Geplaatst

Veehouderij. Ziek, zieker, moet beter!

Het kwik stijgt, katjes ontluiken, sneeuwklokjes steken de kop op. En het lammerenseizoen staat voor de deur. Nare bijkomstigheid in Brabant: weldra begint waarschijnlijk de Q-koortsellende van vooraf aan. Compensatie kunnen Q-koorts-slachtoffers vergeten. ‘Ze zijn verzekerd’, redeneert ons aller premier Rutte fijntjes. Hij wees daarmee het verzoek van de Partij voor de Dieren voor de instelling van een noodfonds voor slachtoffers af. En de geitenhouders? Die hebben op kosten van de belastingbetaler voor een nieuwe start een lading van 54.000 verse geitjes besteld.

Deze week is de GGD in Den Bosch een vaccinatiecampagne gestart – voor mensen wel te verstaan – die de gevolgen van Q-koorts voor kwetsbare groepen hopelijk beperkt. Marianne Thieme, partijleidster van de Partij voor de Dieren, die vorige maand de regering ‘dood door schuld’ verweet, reist vrijdag 11 februari af naar de GGD Hart van Brabant. Ze reikt de GGD-arts Jos van der Sande een oorkonde uit voor de manier waarop hij de regering uiteindelijk dwong niet langer economische belangen van de landbouwsector maar de volksgezondheid vóórop te stellen.

Als sinds 2008 maande Van der Sande de politiek -achter de schermen én via de media- tot actie over te gaan. Pas na de Zembla-uitzending van 6 december 2009, die keihard blootlegde hoe Volksgezondheidminister Klink zich liet piepelen door Landbouwminister Verburg ten koste van mensenlevens, toonde het kabinet ineens Daadkracht. De geiten dienden als eerste zondebok: ze zouden allemaal afgeslacht worden. ‘Geruimd’, heet dat klinisch. Maar het kwaad was al geschied. De teller staat voorlopig op 4000 zieken, van wie velen chronisch lijden, en 18 mensendoden.

Dood door schuld, stelde Marianne Thieme vorige maand met recht in de Tweede Kamer. Want de locaties van besmette geitenhouderijen waren al lang bekend maar door politici uit de openbaarheid gehouden. Minister Verburg hield een meldplicht voor boeren over Q-koorts één jaar lang tegen. Het fokverbod werd pas ingesteld nadat het fokseizoen al voorbij was, de geitenbokjes al op veetransport en de melkgift van moedergeit voorlopig was veiliggesteld. (Die boer heeft tenslotte een bedrijf te runnen). De Amerikaanse en Braziliaanse overheid waarschuwden hun burgers die op een tripje gingen naar Nederland voor de gevaren van Q-koorts; de Nederlandse overheid informeerde risicogroepen niet eens. En dat terwijl je binnen een straal van 2 kilometer van een veehouderij kans op besmetting loopt, en bijvoorbeeld zwangere vrouwen dertig keer meer kans hebben om dood te gaan van Q-koorts.

Gaat u maar lekker fietsen op het Brabantse platteland mevrouw, niks aan de hand!

Ach. De Nederlandse regering had het al zo druk met de Varkensgriep – pardon, Mexicaanse griep noemen we dat in Nederland; dat klinkt wat neutraler, wat minder kwetsend voor de vee-industrie, terwijl ook dat gewoon een door dieren op mensen overgebrachte ziekte is natuurlijk. Economische schade aan gezondheidszorg, hygiënemaatregelen en ziekteverzuim? Miljarden.

Het voorjaar 2010 was het dan zover. Zelfs in de binnenstad van Tilburg viel er een brief op de deurmat. Afzender: gemeente. Strekking: er is een bedrijf in de buurt waar Q-koorts is geconstateerd. Extra oplettendheid was geboden. Rijkelijk laat, wist ik donders goed uit betrouwbare bron. Al in 2007 sloeg de Partij voor de Dieren voor het eerst alarm. In 2008 opnieuw, maar het arrogante provinciebestuur van CDA, VVD en PvdA hoonde kritische vragen over het toenemend aantal Q-koortspatiënten weg. PvdD-statenlid Birgit Verstappen ging te rade bij GGD-arts Jos van de Sande en organiseerde toen maar zelf een informatiebijeenkomst over Q-koorts, waar Van de Sande Brabantse statenleden en burgers van het burgerinitiatief Megastallen-Nee voorlichtte. Pas in de tweede helft van 2008 deed het provinciebestuur, na meer dan 1000 zieken, een poging om Den Haag wakker te schudden. De uitkomst daarvan is nu pijnlijke geschiedenis.

