Geplaatst

Actie bij Draaiend Huis: wonen in de toekomst?

Een sympathisant van de Partij voor de Dieren heeft op het Draaiend Huis een zogenaamd ‘makelaarsbord’ geplaatst met daarop verkiezingsposters van de Partij voor de Dieren. Dit is bedoeld als ‘welkom’ voor partijleidster Marianne Thieme, die dinsdagavond komt spreken bij de vertoning van de film ‘Sea the Truth’. Maar vooral benadrukt het makelaarsbord op het Draaiend Huis dat de Partij voor de Dieren streeft naar een aangenamere leefomgeving voor mens én dier. “De kiezer moet zich afvragen: waar wil ik uiteindelijk wonen?”

Ingrid Ramaan van de Tilburgse werkgroep legt de actie bij het Draaiend Huis als volgt uit: “Op 9 juni dreigen de keuzes versimpeld te worden: welke politieke partij krijgt zo snel mogelijk weer een zo groot mogelijke economisch groei? Mensen overwegen strategisch te gaan stemmen omdat ze hopen een bepaalde coalitie te bevorderen dan wel uit te sluiten. Daarbij dreigt duurzaamheid het onderspit te delven en overheerst het kortetermijndenken.”

Dat terwijl de keuzes in de komende kabinetsperiode cruciaal zijn voor het welzijn van komende generaties, legt Ramaan uit: “Houden we de aarde leefbaar voor mens en dier? De vis sterft uit, het oerwoud wordt gekapt, planten-en diersoorten sterven in rap tempo uit, zoet water is steeds schaarser, de aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en eens vruchtbare bodems verschralen. Wereldwijd lijden steeds meer mensen aan gebrek aan drinkwater en voedsel. Miljoenen dieren worden behandeld als gevoelloze objecten en na een ellendig leven gedood voor consumptie. Mens en dier worden ziek van de intensieve veehouderij en allerlei ziektes die daar ontstaan.” Talloze onderzoeken en organisaties bevestigen inmiddels eerdergenoemde verontrustende boodschappen. Zo berekende het Wereld Natuur Fonds bijvoorbeeld dat we binnen 20 jaar een tweede wereldbol nodig hebben om te voorzien in de menselijke grondstofbehoefte.

Hasseltse Rotonde als een metafoor

Het Draaiend Huis in Tilburg is heel passend voor deze actie, vindt Ramaan. “Als kunstwerk is het prachtig op de Hasselt Rotonde natuurlijk, maar aan zo’n leefomgeving moet je niet denken. Het huis staat er kaal bij – het lijkt wel ontruimd of verlaten. Auto’s en vrachtwagens razen er voortdurend voorbij: vele uren van de dag is er rondom file en zijn de uitlaatgassen verstikkend”, schetst Ingrid Ramaan het plaatje. “Nu, in de week van de Biodiversiteit, heeft de Tilburgse gemeente in de kale vlakte voor het huis grote nep-vlinders en nep-diertjes geplaatst.”

Ramaan ziet het ontstane beeld op de rotonde als een metafoor voor de huidige stand van zaken. “Het altijd maar streven naar meer en meer, het kortetermijndenken en het daarbij steeds maar rond rennen in cirkeltjes om de buit binnen te halen geeft een mensenleven uiteindelijk niet veel meer dan materiële winst en dus leegte.” De stemkeuze laten bepalen door welke partij de puur economische crisis snel de baas wordt, zou een zoveelste cirkelgang betekenen. Maar dan wel de cirkels van een neergaande spiraal, want de noodkreten vanuit milieu, klimaat en dierenwelzijn zijn inmiddels goed hoorbaar…”

Sea the Truth

De Tilburgse werkgroep van de Partij voor de Dieren heeft daarom Marianne Thieme dinsdagavond 1 juni uitgenodigd te komen spreken bij de Tilburgse première van Sea the Truth in het Natuurmuseum.  Deze documentaire toont het schrille contrast tussen de schoonheid van het onderwaterleven en de verwoesting die menselijke activiteiten daarin aanrichten. Als we in het huidige tempo vis blijven vangen en eten, zijn de oceanen in 2048 leeggevist. Marianne Thieme zal deze avond aangeven hoe de Partij voor de Dieren zich wil inzetten voor een duurzame samenleving, waar welzijn voor mens én dier voorop staan.

Reacties

20 reacties op “Actie bij Draaiend Huis: wonen in de toekomst?”

 1. Rob Moonen avatar
  Rob Moonen

  Het betreft hier een kunstwerk en als je dat beplakt is dat gewoon vandalisme, ook al denk je zelf dat je daarmee onder het mom van: ‘we zijn ludiek’ wegkomt. Ook de Partij van de Dieren moet met haar tengels van andermans (ons) bezit afblijven. Dus kan dat weg?

 2. Mol avatar
  Mol

  Kunst?

