Geplaatst

Begin jaren ’90 zijn er afspraken gemaakt om de biodiversiteit te redden, want die is in 100 jaar afgenomen tot nog maar 13%! Maar in Brabant zijn VVD, CDA, SP en PVV toch akkoord gegaan met de draconische natuurafbraakplannen van Bleker. Zondagmiddag 22 april organiseert de Partij voor de Dieren een themamiddag over ‘Nut en noodzaak van biodiversiteit’ in Tilburg. Te gast zijn natuuronderzoeker Tom Bade, filosoof Bas Haring en ‘beroepsprocedeur’ Jaap Dirkmaat van Stichting Das en Boom.

Met de botte bezuinigingen op de natuur gaat het in Brabant niet lukken om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) af te maken. Deze groene verbindingszones die dier- en plantensoorten meer kans op overleven bieden zouden volgens de partij voor de Dieren door de provincie uit de Essent-gelden moeten worden betaald. Helaas stemde de coalitie hier niet mee in. Het wordt zo bijna onmogelijk om te voldoen aan de Europese afspraken rondom natuurbehoud. Bovendien willen de coalitiepartijen VVD, CDA en SP ook allerlei ‘verdienmodellen’ op de nog overgebleven, kleinere en dus kwetsbaardere natuurgebieden loslaten: ruim baan voor recreatie, commerciële activiteiten, houtoogst en jacht.

Niet zeuren?

Hoe belangrijk is biodiversiteit? Wat is de toegevoegde waarde van natuur? Volgens filosoof Bas Haring is het streven naar behoud van biodiversiteit van de Partij voor de Dieren en andere natuurliefhebbers onzinnig. In zijn boek Plastic Panda’s beweert hij: ‘Als er voor de mens weinig risico is, wat voor reden is er dan voor het behoud van (alle) biodiversiteit? Zolang de bevolkingsgroei doorzet, is er voor veel soorten geen ruimte meer. Dat is de harde realiteit’. Hij gaat 22 april de discussie aan met de andere gasten, Tom Bade en Jaap Dirkmaat.

Word lid van de Partij voor de Dieren en drie bomen in het Groeiend Verzet-bos tegen natuurafbraak: www.partijvoordedieren.nl/groeiendverzet

Tom Bade is oprichter en directeur van Triple E, een kenniscentrum dat onderzoek doet naar de baten van natuur en landschap. Hij zal ingaan op de economische waarde van natuur en biodiversiteit. Bovendien benadrukt hij dat naast de verscheidenheid van soorten (biodiversiteit) ook biomassaliteit – de aanwezigheid van grote aantallen van een soort- belangrijk is (zie ook dit bericht op National Geographic ). De derde gast, Jaap Dirkmaat, voert als voorzitter van Stichting Das en Boom een juridische strijd tegen de ingezette afbraak van natuur. Hij vertelt hoe het huidige kabinetsbeleid een ‘kookboek voor uitsterven’ is en waarom dit moet worden bestreden.
Na de lezingen zullen de drie sprekers met elkaar in debat gaan en is er gelegenheid tot het stellen van vragen uit het publiek.

Locatie: De Harmonie, Stationsstraat 26 inTilburg. De Harmonie ligt op loopafstand van Station Tilburg. Het programma begint om 14.00. De zaal is vanaf 13.30 open.

Gratis entree. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Je kunt spontaan binnenlopen, maar aanmelden is prettig vóór 18 april via: PartijvoordeDierenNoordBrabant@brabant.nl.

Reacties

9 reacties op “Debat: de (on)zin van biodiversiteit”

 1. Jonkie XS avatar
  Jonkie XS

  FIETSTE GISTEREN LANGS DE RINGBAAN ZUID, KANSEN TE OVER DAAR!!

 2. Joan avatar
  Joan

  Hoe meer kennis, hoe stompzinniger de uitkomsten bij sommige 'wetenschappers".
  Even realistisch: meneer Haring heeft zo te horen weinig of geen liefde gekend in zijn (on)gelukkige jeugd? Had hij dat wel, dan had hij zo iets stoms niet kunnen bedenken! Hij zou beter eens met een goede therapeut gaan praten in plaats van zo stom te filosoferen !!

 3. ruevert avatar
  ruevert

  De lucht is schoner dan ooit. Dierenwelzijn is ook bij de meest verstokte boer doorgedrongen. De zalm zwemt weer in de Rijn, waar de steur ook weer uitgezet. Fijnstof is sinds 1990 gehalveerd. De vos loopt in de stad, de slechtvalk is qua aantal de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Zo kan ik nog een tijd doorgaan.