En de geiten? Na de Zembla-uitzending moesten die dood natuurlijk. Ook de gezonde. Ook de zwangere. Gründlichkeit was plots het devies. De pers werd voortvarend op afstand gehouden in een poging van die nare beelden van dode dieren met bungelende pootjes in grijpers te voorkomen. Zoals in 1997, toen de Varkenspest door Nederlandse vee-industrieën waarde en duizenden varkens werden afgeslacht. Gemaskerde mannen in pakken doodden duizenden geiten op één dag. Vrachtwagens voerden in colonnes de nog warme kadavers af. Veel van die boeren zworen: Nie wieder! Tenminste, niet weer varkens op elkaar proppen in schuren die het daglicht niet verdragen. Ze kochten – u raadt het belastingbetaler – na deze miljoenen kostende zuiveringsactie van uw geld nieuwe handelswaar.
Geitjes, geitjes en nog eens geitjes!

In 1997 telde Nederland rond de 8.000 geiten. In 2010 waren er grofweg 44 keer zoveel geiten, namelijk 355.000. Al die op elkaar gepakte geitjes in Brabant, dat ging zo’n tien jaar goed. Tot het fout ging. Goed fout. Over Q-koorts zegt RIVM-directeur Roel Coutinho in ZEMBLA: ‘Er is op een gegeven moment een intensieve veehouderij ontstaan van geiten. Wij kunnen alleen maar zeggen: er is een zeer sterke aanwijzing dat door de intensieve veehouderij, door de concentratie van zoveel geiten op één plaats, je zoveel bacteriën krijgt en dat is waarschijnlijk de oorzaak.’

Deze donderdag 10 februari nog bleek hoe vals en misleidend de (des)informatieoorlog gevoerd wordt. Veel te voorbarig, nam Omroep Brabant het merkwaardig opgestelde persbericht over: ‘Gezondheidsrisico megastallen niet aangetoond’. Dat meldde Omroep Brabant als ‘voorlopig resultaat’ van het gezondheidsonderzoek naar de aanwezigheid van het COPD en kankerverwekkende fijnstof rondom vee-industrieën. ‘Andere schadelijke concentraties rond de stallen zijn wel hoger, maar lijken niet gevaarlijk.’ Die voorlopige conclusies zijn gericht op:

Gaat u maar lekker fietsen op het Brabantse platteland mevrouw, niks aan de hand!

De ontmaskering van deze valse ‘gaat u maar rustig slapen’-tactiek volgde ditmaal bliksemsnel. Onder druk gaf de minister Schippers nog dezelfde donderdagavond laat tóch het voorlopig rapport vrij, zodat journalisten de bron zelf konden inzien. Radio 1 liet vandaag in de uitzendinguitgebreid artsen aan het woord: in Brabant komen longaandoeningen (COPD) tot twee keer méér voor in de buurt van veehouderijen!

De massale veehouderij is ziek, zieker, ziekst. Behalve vreselijk voor de dieren is deze industrie ook ziekmakend voor mensen. In Noord-Brabant, de meest veedichte provincie van Nederland, is het wachten op de volgende uitbraak van een dierziekte. De wijze waarop varkens, kippen, eenden, geiten, kalkoenen en koeien in duizendtallen, tienduizendtallen en zelfs honderdduizendtallen op elkaar worden gestouwd vergroot de kans op het ontstaan van besmettelijke, van dier op mens overdraagbare, ziektes. Op die duistere vierkante meters lijden ze een stressvol bestaan. Dat ze totaal ‘doorgefokt’ zijn en genetisch nauwelijks van elkaar verschillen, verlaagt hun weerstand tegen ziektes verder.