 3. Shoarma is Döner dan Kebab avatar

  Ik begrijp nog steeds niet hoe de PvdD zo hoog scoort in mijn Stemwijzer.
  Temeer omdat ik er niet lang naar heb hoeven vissen om vast te stellen dat de jongens en meisjes van de PvdD afd. Tilburg vislijm gebruikt hebben om hun affiches op – je slaat de spijker op hun kop, Rob – ‘andermans (ons) bezit’ te plakken.
  Voor straf bak ik zo meteen voor mijzelf een heerlijke steak…

 4. henk kuiper avatar
  henk kuiper

  Niet ver van dit openbaar kunstbezit prijkt voor ons openbaar groenbezit brutaal de tekst “hier zou gebouwd kunnen worden”! En die tekst staat niet op twee kleine affiches, maar op enorme borden en spandoeken. Nota bene pal voor belangrijke groene corridors, voor levend cultureel erfgoed nog van tuin- en landschapsarchitect Springer en zelfs voor een begraafplaats met waardevolle cultuurhistorie in de vorm van bijzondere grafmonumenten. Die enorme borden staan er bovendien heel wat meer dan twee.

  Extra grof en ruig te werk te gaan en strooien met reclamegeld maakt het besmeuren van “andermans (ons) bezt” ineens wél acceptabel? Dan reageert meneer Shoarmakebab zelfs verontwaardigd als iemand commentaar heeft op deze actie waarmee de week van de biodiversiteit werd ingeluid (zie reactie Cultuurmanifestatie 2)? Wat een misselijkmakend meten weer met twee maten.

 5. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  ‘Alles van waarde is weerloos’, zei Lucebert al. Dat geldt voor kunst en ook voor dieren.PvdD beschermt wel de dieren maar niet de kunst. Stel je voor dat we ezeltje Donna waar Linde Braber mee door de stad trekt zouden opzadelen met Job Cohen…..met een PvdAhalster door de straten laten lopen…

 6. Vriezekoop avatar
  Vriezekoop

  Druk maken om kunst, terwijl de aarde naar de klote gaat en dieren massaal sterven, hoe decadent!

  @ S.D. Kebab: Vislijm gebruiken voor het plakken van affiches? Ik weet niet wanneer men nog vislijm gebruikte, in de Middeleeuwen misschien. Tegenwoordig is behanglijm gemaakt van cellulose, dus plantaardig.

 7. Dick avatar
  Dick

  Ik vind het wel een ludieke actie. Het geeft precies aan waar de Partij voor de Dieren voor staat: een totale omwenteling in het denken: van het najagen van korte-termijn menselijke belangen naar het denken vanuit de planeet en zorg voor toekomstige generaties. Het makelaarsbord had dan ook op geen andere plaats kunnen hangen dan het draaiend huis.

 8. van der wel avatar
  van der wel

  onder een schuilnaam afkraken kan iedereen.
  denk je ook niet dat je een beetje overreageert?
  zo'n bord kan er ook weer af en trouwens de meeste huizen hebben tegenwoordig een verkoopbord, dus het is eerder een aanvulling op het kunstwerk.
  je straft de partij echt niet door een steak te bakken, je hebt er jezelf mee (en je kinderen).

 9. jack avatar
  jack

  Ik vind het wel leuk bedacht, en op deze manier is het huis toch nog ergens goed voor :). Bovendien, waar maken mensen zich druk om. Het is verkiezingstijd.

 10. Agnes de Kleine avatar
  Agnes de Kleine

  Vandalisme is het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten die iemand anders toebehoren. Een makelaarsbord op een raam plakken lijkt mij eerder ludiek en passend bij de week van de biodiversiteit (iets waar de PvdD voor staat) dan dat het als vandalisme beschreven moet worden. Anders kun je elke makelaar ook wel aanklagen.

  Maar het is grappig om te lezen hoe mensen ineens totaal voorbij kunnen gaan aan de boodschap van het verhaal en zich ineens wel druk gaan maken over het "vernielen" van kunst. Ik vraag me dan gelijk af in hoeverre deze reageerders ook echt iets met kunst hebben of dat het meer schreeuwen om het schreeuwen is.

  Want ook kunst is bij de PvdD in goede handen, dit in tegenstelling tot andere partijen waar alle budgetten geminimaliseerd worden vind de PvdD dat er niet bezuinigd mag worden op kunst en cultuur. Dus als kunst je zgn lief is kun je je stem ook op de PvdD uitbrengen.

