig detail in dat verband: veeartsen blijken voor 20 tot 50 procent van hun inkomen afhankelijk van de verkoop van antibiotica.

En intussen ligt er dus gewoon besmet vlees in de supermarkt.  Het wachten is op een uitbraak met nog veel dramatischere  gevolgen. Gevolgen waarbij die van Q-koorts, hoe ernstig ook, volgens deskundigen, zullen verbleken. En onze overheid? Die kijkt vooralsnog de andere kant op.

De bouw van gigastallen gaat gewoon door en als er weer eens duizenden dieren worden “geruimd” stoppen we de kop in ‘t zand.

Ondertussen is in de VS weer een geval van BSE oftewel de gekke koeienziekte ontdekt. Maar geen reden tot paniek mensen. Volgens de de Amerikaanse autoriteiten is er geen besmet vlees in de voedselketen terecht gekomen.

Nog niet…

Dit blog van Karen Soeters verscheen eerder op de website Piepvandaag.nl Zij is directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren.

Reacties

26 reacties op “Geen excuses voor Q-koorts en andere dierziekten”

 1. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Kom er maar in, Ruevert, leuk debatje toch?

 2. Paul van Est avatar
  Paul van Est
 3. Ruevert avatar
  Ruevert

  @Paul,
  helaas in dit geval ben ik bijna helemaal eens met de PVDD.
  Uiteraard zouden excuses en eerdere onderkenning van het probleem normaal geweest zijn. Maar ook jij weet uit ervaring dat de overheden/politiek niet zo scheutig zijn met openheid en daarmee samenhangende gevoel voor de juiste vorm van informatie aan de burger.
  Eerst het beschermen van het eigen nest en zorgen dat niemand “beschadigd” wordt, daarna bagatelliseren en als het niets anders kan een afgezwakte versie van de waarheid naar buiten brengen.
  En ja het is nu zo dat een veearts bijna een doorgeefluik is geworden van medicijnen, Een tendens die er al een paar jaar is: boeren die de veearts uitschakelen in het proces. Zelf medicijnen inkopen en alleen in het geval van nood nog de veearts consulteren. Enerzijds kennis van de boer anderzijds kostenbesparing.

  Ik zal het voorzichtig formuleren, het artikel gaat over de Q koorts. Met dat gedeelte ben ik helemaal eens.
  Maar dan komen in een keer de kippen om de hoek tokkelen. 20% van de bevolking is besmet met het eslb, dat is toch wel een echte epidemie. Nooit van gehoord. Er kan veel onder pet gehouden worden door de overheid, maar dit is toch heel onwaarschijnlijk.

  De megastallen worden naast een BSE geval in USA ook opgevoerd, wat is het verband met de Q koorts? Overigens hoe groter de stal hoe groter het economisch belang voor alle betrokkenen. Denk allen maar de ruimtebesparing, dus varkensflats in de Peel en de maasvlakte zijn een goed idee. Meer ruimte voor natuur.

  Kortom, het artikel begint goed, maar daarna verdwaalt de PVDD weer in haar stokpaardjes die kant nog wal raken.Jammer, maar misschien krijgen de lezers van dit forum nog nadere goed onderbouwde toelichting.

  Discussie is de enige juiste vorm van overtuigen en de bakermat van de democratie
  Groet
  RV

 4. Ruevert avatar
  Ruevert

  Oeps,
  zie ik net
  de heading geeft de diffuse inhoud van het artikel weer. Koppel alles aan elkaar met een halve statement en breng de angst bij de mensen in de harten.
  Ik heb deze tactiek al meer voorbij zien komen. Kopvoddentaks of ESLB; wat is nou in principe het verschil.

 5. FritsOV avatar
  FritsOV

  @Reuvert het verschil is dat je niet op een verschrikkelijke manier dood kan gaan aan kopvoddentax.