Om vroegtijdige ‘uitval’ in de ‘productielijn’ in te dammen, geven de veeboeren hun dieren massaal ‘preventief’ antibiotica. Zo doktertje spelen, is bloedlink voor mensen. Het zorgt ervoor dat bacteriën zich aanpassen, waardoor antibiotica z’n werking verliest. Die antibiotica-resistente bacteriën, zoals MRSA en ESBL, zijn
levensgevaarlijk voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Ongeveer 50 procent van de veehouders en hun families zijn besmet met MRSA. Niet voor niets worden patiënten die op een veehouderij zijn geweest in een ziekenhuis direct in quarantaine gebracht! Al jaren breken regelmatig MRSA-‘golfjes’ uit in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen: ziekmakend en soms zelfs dodelijk. Ze leiden tot quarantaines, complete ontruimingen van afdelingen en forse medische zorgkosten. (Zie: Radar-uitending) Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 90 procent van het kippenvlees is besmet met ESBL: de eerste dode door ESBL is eind 2010 gevallen. Onderzoekster Maurine Leverstein-van Hall die adviseerde direct al het kippenvlees uit de supermarkt weg te halen. Ze werd acuut teruggefloten. Mensen moeten vooral kipfiletjes blijven kopen. Gewoon goed doorbakken dat vlees dan vallen de risico’s heus wel mee.

Koopt u maar lekker kip mevrouw, niks aan de hand!

Milieudefensie wist afgelopen maand te melden dat sinds 2005 het aantal megastallen in Nederland meer dan verdubbeld is. In Brabant heeft het provinciebestuur van CDA/PvdA en VVD lak aan het door de Partij voor de Dieren in gang gezette burgerinitiatief Megastallen-Nee. En ja, nu de verkiezingen naderen en burgers zich nog steeds druk maken over megastallen draaien PvdA en VVD in de media een beetje bij –tot na 2 maart dan.
Zelfs het CDA roept nu dat megastallen taboe zijn verklaard in Brabant, maar vermeldt niet dat meer dan 50 stallen mogen groeien tot megalomane proporties, omdat ze als ‘uitzonderingsgeval’ benoemd zijn. (Vrijdag 25 februari wordt hierover gestemd in de Provinciale Staten. Komt u ook naar de publieke tribune?)
Daarnaast maken talrijke bedrijfsuitbreidingen stallen ter grootte van drie voetbalvelden mogelijk. Daarin kunnen een kwart miljoen kippen, bijna tienduizend vleesvarkens of geiten
op elkaar gepropt worden met wederom alle gezondheidsrisico’s van dien.

Brabant moet stoppen met het produceren van dit ziekmakende vlees, waarvan 70% wordt geëxporteerd. De rotzooi – de ziektes, de stront, de verzuring en verdroging van ons land, het aangetaste water en de daarmee gepaard gaande uitsterving van plant-en diersoorten, de luchtvervuiling – die hebben we hier.
Nederland zal de concurrentiestrijd nooit op prijs kunnen winnen van lage lonenlanden. Want als je alle werkelijke kosten zou doorberekenen aan de veehouderijsector zelf – de kosten aan gezondheidszorg, milieuschade, natuurschade, de kosten van de ruimingen en de compensaties, de subsidies op luchtwassers, het opkopen van melk, boter en vorige maand varkensvlees door de E.U. omdat de prijs nog verder was gezakt door het Duitse dioxineschandaal, dan blijft er weinig winstgevendheid over.

Niet voor niets stoppen gemiddeld 6 boeren per dag met hun bedrijf in Nederland. De Brabantse provincie moet landbouwsubsidies niet meer steken in luchtwassers en lapmiddelen. Ze moet met dat geld en met de opbrengst van de verkoop van Essent boeren helpen weer een bedrijf op te bouwen om trots op te zijn: help ze omschakelen naar kleinschalige biologische landbouw voor de lokale markt. Waar ‘Goei Eete’ wordt verbouwd.
In een provincie waar het vee gezond en diervriendelijk wordt gehouden blijven de mensen ook gezond. [Ingrid Ramaan, kandidaat-statenlid Partij voor de Dieren Noord-Brabant plaats 3]

Meer weten over de ziekmakende vee-industrie en de verborgen economische kosten? Kom naar de filmvertoning Het Systeem op maandagavond 28 februari in het Natuurmuseum in Tilburg. Entree gratis. Binnenkomst: 19.15u. Aanmelden is prettig, maar niet noodzakelijk via: brabant@partijvoordedieren.nl

Lees hier de visie van de Partij voor de Dieren over hoe het wél moet op het Brabantse platteland.