 11. Groentje avatar
  Groentje

  @Rob Moonen Hoe vindt jij het dat de gemeente Tilburg dan het kunstwerk heeft "versierd" met een houtwal van 12 vierkante meter en allerlei grote houten beesten? Dat is ook een vandalenstreek. Laat staan van het kappen van een boom waar een beschermde bonte specht in broedt in de biodiversiteitsweek…
  Da's pas vandalisme

 12. van Duuren avatar
  van Duuren

  Wie is er bereid zijn nek uit te steken voor de idealen waarin hij geloofd? Iedereen die het politieke landschap van NL een beetje kent, weet dat de Partij voor de Dieren, Natuur en Milieu een partij is die de bestaande orde bekritiseerd. Een orde die meer en meer gericht is op de korte termijn belangen van individuen. Een orde die uiteindelijk leidt tot een wereldwijde misère. Ben je bereid om je verantwoordelijkheid te nemen? Maal dan niet om een goeddoordachte, ludieke campagne-uiting in een verkiezingstijd waarin avond na avond via de TV een loodgrijze politieke verduistering op electoraal NL neerdaalt.

 13. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  Iemand heeft met een plakbandje een affiche opgehangen op 'ons' rotondehuis. Dat heeft niets te maken met vandalisme, zoals iemand hier beweert, want vandalisme is het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten die eigendom zijn van iemand anders. Een paar maanden geleden is er overigens vlakbij het draaiende huis wel van alles beschadigd. Toen zijn daar namelijk door de gemeente grote, gezonde zomereiken gekapt en is over een lengte van meer dan honderd meter alle onderbegroeiing 'geamoveerd'.
  Nog even over het kunsthuis: de bedenker ervan, John Körmeling, heeft eens gezegd dat hij het prima vindt als zijn kunstwerk ook gebruikt wordt. Dat is nu gebeurd, dus waar hebben we het eigenlijk over? Vandaag zal het affiche wel worden weggehaald en is alles weer bij het oude.

  Heel anders zal dat zijn met het nieuwe prestigeproject 'TilburgBriljant', dat vorige week is gelanceerd door de heer de Ridder van het CDA, 'wethouder voor informatietechnologie'. Meer dan tweehonderdvijftig digitale informatieborden zullen binnenkort in het Tilburgse straatbeeld en in gebouwen verschijnen. En die zullen er permanent blijven staan. Met onder meer reclameboodschappen en 'nieuws'. Dit nieuws zal worden verzorgd door Omroep Brabant, oftewel de Brabantse Roeptoeter. 'Citymarketing' wordt dit genoemd. Maar is hier niet gewoon sprake van ernstige verrommeling van het publieke domein? Die tweehonderdvijftig nieuwe multimediascreens hebben nog een nadeel. Het T consortium, het schimmige samenwerkingsverband hier in de stad tussen politieke partijen, bedrijven en media, heeft er met TilburgBriljant weer een instrument bij om de publieke opinie te beïnvloeden.

 14. Leo avatar
  Leo

  Heel slim geplakt, en natuurlijk past er maar één affiche op het huis van de toekomst.
  Verder is hier al genoeg gezegd, alleen fossielen snappen nog niet dat de Partij voor de Dieren niet zomaar een partij is. Waarschijnlijk de meeste succesvolle partij van de afgelopen regeerperiode, Als je ziet met welk tempo de andere partijen achter ze aan hollen, niet te geloven. Zelfs het CDA is nu tegen uitbreiding van de intensieve veehouderij. Het gaat de goede kant op…

 15. Shoarma is Döne avatar

  Kennelijk geldt ook hier bij menigeen: 'The Medium is the Message'.
  De boodschap van in dit verband de PvdD is weliswaar belangrijk, maar om dan ook in te moeten stemmen met iedere wijze waarop deze boodschap wordt verkocht, gaat mij te ver.
  Niemand heeft dit op TilburgZ beter verwoord dan Henk Kuiper, hoezeer deze mijn eerdere reactie ook heeft opgevat als een oekaze tegen zijn stellingname.

  Kennelijk geldt hier tevens dat 'wie niet vóór mij is, is tegen mij'. Dankzij Bush weten we wat dat betekent.
  Joris Luijendijk zou in dit verband op de van hem bekende toon van de ironie gesproken hebben van 'eco-fascisme'.
  Maar ironie is een moeilijk te berijden vehikel hier in bloggersland…

  Ik wens de PvdD op 9 juni alle succes die ze verdient.
  En alle sympathisanten hier idem dito.
  Maar ook de wijsheid om met het medium van propaganda niet de put te dempen waarin het kalfje dreigt te verdrinken. Want dan zal inderdaad alles van waarde weerloos blijken.

