Geplaatst

PvdD dwingt Tilburgse apenhandelaar alsnog om de boeken te openen

Apenhandelaar Hartelust wordt via een motie in de Tweede Kamer alsnog gedwongen voortaan gegevens openbaar maken over de dieren die zij invoert en verhandelt voor de proefdierindustrie. Al jarenlang weigert de Tilburgse gemeente, die dierenwelzijn geen onderdeel vindt van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, op verzoek van de Partij voor de Dieren zich te bekommeren om het lot van de vele honderden apen die in een loods in Tilburg-Noord gehouden worden.

Hartelust en andere commerciële fokkers van en handelaren in proefdieren, hoefden tot nu toe niet te voldoen aan de registratie- en rapportageplicht die voor andere proefdierinstellingen wel geldt. De Partij voor de Dieren dringt er al langer op aan om de uitzonderingspositie voor fokkers en handelaren op te heffen. De Tweede Kamer heeft deze week een motie met die strekking van PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand aangenomen. Ook haar motie over het opzetten van een centrale databank met gegevens over al het proefdieronderzoek in Nederland kreeg steun van een ruime meerderheid. Daarmee kunnen veel overbodige dierproeven worden voorkomen.

Apen gevangen in Vietnam
Apen gevangen in Vietnam

Ook de motie over de commerciële fokkers betekent een doorbraak voor proefdieren. Het Tilburgse Hartelust, één van de grootste apenhandelaren in de internationale proefdiersector, is meermalen in opspraak geraakt. Bijvoorbeeld nadat bleek dat apen onder erbarmelijke omstandigheden vanuit Tilburg werden getransporteerd, wat een aantal dieren fataal werd. Tot op heden heeft de apenhandelaar geweigerd openheid van zaken te geven over de manier waarop zij haar apen importeert, huisvest en verzorgt en om hoeveel apen het jaarlijks gaat. Esther Ouwehand heeft meermaals aangedrongen op een werkbezoek, maar is tot op heden niet welkom geweest. De gemeente Tilburg weigerde verantwoordelijkheid te nemen: ze wilde niet bemiddelen om een werkbezoek mogelijk te maken en wethouder Dierenwelzijn Berend de Vries ontweek lastige vragen van de lokale PvdD-werkgroep over het bedrijf (lees hier meer over Tilburg).

Ook proefdierfokker Harlan in Horst zal moeten rapporteren over de dieren die zij fokt. Bij Harlan mocht Esther Ouwehand wel op bezoek komen, maar ze kreeg de dierverblijven niet te zien. En ook Harlan geeft geen openbaarheid over het aantal dieren dat het jaarlijks fokt en verhandelt, of over het aantal dieren dat als overtollige voorraad wordt gedood.

Doorbraak: centrale databank dierproeven
Gegevens over proefdieronderzoek worden in Nederland op dit moment niet centraal geregistreerd. Vooral de resultaten van mislukte proeven worden vaak niet gepubliceerd. Daardoor kan er nauwelijks geleerd worden van mislukte proeven, en worden er dierproeven onnodig dubbel uitgevoerd. Dankzij de Partij voor de Dieren komt daar verandering in: de regering gaat werken aan een goede, toegankelijke databank met alle gegevens over dierproeven (bekijk motie). Ouwehand: “Dierenbeschermers strijden er al jaren voor, en nu is het eindelijk zo ver: er komt een openbare databank voor proefdieronderzoek. Dat is een doorbraak voor proefdieren, maar we zijn er nog lang niet. Ik blijf me hard maken voor het grootschalig terugdringen van dierproeven.”

Cosmeticaproeven op konijnen
Cosmeticaproeven op konijnen

Eerst literatuurstudie
Deze week was er tevens een ruime Kamermeerderheid voor de motie van de Partij voor de Dieren over “systematic reviews”: de opdracht aan onderzoekers om eerst een uitgebreide literatuurstudie te doen voordat zij een dierproef overwegen. Systematic reviews zijn in de gangbare medische wetenschap allang de standaard werkwijze; dat zal voor dierproeven nu ook gaan gelden.

Cosmetica
De Europese Unie heeft afgesproken dat per 2013 een totaalverbod gaat gelden voor dierproeven voor cosmetica. Hoewel de cosmetische industrie al jaren op de hoogte is van dit naderende verbod, dringen producenten nu aan op uitstel. De Kamer nam vandaag een motie aan van de Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren die stelt dat Nederland niet mag instemmen met uitstel en die de regering oproept om voor 1 april 2012 met een plan van aanpak te komen.

De moties zijn ingediend in vervolg op het Algemeen Overleg Dierproeven van 8 december 2011. De bijdrage van Esther Ouwehand kun je hier lezen.

Reacties

6 reacties op “PvdD dwingt Tilburgse apenhandelaar alsnog om de boeken te openen”

 1. ineke klaassen avatar

  Om onpasselijk van te worden wat mensen kunnen doen met dieren die vanons afhankelijk zijn puur om GELD!!!!!! BAHBAH

 2. Ruevert avatar
  Ruevert

  suggestieve foto van die arme aapjes. Gellukig vermeld het onderschrift dat het in Vietnam is en niet in Tilburg

 3. PartijvoordeDierenTilburg avatar
  PartijvoordeDierenTilburg

  @Ruevert Die foto is wel degelijk toepasselijk voor de Tilburgse apenhandelaar. Die haalt namelijk zijn apen uit Azie, oa Vietnam, waar ze zogenaamd gefokt worden, maar waar regelmatig ook bewijs is dat bijv. de moeder-apen uit de boom geschoten worden en de jongen vervolgens gevangen en verhandeld worden.

 4. Ruevert avatar
  Ruevert

  Foto blijft suggestief, en wat doen die schattige konijntjes in een artikel over een brute apenhandelaar. Overigens zullen beide fotovoorbeelden niet in Nederland voorkomen. Daarvoor zijn er te veel regels en inspecties om te controleren of die regels worden nageleefd.
  Waarheid is belangrijk dan manipulatie, alhoewel dat de afgelopen jaren gemeengoed is geworden om het hogere doel te bereiken.

 5. Paul van Est avatar

  “Overigens zullen beide fotovoorbeelden niet in Nederland voorkomen. Daarvoor zijn er te veel regels en inspecties om te controleren of die regels worden nageleefd.”

  Waarom zijn er dan zoveel dierenagenten in Nederland nu, Ruevert?

 6. Ruevert avatar
  Ruevert

  Dank zij “blondie”
  Als er geen verwording van de maatschappij zou zijn ontstaan, was er geen animalcop-brigade nodig geweest. Lang leve de sociaal democratie die deze verworvenheid heeft bewerkstelligd. Alles geregeld door de overheid en normale burgerzin is verdwenen. Het gevolg van 40 jaar wanbeleid met als gevolg dat “blondie”de grootste partij is geworden. BAH