Reacties

13 reacties op “Veehouderij. Ziek, zieker, moet beter!”

 1. Ruevert: mega blij avatar
  Ruevert: mega blij

  Iedereen moet veganist worden. Een strak plan. Voor de verworpenen van PVDD wereld, die toch vlees willen eten, importeren wij uit onduidelijke landen die lak hebben aan de wetten en eisen die in dit land gelden. Och, geen controle over het welzijn van de dieren, is toch niet belangrijk. Ons straatje is schoongeveegd en net zoals in de tijden van Colijn kan Nederland rustig gaan slapen.  
  Of de meeste mensen veganist willen worden en wat het effect van die nodeloze en milieuonvriendelijke transporten is, schuiven in het belang van de briljante denkwijze van PVDD terzijde. De Agrisector en aanverwante bedrijven dragen tussen de 10 en 15% bij aan het nationaal inkomen. Ten slotte draait het om het principe en niet om het welzijn van andersdenkenden.

 2. linda avatar
  linda

  Dit artikel draait er niet omheen. De PvdD hamert al sinds haar oprichting op de gevaren van de ziekteverspreidende veehouderij. Ondanks het burgerinitiatief Megastallen Nee, petities, hoogleraren-manifest, klokkenluiders, zelfs menselijke dodelijke slachtoffers groeit de intensieve veehouderij tegen de klippen op. Er is maar één ding wat nu explosief moet groeien en dat is de PARTIJ VOOR DE DIEREN! Met niet één statenlid in de provincie, nee, minstens 3 of 4, dan zal men wel MOETEN LUISTEREN. De verkwanseling van alles wat ooit zo mooi was in deze provincie moet gestopt worden!

 3. Godelieve Engbersen avatar

  http://www.youtube.com/watch?v=mauZ2W1RmKM

  Op de Landelijke Genoegdag 20 maart 2011, wordt er ook meer informatie verstrekt over het project 'Goei Eete'. (H)eerlijk om producten uit je eigen streek te eten. Een appel hoeft niet noodzakelijk duizenden kmts of te leggen voordat je deze eet.

  groetjes, Godelieve Engbersen
  Transition Town Tilburg
  Samen op weg, om minder fossiele brandstoffen te gebruiken, omdat de goedkope olie opraakt (olie per vat nu 100$). Via minder transport, (streekproducten), vegetarisch eten gebruik je minder olie.
  Er worden erg veel mooie initiatieven gestart. Doe mee…?!

 4. Evert Hoen avatar
  Evert Hoen

  Het lijkt mij verstandig om wanneer een veehouder vee heeft er voor zorgt dat hij zijn eigen mest uit kan rijden. Dw z dat een boer met 40 koeien zelf 20 hectare eigen grond moet hebben. Voor varkens of geiten moet er ook zo'n soort regeling zijn. Zieke beesten produceren zike mest dat word overal uitgereden. Mest uit braband gaat naar het noorden bij voorbeeld. Wanneer dit beleid zo doorgezet wordt is er geen kans meer op megastallen want er is geen ruimte voor. Wij hebben weer beesten in de wei en de dieren hebben dan ook een beter bestaan. Verder ben ik er voor om als land zoveel te kunnen produceren dat. Je niets hoeft te importeren.

 5. Ruevert: voor heer T avatar
  Ruevert: voor heer T

  Gebeurt het toch weer???
  —–
  @Linda,
  dus iedereen moet veganist worden om het grotere doel van de PVDD te dienen. De geschiedenis staat bol van voorbeelden dat deze eenzijdige vorm van gelijk desastreus af kan lopen.

 6. Anouk avatar

  beste ingrid, kennis van zaken op een lange rij samengevat!super, dank je wel, zeer noodzakelijk! Wellicht volgende keer wel een andere titel om ook meer macht en kracht te genereren/uit te stralen? ziek, zieker, ziekst? De overtreffende trap van ziek is/kan/moet BETER! groet Anouk

 7. Godelieve Engbersen avatar

  18 november 2010

  'Antibioticaresistentie dieren risico voor mensen'

  Antibioticaresistentie bij dieren is gevaarlijk voor mensen, waarschuwt de Gentse hoogleraar Jeroen Dewulf. 'Het gebeurt uitzonderlijk, maar het kan', liet hij optekenen tijdens de Europese Antibioticadag.