  Okidoki, geen straf dus voor PvdD, ik doe het wel steakum…
  😉

 16. ML avatar
  ML

  De verontwaardiging op het plakken van wat posters op de ramen van het draaiend huis verbazen mij echt. Beeldend kunstenaars permiteren zich niet zelden dieren in zetten voor hun werk.
  Toen de beeldend kunstenaar Nitsch in Tilburg speciaal voor zijn performance een varken heeft gedood heeft voor een performance was de opkomst groot en de verontwaardiging in de culturele sector minimaal. Het inzetten en doden van dieren ten gunste van een kunstuiting is wel okay? Het opplakken van een poster op een kunstwerk niet? Vandalisme? Tuurlijk niet… gewoon een vindingrijke tijdelijke twist waarbij handig gebruik is gemaakt van de inhoud van een kunstwerk… Goed dan, Nitsch maakte ook wel gebruik van de inhoud van het dier 🙁

 17. linda avatar
  linda

  Goeie actie van de PvdD sympathisant. Wat mij betreft hadden de ramen ook volgeplakt mogen worden met de geitenposters van de partij voor de dieren. Er zijn meer dan 50.000 geiten vermoord. Over vandalisme gesproken!

 18. Rob Moonen avatar
  Rob Moonen

  Mensen die wild plakken krijgen daar normaal gesproken een bon voor. PvdD laat zien dat je gewoon weg komt met hufterig gedrag. Wat een voorbeeldfunctie! Voelt toch een beetje als een opgestoken middelvingertje.
  En wat vond Marianne ervan? Daar was't toch allemaal om te doen.

 19. Shoarma is Döne avatar

  Ter nadere duiding van de door mij 'voor straf' te bakken steak:
  Had ik het daar ook over de ironie van Joris Luyendijk, word ik gelijk door hem op mijn wenken bediend. Onder het meelevende kopje 'Hoe houden de groene ridders het vol?' schrijft deze: "Een deel van de verklaring is, vrees ik, dat ze vaak net zo onverdraagzaam en drammerig zijn als de anti-groenen en klimaatcomplotdenkers die nu even de toon zetten. Soort zoekt soort, en zoals anti-groenen hun zwaar bevochten hedonisme willen beschermen tegen wat zij zien als groene bedilzucht, zo lijken sommige groenen het milieuprobleem te gebruiken om hun post-calvinistische het-leven-is-een-examen-wereldbeeld uit te venten en op te leggen. Zo'n website voor duurzaam eten die dan goedgeweten.nl heet. Als uw correspondent zoiets ziet, krijgt hij bijna zin persoonlijk een diersoort uit te roeien en op te eten."
  Uit NRC Weekblad 20 mei 2010

 20. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  Rob en Shoarma is döner dan kebab hebben volgens mij toch een punt: dat je niet zomaar een poster op het raam van het rotondehuis mag plakken. Zelfs niet met een plakbandje. Omdat dit bij wet verboden is en zo'n ingreep het beeld, zoals de kunstenaar dat bedoeld heeft, aantast. Het beeld wordt erdoor 'beschadigd', zou je kunnen zeggen. Zo bezien is er dus inderdaad sprake van vandalisme!
  Misschien dat niet iedereen dit snapt en natuurlijk zijn er ook lieden die gewoon lak hebben aan normen en waarden of menen dat het doel de middelen heiligt. Dat zagen we april vorig jaar ook al. Toen togen aanhangers van groenlinks, gewapend met een gieter, een schop en bloemetjes naar de Hasseltrotonde. Zij hebben toen ook een poster opgehangen bij het kunsthuis en zelfs in de voortuin een bloembak geplaatst! Als je daar wat langer over nadenkt: wat een schandalige actie!!
  Net als trouwens dat wildplakken van de pvda vlakbij het draaiende huis eind vorig jaar. Bij de Hasseltroronde hing toen ineens een verkiezingsaffiche van Jan Hamming als kerstman. Een geinig affiche, dat wel, maar opgehangen buiten de daarvoor toegestane termijn. Hartstikke illegaal dus. Heel storend was in dit geval bovendien dat die poster het zicht op het rotondehuis benam! Als je over de ringbaan aan kwam rijden werd je blik steeds getrokken naar het knalrode verkiezingsaffiche. De pvda poster overschreeuwde als het ware, in visueel opzicht, het rotondehuis. Snappen ze bij de pvda niet dat, als ze al zo nodig klanstestien borden willen plaatsen, ze in ieder geval bij ons heilige rotondehuisje dienen weg te blijven! Wat een cultuurbarbarij!
  De bordkartonnen vlindertjes die de gemeente ruim een week geleden daar op het verkeersplein heeft geplaatst zijn bij nader inzien ook een doorn in mijn oog. Door de omgeving van het draaiende huis zo te verrommelen geeft de gemeente zelf het verkeerde voorbeeld! Dat is toch niet te geloven! Alsof het gemeentebestuur een middelvingertje opsteekt naar de burger én naar de kunstenaar! Ik kan me daar erg boos over maken. Maar ja, wat doe je eraan?
  Misschien dat ik maar eens een brief ga schrijven naar de nieuwe wethouder van cultuur. Want het kan toch niet zo zijn dat de vandalen in Tilburg keer op keer ongestraft wegkomen!