  Is dit niet een beetje het paard achter de wagen spannen of gewoon ouderwets calvinistisch azijn zeiken.

  Het is in dit landschapspark, ook wel Nederland genoemd, sinds 150 jaar nog niet zo goed geweest. Sperwer in de stad, allerlei verloren gewaande planten, insecten en andere schepsels worden weer terug gevonden in Nederland.

  Ik wordt moe van de milieumaffia, zoals de PVDD, die nog leven in de eerste helft van de vorige eeuw. Open uw ogen, kijk naar de feiten en handel daarna. In plaats te reageren op basis van allerlei ongefundeerd propaganda materiaal.

  Wordt wakker en wordt positief!

 4. Ruevert avatar
  Ruevert

  Onwelgevallige reactie?
  De PVDD staat toch op de bres om ongelovigen te overtuigen. Helaas wacht ik nog op een constructief antwoord. Of is PVDD toegetreden tot het exclusieve groepje van de zelf bevruchtende politieke partijen die alleen eigenbelang en het daaraan gekoppelde zetelaantal boven de werkelijkheid en maatschappij stellen?
  Ik hoor het wel, tegen beter weten in.

 5. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Dag Ruevert,

  Het door het (gelukkig nu gevallen) kabinet aangekondigde natuurbeleid is vrijwel funest voor de ecologische structuren in Nederland. Een beetje bij de les blijven graag! En hoezo maffia: ben je al ooit door een natuur- of milieuliefhebber afgeperst?

  Besef goed dat alle hobby’s, links of rechts, en het hele economische systeem gebouwd zijn op het fundament aarde. De natuurlijke structuren, nodig om te overleven, dat noemen wij ecologie en die hebben een bepaald niveau van biodiversiteit nodig om het overleven van de homo sapiens mogelijk te maken. Irreversible damage, points of no return en enkele andere termen wijzen er ook in de milieu-economie op, dat we tot nu toe te weinig doen om deze basis in stand te houden. Zalm of geen zalm.

  drs. Paul van Est, milieu-econoom en politiek onafhankelijk, maar voor dieren (en planten) kom ik graag op. En wie en wat ben jij, Rue vert?

 6. Ruevert avatar
  Ruevert

  @Paul,
  Een toevallige passant en fervent vogelaar die zich zorgen maakt over de huismus en “strontvink” die vroeger in grote getale in de stad zaten. De buizerd was bijna verdwenen maar is nu volop te bewonderen is. Ook andere roofvogels maken een spectaculaire comeback. In de Piushaven en Spoorzone wemelt het volgens Henk K. weer van vreemde snoeshanen en zeldzame planten. De vos is ook al weer meermalen in dit dorp gezien.
  Dus zo slecht gaat niet. Ik ben het met jou eens; het kan beter. Maar ik ageer tegen de niet wetenschappelijk onderbouwde stellingname van de PVDD, die blijkbaar het debat schuwen.

 7. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Dag Rue vert,

  Hoe kun je nou zeggen dat PvdD het debat schuwt: ze hebben nota bene deze debatmiddag georganiseerd!

 8. Ruevert avatar
  Ruevert

  @ Paul,
  1 het is al voorbij.
  2 misschien kan ik niet.
  3 misschien wil ik niet
  4 misschien vind ik het verloren tijd, weer zo’n symposium
  5 misschien hoop ik op dit forum een inhoudelijke reactie te zien
  5 misschien een geval van arrogantie van de PVDD om niet te reageren
  6 misschien een kwestie van misplaatste zelfoverschatting door de PVDD

  Aan jou de keuze te maken. Voor mij zijn ze alle even valide. Begrijpen doe ik het niet.
  RV

 9. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Ruevert,

  @1, 2, 3, 4, 5, 5a en 6: die keuze laat ik aan jou over, buiten dat ik persoonlijk argument 2, 3, 4 ,5, 5a en 6 deels onzinnig vind en deels vergezocht. Wat 1 betreft heb je een punt natuurlijk, maar er is vast een verslag van (of niet).

  Misschien checkt de PvdD niet zo vaak deze site en zijn ze gewoon aan het werk of zo? Wat begrijp je daar niet aan? Op welke prangende vragen aan de PvdD wens je een antwoord? Misschien is mijn toonzetting wat minder aanvallend en kan ik hierin intermediëren? Doe ik graag voor je.

  En wat doe jij zelf eigenlijk, behalve op tilburgZ anoniem publiekelijk actieve mensen niet altijd even goed onderbouwd ter discussie stellen? Hier ben ik oprecht benieuwd naar.

  Houdoe hè!