  Ook voor mij was hett tot 2005 onwaarschijnlijk dat zaken zoals jij (Reuvert )aangeeft onder de pet gehouden kunnen worden. Ik heb onderhand ondervonden dat als het om landbouw gaat er heel veel onder de pet gehouden wordt!
  Misschien zou je dan toch eens wat TK stukken door moeten nemen. Laten we beginnen met MRSA, in 2004 werd toenmalig minister veerman op de hoogte gebracht door VWA dat het best wel verontrustend is dat werknemer in slachthuizen besmet raken met MRSA. In 2011 zei Staats bleker dat de MRSA besmetting in slachthuizen niet meer te keren is. Tja en jij zegt nooit van gehoord… dat klop, als er vanaf 2004 geen enkele actie ondernomen is dan kom jij dat ook niet te weten anders dan dat het te laat is en je geconfronteerd wordt met een besmetting. Voor wat betreft ESBL is het nog zorgwekkender en dat ziet de gehele medische wereld.
  We vinden het als samenleving heel normaal dat elke ondernemer, elke individu een WA verzekering afsluit en zelf verantwoordelijk is voor schade die hij toebrengt aan anderen. Maar zodra het de landbouw betreft gaat die vlieger niet op, sterker tot voor kort betaalden wij als samenleving zelfs bepaalde verzekeringen. Hebben wij Chemiepack een vergoeding gegeven voor de ramp die over ons uitgestort heeft? Waarom niet? en waarom wel de geiten vergoeden?
  Tot in de vezel van onze samenleving zit het fout. De kerk die voor velen de eerste toevluchtsoord is en voor anderen de laatste zou op zijn minst een laatste sprankje (of eerste) sprankje hoop moeten bieden aan diemensen die werkelijk gedupeerd zijn. Niets is minder waar!! de mis werd niet opgedragen aan die mensen die dood zijn gegaan, aan die mensen die mensen moeten missen, aan die mensen die voor het leven zwak zijn geworden of voor die mensen die ziek zijn geworden. Nee, de mis werd opgedragen aan die mensen waarvan de geiten geruimd zijn, die mensen die een vergoeding voor die ruiming gehad hebben, die mensen die omwille van het toch nog kunnen exporteren van een product niet wilden inenten. Het dier werd op deze manier door een instituut dat de mens boven het dier stelt plotseling boven de mens gesteld. En dat … is exemplarisch van hoe onderhand wij mensen het varken van de economie zijn geworden…..

  Discussie heeft alleen zin als argumenten ook bijdragen tot de mogelijkheid van veranderend inzicht, en daarmee veranderend standpunt. Discussie heeft geen zin als wij verworden zijn tot de moderne marxistische staat waar we dit keer kunnen kiezen uit Rood, Blauw, Groen en als je even iets krabt bruin.

 6. FritsOV avatar
  FritsOV

  En om nog even in te haken op wat andere stelling names van je.
  Er is één universele waarheid en die is dat naarmate je meer intensiveert er een groter probleem ontstaat tot beheersing van. Zo is ook de konijnenziekte ontstaan. Voor opeenhoping van mensen geldt hetzelfde gelet op de gevolgen van de varkensgriep.

  Naarmate je meer intensiveert verhoogt de infectiedruk punt! natuurlijk kun je met compartimentering, onderdruk etc etc wat verbeteren maar nog steeds gerommel in de marge.

  Megastallen, varkensflats etc zouden volgens jou ruimtebesparend zijn en daarmee meer ruimte voor natuur geven. Dit argument toont al aan dat je geen flauw benul hebt waar je over praat of dit doet om de discussie uit te lokken.
  Een probleem (bijvoorbeeld milieu) dat zich horizontaal voor doet kun je vertikaal niet oplossen! Wat jij zegt is dat ruimte besparing bij zou dragen aan meer natuur echter dat natuur juist schade heeft door overschot, daar ga je aan voorbij. Als je een geconcentreerd pakje soep niet aanlengt met de voorgeschreven liter maar met 20 cl strekt je bek samen. (sorry voor het taalgebruik) En dat is exact wat we met de ontkoppeling van grond aan de activiteit gedaan hebben. Heb je dan ruimte gecreëerd of juist een probleem verplaatst? En dan nog is je stelling fout! Hoe in vredesnaam hebben wij het als samenleving zo ver kunnen laten komen. De boer die oorspronkelijk infrabeheerders, waterbeheerders, hoeders van het landschap, ecologen en natuurbeheerders, waren hebben al deze taken losgelaten en heeft daarmee de samenleving opgezadeld met een miljarden slurpend onderhoud aan datgene wat de oorspronkelijke kerntaak was van deze boer. Uiteindelijk zijn het producenten van energetische grondstoffen geworden. Rest de vraag, hoort dat in een verstedelijkt land zoals Nederland met hier en daar een uit de kluiten gewassen tuin.

 7. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  @ Ruevert,

  Je eerste woord zegt me genoeg: “helaas…” De vooringenomenheid spat er vanaf. Zeg nou maar gewoon wie je bent, dat maakt zelfs je vooroordelen geloofwaardiger.

