Geplaatst

Duurzaam= rekening houden met AL wat leeft

Dierenwelzijn gold in Tilburg afgelopen raadsperiodes als portefeuille, maar ineens is het verdwenen. Berend de Vries is wethouder Milieu, Marieke Moorman  heeft Water-Natuur en Landschap. In ‘de duurzaamste stad van Nederland’ worden deze portefeuilles nu gesplitst, en erger: lijkt Dierenwelzijn vooralsnog het expliciet benoemen niet meer waard?!

De Partij voor de Dieren heeft alle colleges van B&W in Brabant opgeroepen Dierenwelzijn als portefeuille te benoemen. Ook op gemeentelijk niveau wordt het tijd dat bestuurders gaan beseffen dat dieren net als mensen het morele recht hebben op een respectvolle behandeling door de mens. Tilburg was daarvan overtuigd, dacht ik; de zesde stad van Nederland was één van de  6 gemeentes in Brabant waar er al een portefeuille Dierenwelzijn bestond (Geldrop-Mierlo, Grave, Hilvarenbeek, Laarbeek, Tilburg en Zundert). Nu de andere 62 gemeentes nog. Dus terwijl nu in mijn mailbox de ene na de andere Brabantse gemeente (van Eindhoven tot Gilze-Rijen) gehoor geeft en een wethouder -soms zelfs burgemeester- toeziet op Dierenwelzijn, gaat Tilburg weer terug naar af.

Duurzaamste stad- diervriendelijkste stad

Tilburg, duurzaamste stad van Nederland. Dat is ze natuurlijk pas echt als Tilburg rekening houdt met ál wat leeft, en zich ook de diervriendelijkste stad van Nederland mag noemen. Het is tijd voor een solide dierenwelzijnsbeleid.  Te vaak nog volstaat de gemeente Tilburg ermee om slechts aan de wettelijke minimumeisen te voldoen voor dierenwelzijn en dierhouderijen.

Sinds de Tilburgse werkgroep van de Partij voor de Dieren actief is, blijkt dat ook steeds bij de beantwoording van de vragen over dierenwelzijn die de partij heeft gesteld (financiering sterilisatie/castratieproject zwerfkatten, toezicht wilde dieren circus Holiday Moskou, vragen over Q-koorts, geen attracties met dieren op de Tilburgse kermis toelaten, oefen druk uit op apenhandelaar Hartelust om Kamerlid Esther Ouwehand op werkbezoek toe te laten).

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Tilburg zet als gemeente al in op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maar ook Tilburg heeft tot dusverre verzuimd om het Tweede Kamerbesluit uit 2007 uit te voeren, namelijk om ‘dierenwelzijn’ als een van de criteria op te nemen bij de toetsing van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Tilburg kan dus wel degelijk ervoor kiezen om als gemeente behalve met mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu ook met dierenwelzijn rekening te houden. ‘Wat zijn de gevolgen van dit besluit voor dierenwelzijn?’ kan dus gesteld worden bij Tilburgse subsidiekeuzes, wijzigingen van bestemmingsplannen en bij het al of niet verlenen van vergunningen.

Gaan we dat onderhand ook doen Tilburg?

Beschaving in Tilburg

Elk initiatief, elk plan van de gemeente heeft gevolgen voor het leefmilieu en/ of dierenwelzijn. Daarom hóórt Dierenwelzijn, liefst in combinatie met Natuur en Milieu, tot een portefeuille van een wethouder benoemd te worden. Door te kiezen voor een beleid waarin de gemeente zorgvuldig omgaat met de dieren en de natuur, neemt het Tilburgse bestuur bovendien een stap met grotere reikwijdte dan die beleidsmaatregelen op zichzelf.

Het was Ghandi die zei dat de beschaving van mensen is af te meten aan de manier waarop met dieren wordt omgegaan. Alleen een gemeente die rekening houdt met álle levende wezens, waaronder de stemlozen, binnen haar gemeentegrenzen en méér doet dan het minimaal opvolgen van landelijke, wettelijke dierenwelzijnseisen kan werkelijk sociaal genoemd worden.

Ingrid Ramaan – coordinator communicatie Partij voor de Dieren