Geplaatst

STIRRED NOT SHAKEN

Van onze Tilburgz-netcoördinator Tom moesten we op zoek naar een verzamelnaam voor onze columns. Want, zo was de redenering, leuke titels per column is één ding, maar één snoeiharde verzameltitel voor al die columns tegelijkertijd is iets heel anders. Publiekswerving en zo; brede insteek. Paul de graficus en ik de schrijver raakten wat in discussie over welke kop voor de gemiddelde lezer van Tilburgz de juiste aantrekkingskracht zou hebben. En, communicatief als we zijn ingesteld, hielden we onze netzcoördinator van de vorderingen in het zoeken daarnaar via het world wide web op de hoogte. We hadden juist besloten om onze inmiddels 5873 leden tellende lezersschare eens een staaltje inspraak mee te laten maken, toen bleek dat de altijd voortvarende webzmaster het al geregeld had!Dus nu zijn we gezegend met de titel ‘STIRRED NOT SHAKEN’. Voor de sound daarvan wordt verwezen naar Dubbel O Seven. Maar waar we nu het meeste de pest aan hebben, is dat onze netzwebz zonder ook maar een spoor van overleg het heeft bestaan ons beider achternamen in het niet te laten verdwijnen. We heten nu Jan en Paul. Waarschijnlijk omdat het harnas van het het siteformatz helemaal niet berekend is op een regel met een beetje lengte en wellicht de kansen op gemeentelijke columnsubsidie door deze slimme ingreep zullen stijgen. Ettelijke columnz geleden moest ik de titels al inkorten, vervolgens moest ik een plaatjezmaker in de column vlechten – de samenwerking met mijn collega Paul is geen straf overigens – en nu worden wij al niet meer met naam en toenaam genoemd. Er dreigt hier een soort Bakenende III regiem te ontstaan, terwijl onze vriend oud minister Bert de Vries al in overmoed zijn onbehagen daarover heeft laten blijken.

Maar laten we wel wezen. Wie weet nu nog dat Jan dé Jan is en Paul dé Paul. Op basis daarvan zijn deze columns toch bekend komen te staan als de schrik van het cultureel geboefte dat regelmatig betrapt wordt op het ondermijnen van de artistieke positie van Tilburg. Alsof er nog niet genoeg drempelverlagende activiteiten zijn. In een column gaat het er natuurlijk niet alleen om wát er te berde gebracht wordt maar vooral ook wíe de kat de belz aanbindt. Als de sodemieter moet onze webznetz zorgen dat er weer Domsz en Bogaertz boven staat, zodat het stedelijke geteisem weet met wie ze van doen heeft. In het andere geval kunnen we niet anders besluiten dan een fiks honorarium in rekening brengen voor al die vrije tijd die we in Tilburgz.nl steken en de pogingen die we met schotschriften en linosneden ondernemen om Tilburg te behoeden voor zijn artistieke ondergang.

Wie van u heeft een mening ? Bijvoorbeeld over die drijvende kapsalon in de Piushaven – eindelijk weer een monument vol met bedrijvigheid voor de toekomst – waar de nautische experts van nostalgisch Tilburg zo op gebeten zijn. Of over de ombouw van het inmiddels in vervallen toestand geraakte Duvelhok tot een soort van Haags Gemeentemuseum in pretvorm voor de Tilburgse School om de culturele zwerfjongeren naar zich toe te trekken die de straten onveilig maken met een overvloed aan waardeloze CKV-vouchers,cultuur-op-de-bon!

Maar om terug te komen op het doel van deze column: inspraak! Wat vindt u van de titel STIRRED NOT SHAKEN. Paul vond hem een beetje te Engels, te internationaal. Hij pleitte voor gewoon Nederlands, ROEREN EN SCHUDDEN. Maar Tilburg University dan, waar de oud gemeentesecretaris van Tilburg de scepter zwaait en de oud voorzitter van de Tilburgse Kunststichting na zijn onopgehelderde rol in de faillissementsaffaire een vluchtelingenstatus heeft verkregen in de kunstcommissie en de stichting Vrijplaats.

Voordat we tot titelinspraak overgaan nog even de uitslag van de columntitelquickscanbezoekresultaten: bij ABRAXAS staat de teller op 12919, bij STADSGEZICHTEN op 3815, bij KIDZ op 5223, bij The Zimbabwean op 606, bij MUIL op 909, bij INTERNET op 8157, bij theater op 757 en bij STIRRED NOT SHAKEN 5873. De conclusie is dat het niets uitmaakt welke titel de lading van de columns dekt.

Toch blijft het interessant om de betrokkenheid van de lezer te vergroten door een titelreferendum te organiseren. Nee tegen Europa is nog geen nee tegen Tilburgz columns. Dus hier de reeks van mogelijke titels waaruit u kunt kiezen. Bijvoorbeeld STIKSTOF, FC TERING, TWINPOWER, GANGREEN, SNUF, DOMBOZ en zo kunnen u en wij nog wel even doorgaan. Of wordt het toch DOMSZ & BOGAERTZ. One man, one vote! Push the button ‘reageer’. De winnaar heeft altijd prijs!

Reacties

Eén reactie op “STIRRED NOT SHAKEN”

  1. netzwebz avatar
    netzwebz

    DOMBOZ, leuk.
    DOMBOOZ leuker 😉