 8. Hans van Zeeland avatar

  Activisme en informatie – het blijft een moeizame combinatie…

 9. Ruevert avatar
  Ruevert

  @paul
  “voor jou” ontbreekt in het intro

  2. Hoe gevaarlijk is ESBL?
  Voor gezonde mensen is ESBL ongevaarlijk, maar voor wie een infectie én ESBL-enzymen in de darmen heeft, is het een erg vervelende en riskante bijkomstigheid

  http://www.nursing.nl/verpleegkunde/kwaliteit-van-zorg/hygi-ne-en-infectiepreventie/article/6110/weer-een-resistente-superbacterie-5-vragen-over-esbl

  Inderdaad is activisme en objectieve informatie een ongelukkig huweijk.

 10. Ruevert avatar
  Ruevert

  Uit onverdachte bron een pleidooi voor
  http://www.animalfreedom.org/paginas/informatie/vhttp://www.dierenwelzijn-nederland.nl/varkensflat

  Elk nadeel heb zijn voordeel

 11. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  ThanX, voor jou.

 12. FritsOV avatar
  FritsOV

  @Reuvert
  Die is gevaarlijk omdat het pas eng wordt op het moment dat je zwakker bent.
  Op de een of andere manier mag deze sector iemand dood maken zolang de persoon al meerdere ziekten had en hiet niet uit maakt of een bijkomende invloed van bijvoorbeeld ESBL hem versneld doen laten sterven.

  Hoe gevaarlijk is wat? EHEC? een e kolie bacterie die we nog niet zo lang geleden konden bestreiden door een simpel norrit pilletje (actieve koolstof) en nu blijkbaar uitgegroeid is tot een dodende bacterie. En dat op een weerzinwekkende manier.
  Of ben je van hetzelfde caliber als verburg en de zijnen. Die vinden dat het niet erg is dat de veehourij sector een belangrijke bijdrage doet aan MRSA, Q-koorts besmetting omdat de kat en de hond ook MRSA, Q-koorts heeft. Welja laten we eerst de hele wereld melaats maken en een bel om de nek hangen want dan is het niet erg wat we gedaan hebben.

 13. Ruevert avatar
  Ruevert

  Uit het NRC juni 2011
  “De EHEC-bacterie betrapt ons feilloos op twee zwakke punten: de communicatie over onzekerheden naar het grote publiek en de organisatie van onze voedselketen. Door de grootschaligheid en de complexiteit van onze voedselvoorziening zijn we kwetsbaar als er iets misgaat, omdat het meestal veel mensen tegelijk betreft en het moeilijk is om snel de oorzaak in een lange keten te achterhalen.

  Hebben dan al die mensen gelijk die vinden dat we terug moeten naar lokaal en biologisch produceren – naar Baas in Eigen Voedselketen? Nee, natuurlijk niet. Die vorm van productie is net zo goed kwetsbaar en een eventuele bacterie kan ook bij een korte voedselketen moeilijk gevonden worden. Sterker nog, het gebruik van dierlijk mest die besmet kan zijn met darmbacteriën, is eerder een argument tégen biologische teelt. ”

  Het is een feit dat bacteriën en virussen evolutionair superieur zijn t.o.v. van de zoogdieren.

 14. Ruevert avatar
  Ruevert

  @fritsov,
  helaas geen reactie op het pareren van de argumenten die U aanvoert t.a.v. de bacteriën die ondergang van de mensheid aankondigen.Jammer, maar wie weet

  Ik heb nu een andere uitdaging voor U.
  De boer
  In de jaren 60/70 heeft de politiek besloten dat ruilverkaveling de methode was om de levensstandaard van de boer te vergroten. Alle meanderende sloten en houtwallen die als afscheiding van de percelen aanwezig waren, dienden in de vaart der volkeren verdwijnen. Schaalvergroting was het toverwoord dat door de overheid werd gepropageerd om de “keuterboer” ook een goed leven te geven. De PVDA was in deze de voortrekker in dit proces.Terecht, maar het resulteerde wel in rechte sloten en beken waardoor alle natuur bijna verdween.