  Volgens de professor wijst onderzoek uit dat verschillende takken van de Vlaamse veehouderij teveel antibiotica gebruikt. Hierdoor ontstaat een toename aan resistente bacteriën bij het vee.

  Salmonellakiemen
  'Een belangrijk voorbeeld zijn salmonellakiemen die resistent worden voor antibiotica, waardoor de ziekte moeilijker behandelbaar is voor mensen. Hetzelfde kan zich voordoen bij campylopacterkiemen, die minder ernstige maagdarmstoornissen veroorzaken.

  Lees het volledige artikel: Ziekteverwekker NDM-1 rukt op in Europa http://www.artsennet.nl/Actueel/Nieuws-uit-de-med

 8. linda avatar
  linda

  kijk eens op deze site: http://www.pigbusiness.co.uk/take-action/act-as-a
  Het europees parlement kan het niet meer ontkennen. De waarheid is gezegd in Brussel, maar de multi-national 'Smithfields Food' is machtig. Zij kopen lachend politici om. Maar niet de Partij voor de Dieren!

 9. Ruevert: is altijd g avatar
  Ruevert: is altijd g

  @Linda
  still waiting! Agiprop zoals dat vroeger heette werkt tegenwoordig niet meer.

 10. Frank van Schaijk avatar
  Frank van Schaijk

  Zelfs al wordt heel Nederland veganist zal dar wereldwijd op milieugebied zo goed als nietsuitmaken. Zeker niet met opkomende landen als Brazilië, India en China: Heel, heel veel mensen die almaar welvarender worden en allemaal vlees willen. En dat gaan ze ook doen, reken maar.
  Vlees dat in Nederland diervriendelijker dan in de rest van de wereld wordt geproduceerd.
   
  Nu hebben we de keuze: economisch zelfmoord plegen (de vleesexport is zeer belangrijk voor Nederland) en het vleesindustrie onmogelijk maken zodat er in landen als Polen, Hongarije en weetikveel nog veel en veel grotere megastallen gaan komen die een stuk minder diervriendelijk zullen zijn dan die in ons land aangezien het een feit is dat Nederland een van de diervriendelijkste landen ter wereld. En dat wil niet zeggen dat er hier in ons land niets verbeterd kan worden op het gebied van diervriendelijkheid.
  Dat is dus een keuze: het milieu is er zo goed als niet bij geholpen; de economie krijgt een optater en de toekomstige dieren zijn er slechter aan toe.
   
  Of we kunnen, en dat is zeer zeker mogelijk, dier- en milieuvriendelijke megastallen of varkensflats of hoe je het ook wilt noemen beginnen. Boeren blij, gunstig voor de economie en dierenvrienden blij. Nou ja, er zal altijd een marginaal groepje romantici overblijven dat wil dat allee beestjes buiten lopen (onmogelijk en ongezond) en niemand meer vlees eet (gewoon onmogelijk).

 11. Ruevert: is altijd g avatar
  Ruevert: is altijd g

  @Linda,
  ik ben een voorstander van het open vizier. Hoor en wederhoor op basis van gefundeerde argumenten, zoals Frank van Schaijk vanuit zijn optiek ook doet. Echter een oorverdovend stilzwijgen is ons deel. De conclusie dat de PVDD perfect in de nieuwe vorm van onze schreeuw democratie past, zoals Wilders die ook perfectioneert, is dan snel getrokken.  

  Ben benieuwd of je wilt verwaardigen om op basis van inhoudelijke argumenten de discussie wilt aangaan of dat de PVDD net zo opportunistisch is als de PVV.

 12. Ruevert: wordt princ avatar
  Ruevert: wordt princ

  @Linda,
  ander geluid is niet gewenst? Wacht nog steeds op jouw inhoudelijke reactie!

 13. Tom namens Team Alde avatar

  Beste lezer van TilburgZ,

  Zoals u wellicht weet, wordt er op dit moment op de website http://www.dialoogmegastallen.nl een uitgebreide discussie gevoerd over megastallen in Nederland. We willen u van harte uitnodigen om op die website uw visie op megastallen (nogmaals) uiteen te zetten.

  Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en vriendelijke groet,

  Tom, namens Team Alders