  De boer moest toen een omslag naar een vergroting van zijn “omzet”. Vergroten, gesteund of gedwongen door subsidies van o.a.de EU. Banken stonden altijd klaar om een nieuwe uitbreiding te financieren. In de jaren 70 was het antwoord van de bank als het boerenbedrijf niet meer rendabel was; zet er nog maar een stal bij, wij regelen dat wel. Een fuik dus waardoor nu bijna elke boer de keuze heeft tussen stoppen of uitbreiden. Ik wordt daar niet vrolijk van, maar het is een gegeven.
  Het stuit mij tegen de borst dat de boer als schuldige door de PVDD wordt aangeduid. De waarheid is toch iets anders. Een boer leeft voor het land en zijn dieren maar heeft het juk van de financiering op zijn nek en kan daardoor geen kant op. De PVDD heeft in deze een heel beperkte kijk op de realiteit.

  Desgewenst zal ik op groente en fruit zal ik reageren, in principe is dat het zelfde verhaal.
  In afwachting van alle ammunitie die ik heb gegeven om mijn standpunt te ontkrachten, wacht ik op een antwoord
  RV

 15. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  @Ruevert:
  Biologische landbouw gebruikt volgens mij de kracht van de natuur. Minder grootschaligheid leidt toch echt tot minder risico’s, vooral als je minder gif en medicijnen in beesten en in plantenteelt stopt, dus da’s logisch zou Johan zeggen.
  Verder lijkt mij niet, dat PvdD de schuld bij de boeren legt, waar baseer je die uitspraak op?
  En stellen dat vooral de PvdA de schaalvergroting in de landbouw propageerde, gaat voorbij aan een in de jaren 60 en 70 nog niet geheel irrelevante pseudo-christelijke partij, die het adagium van rentmeester niet altijd even uitmuntend toepaste.

 16. Ruevert avatar
  Ruevert

  @Paul,

  1 Ik wil alleen maar aangeven dat elke vorm van agrarische werkwijze gelijkwaardige risico’s met zich mee brengen. Het enige verschil is de schaalgrootte.
  2 de tendens in hun vlugschriften waar volgens goed Hollands gebruik een zondebok wordt gezocht.
  3 ben de NCB, een niet onbelangrijke speler in het verhaal, ook vergeten.

  Jammer dat de PVDD tot heden niet gebruik maakt van dit open medium om te reageren.

 17. Ruevert avatar
  Ruevert

  @Paul,
  jij weet ook dat bacteriën en virussen evolutionair superieur zijn t.o.v. van de zoogdieren.
  Dat is dus het ultieme gegeven waar vanuit je moet acteren. Bij alles wat wij als simpele zoogdieren doen en ondernemen, zelfs ademen, ligt dit risico om de hoek te wachten op zijn/haar kans.
  Agrarisch is een van de risicofactoren die wij lopen. Biologisch, plofkippen, scharrelvarkens, komkommers, taugé of andere groente, maakt niet uit.

  We zijn met te veel mensen op een te kleine ruimte, dus is dit een risico(hoe beperkt ook) waar we mee leven.Je loopt meer risico bij het oversteken van de Spoorlaan.
  De andere reductie van het risico betekent het verminderen van het aantal mensen. Maar daar is de Paus tegen en de methode van een kleine snordragende Oostenrijker die in het midden van de vorige eeuw furore in Duitsland maakte, lijkt mij ook geen goede oplossing.

 18. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  @ Ruevert:

  Welke vorm van landbouw, tuinbouw en veelteelt we in dit overbevolkte land beoefenen maakt volgens mij wel degelijk wat uit. Het gaat natuurlijk niet alleen over schaalgrootte of de mate van overconsupmtie van (non-biologisch) vlees e.d., of is volgens jou techniek niet relevant?

  En hoezo zijn bacteriën en virussen evolutioniar superieur? Op bepaalde vlakken wellicht, zou je dit voor mij als niet-bioloog wat inzichtelijker willen maken? Dan snap ik wellicht dit deel van je argumentatie wat beter.

  Blijven sneren naar de PvdD terwijl ik (zeer zeker PvdD-stemmer) en anderen je almaar van repliek blijven dienen voegt niet veel toe aan de discussie vind ik. En je anonimiteit opheffen zou ik helemaal prijzenswaardig vinden. Nu roep je toch een beetje het stigma van reaguurder over je af, terwijl je vrij serieus en betrokken reageert. Enfin, die beslissing blijft aan jou.

  Alvast bedankt, groeten Paul

 19. Charles Waagenaar avatar

  Beste mensen,
  De Q-koorts is me overkomen dus ik meen te weten waar ik het over heb als ik zeg dat het heel vervelend is.
  Het heeft me te pakken gekregen in een periode van herstel na een ziekenhuisopname en als ik hier lees hoe daar over geschreven wordt moet ik blij zijn als ik uit mijn lijden verlost wordt door een micro-organisme op een moment dat ik zwak ben.
  Zo gaat dat in de wereld en zo hoort het ook.
  Ik bleek echter niet zwak genoeg en heb mijn eigen resistentie opgebouwd.
  Het heeft wat tijd gekost maar ik kan inmiddels veel van de door mijn soortgenoten verzonnen verleiding weerstaan.
  Wat ik hier ook tegenkom is een gebrek aan overzicht. Q-koorts is geen opzichzelfstaand iets maar een resultaat van een geëvolueerde cultuur waarin mensen de symptomen van een decadente levensstijl vertonen.
  Als je kant nog wal raakt lijkt het er veel op dat je tussen de wal en het schip terecht bent gekomen en niet meer ziet dat er een ingebouwde veiligheidsklep bestaat van moeder natuur om een soort die de redelijke grenzen van de kwantiteit overschrijdt de decimeren. En denk maar niet dat wij daar iets over te vertellen hebben.
  Alle debat, discussie, conversatie en andere vormen van communicatie zijn nutteloze vormen van een rouwproces. Het verandert niets aan het feit dat we destructief gedrag gaan vertonen als we “te veel” worden.
  Hier zitten we ook al ruzie te maken met als rookgordijn dat het goed is om te discussiëren. Naïef is het.
  Er wordt al veel te veel geluld en daar verandert niets door.
  Mocht het zo zijn dat wij met zijn allen oprecht niet meer willen dat er domme fouten worden gemaakt die ons allemaal raken dan moet je er voor zorgen dat de wereld vergaat en het lijkt er op dat sommige mensen daar naar verlangen.
  Ze proberen moed te verzamelen door andere mensen net zo bang te maken als zij zelf zijn zodat ze “zie je wel!!” kunnen zeggen.
  En de wereld draait gewoon door dus het slaat nergens op.
  Als je de moed weet te verzamelen om in te zien dat je beslissingen kunt nemen die goed voor je zijn dan kun je dat eindelijk gaan doen. De beslissing om je kinderen goed op te voeden is daar hét begin van.
  Het krijgen van kinderen wordt een instinct genoemd waar je niet onderuit kunt komen. Het is een drang, het moet maar ondertussen wordt er niet onderkend dat het een vlucht is geworden.
  Lekker door blijven wroeten en dan niet in je moestuin wat ook heel comfortabel kan zijn maar in je eigen lijf zodat je kunt zeggen dat je geen tijd hebt om na te denken want je bent toch kinderen aan het opvoeden.
  Maar hoe moet je nou kinderen opvoeden als je zelf straal voor de gek bent gehouden en eigenlijk ook niet weet hoe het moet?! Nou ja, dan zetten we er gewoon toch nog een op de wereld. Houdt ons lekker bezig zodat we wéér geen tijd hebben om er over na te denken hoe het eventueel beter kan.
  Een verslaving is het. Méér is niet genoeg en zelfdiscipline bestaat niet. Nergens in, over, op of onder.
  Gewoon lekker doorgaan met waar we mee bezig zijn en dan vooral met fokken anders krijg ik zo weer te horen dat het niks met Q-koorts te maken heeft.
  Groetjes van mij,
  Charles Waagenaar

 20. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Dag Charles,

  “….Alle debat, discussie, conversatie en andere vormen van communicatie zijn nutteloze vormen van een rouwproces….” “…Hier zitten we ook al ruzie te maken met als rookgordijn dat het goed is om te discussiëren. Naïef is het.
  Er wordt al veel te veel geluld en daar verandert niets door….”

  Je voegt hierboven toch behoorlijk veel rook aan datt rookgordijn toe volgens mij. En dat stel ik op prijs.

 21. Ruevert avatar
  Ruevert

  @Charles,
  ik heb jouw verhaal een aantal keren gelezen, maar de boodschap die je wil uitdragen heb ik niet gevonden. Q koorts is gewoon kut, dat staat buiten kijf. Maar wat wil je nu zeggen. Dat wij als lemmingen naar de afgrond rennen door de overbevolking of dat deze overbevolking een bepaald risico met zich mee brengt en wij dat die moeten accepteren,

 22. Ruevert avatar
  Ruevert

  @Paul,
  1 Voedselveiligheid is het enige wat telt, methode is totaal irrelevant
  2 mutatiesnelheid, veel snellere aanpassing aan bedreigingen/kansen
  3 sneren is alleen bedoeld om hardnekkige “waarheid” ter discussie te stellen en dat geld voor iedereen.
  3a Als ik jou tegen kom bij Weemoed, zal ik deemoedig(onder embargo) een volledig demasqué dien.

  Wat mij meer zorgen baart, is dat deze site, die opgezet is om polemiek in het dorp te bevorderen, verzandt is in een affiche die alleen dient voor een paar gemankeerde “kunstenaars” en de PVDD.

  Shoarma, wiens naam definitief in het zand van de Sahara verzwolgen is. Tine, Henk en alle anderen die nog iets te melden hadden in dit dorp zwijgen al geruime tijd.

  Jammer, betekent wel dat de herstart van dit forum een stille dood tegemoet gaat. Of gaan we twitteren, nog minder ruimte om een gefundeerde opinie weer te geven.
  Het is verworden tot een discussie tussen twee mensen die het debat nog hoog in het vaandel hebben staan.. Dus Tom(Poes) doe iets.
  Veel wijsheid
  RV

 23. Tine avatar
  Tine

  Soms heet @ruevert gelijk. Het spijt me dat ik er even niet meer was op Tilburgz. Het is en blijft een goede plek om met elkaar van gedachte te wisselen. had er even geen tijd voor. Komt goed.
  Er is genoeg aan de hand om de de degens over te kruisen. Of gezellig over te kissebissen.
  Binnenkort meer.

 24. Paul vane Est avatar
  Paul vane Est

  @Ruevert

  1. Wat een pertinentegmail. onzin, het doel heiligt de middelen?
  2. Idem, de mens is verdomd flexibel volgend mij.
  3. Bij Weemoed staat volgens mij nog een toegangsontzegging voor me, al ben ik er pas wel geweest. elke donderdag en verder nog wel wat vaker ben ik in het Buitenbeentje. Blijkbaar ken je mij wel, demasqué hoef ik niet maar heb jij nodig vind ik, suc6 en wijsheid gewenst.

  Verder: voel je vrij om zelf onder eigen naam een blog te beginnen ipv Tom zijn site als ondermaats en niet aan jouw normen voldoend af te katten.

  Tot snel, groeten Paul

 25. Ruevert avatar
  Ruevert

  @Paul,
  1 op het moment dat wij de wereld kunnen voeden, veilig en verantwoord is de biologische oplossing veruit het beste. Tot die tijd getuigd het van een volledig misplaatste arrogantie die welig tiert in het rijke westen. En ja, er moet een voorhoede zijn die dit teweeg brengt en uiteindelijk dit doel bereikt. Maar dat ontslaat deze voorhoede niet van de verplichting om verder te kijken dan hun neus lang is. M.a.w. megastallen en genetische gemanipuleerde gewassen blijven nodig tot dat moment. Los van het feit of je voor of tegen bent.

  2 Levenscyclus van zoogdieren is veel langer dan die van bacteriën en virussen. Genetische aanpassing is dus honderdvoudig met alle gevolgen van dien. Daarnaast reizen ze mee met alle transportbewegingen in de wereld en vinden een nieuwe voedingsbodem en kansen. Mooi voorbeeld is de vogelgriep die wij sinds een aantal jaren in vele varianten kennen. Je kunt het wel ontkennen en net zoals Wilders achter de dijken van Nederland verschuilen en roepen dat het dan wel goed komt.
  Maar net zoals de xenofobie van Blondie is op milieugebed ook de wereld een geheel en beschermen de dijken niet.

  3 Van zien en zwaaien, als je maar lang genoeg in dit dorp rondloopt, leer je bijna iedereen kennen,
  Till we meet again
  RV

 26. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  @Ruevert:
  1. Waarom in godsnaam is biologische landbouw, die even productief of productiever is als bio-industrie per vierkante meter, propageren misplaatste arrogantie? Leg uit ajb, ik snap de redenering erachter niet en jij geeft hem niet.

  2. Waarbij is de genetische aanpassing dus honderdvoudig? Ik snap ook die gevolgtrekking niet trouwens, dus als je aan wilt geven dat juist bij zoogdieren of bij kortlevendere organismen als virussen en bacteriën de genetische aanpassing honderdvoudig is, ook graag de redenering erachter die voor jou blijkbaar zo zonneklaar is dat je hem niet geeft.

  3. We zien elkaar blijkbaar,

  groeten, Paul