Geplaatst

TROTS op de kast gejaagd door actie ATT

Persbericht Vereniging Weldaad

De Tilburgse fractie van TROTS op NL reageert (mirror) buitensporig op de actie van Adbusting Team Tilburg. De politieke partij laat fascistische trekjes zien door aan te zetten tot beperking van de vrijheid van meningsuiting, belemmering van de persvrijheid en internetcensuur. TROTS probeert haar autoriteit te laten gelden voor de commerciële belangen van het internationale reclamebedrijf JCDecaux.

Het ATT is een autonome actiegroep die vindt dat de gemeente respectloos omgaat met de openbare ruimte door deze te verhuren aan het internationale reclamebedrijf JCDecaux. Zij is van mening dat de openbare ruimte van het publiek hoort te zijn en niet afgekocht moet worden door vermogende bedrijven. Daarom vervangt het ATT de ongevraagde reclameposters op straat zonder de mupi’s van JCDecaux te beschadigen.

TROTS noemt het vervangen van de reclameposters in mupi’s: “respectloos omgaan met de openbare ruimte en vandalisme”. Ook beschuldigt de politieke partij de Tilburgse opiniewebsite TilburgZ wegens het plaatsen van een artikel over de actie van ATT. Zij heeft daarom al haar colums op TilburgZ verwijderd en zullen zogezegd: “geen content meer leveren zolang de website zijn anarchistische karakter niet afzweert”. Daarnaast heeft TROTS schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders, waaronder de vraag: “Is de burgemeester bereidt het bedrijf JCDecaux bij te staan als zij vastlopen in hun strijd de kosten van deze actie te verhalen op de vandalen?”.

Vereniging Weldaad is solidair met het ATT en vindt, net zoals het ATT in een persbericht stelt, dat: “De gemeente eens lef zou moeten tonen en na moeten gaan of deze posters echt nuttig zijn voor Tilburg en haar burgers.”

Meer informatie: http://www.georganiseerde-weldaad.nl/

zie ook:
Tilburg Dichtbij: TROTS wil aangifte tegen opiniewebsite TilburgZ
Omroep Brabant: Ophef om gekraakte reclameborden
Brabants Dagblad: Gekraakte reclameborden onaceptabel

Alle berichten van deze auteur

Reacties

31 reacties op “TROTS op de kast gejaagd door actie ATT”

 1. Redactie TilburgZ avatar

  De redactie van TilburgZ heeft alle artikelen van TROTS teruggeplaatst, inclusief alle reacties. Wij vinden dat het geen pas heeft deze artikelen plus de vele reacties hierop zomaar te verwijderen, dat is een daad van vandalisme van TROTS in onze ogen. TROTS is voorlopig de toegang tot hun account ontzegt.

 2. ne ouwe lezer avatar
  ne ouwe lezer

  Dus de in het verleden verwijderde artikelen komen ook allemaal terug, incl alle reacties ??

 3. Redactie TilburgZ avatar

  De in het verleden geplaatste artikelen en reacties die door TROTS werden verwijdert zijn inmiddels teruggeplaats

 4. ne ouwe lezer avatar
  ne ouwe lezer

  Ik bedoelde niet de TROTS artikelen maar andere plotseling verdwenen stukken. Kan me nog herinneren dat een stuk van mevr de Weyer, incl reacties, verdween. Had dat toen wel pas ??

 5. Redactie TilburgZ avatar

  Beste anonieme reageerder, in principe is iedere blogger op TilburgZ zelf verantwoordelijk voor zijn eigen stukken. Ik vind het flauw van Tine dat ze een column teruggetrokken heeft, maar het is haar goed recht. Ze is daar ook door de lezers van TilburgZ op aangesproken, sindsdien heeft ze geloof ik wat koudwatervrees 😉

  In het geval van TROTS ligt het wat anders. TROTS beschuldigt mij van van alles en nog wat, wil aangifte doen en wat al niet meer. Kijk als je ruzie gaat maken, dan kun je dat krijgen, dan ga ik ook op mijn strepen staan. Bovendien leer je van eerdere situaties. Ik vond dat ik dit niet over mijn kant kon laten gaan. Als je hier van de faciliteiten gebruik maakt kun je niet zomaar de boel verwijderen. Overigens had TROTS de columns en de reacties niet gedelete, maar ze in concept geplaatst. Dat maakte het ook nog eens eenvoudiger de boel terug te zetten.

  Ik ben overigens wellicht onder voorwaarde wel bereid de columns weer in concept te plaatsen zoals TROTS dat graag ziet. Ik denk nog na wat ik hier allemaal precies mee moet, is ook de eerste keer dat zoiets gebeurt.

  Groet,
  Tom

 6. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Verwijderdt is met DT!

 7. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  teruggeplaatZ uiteraard met een Z!

 8. Hans van Zeeland avatar

  Het geeft geen pas spullen van een ander te vernielen. De adverteerder heeft goud geld betaald om zijn posters op te hangen om zo zijn producten en diensten verkocht te krijgen (werkgelegenheid, belastingopbrengsten > je weet wel, voor 4 miljard euro aan Kunstsubsidies in dit land) en dan gaan een paar anonieme koekwauzen het lopen versjteren?

  Dat TROTS hiervan over de mik gaat, pleit voor ze. En nee, beste mensen, oproepen tot het ophouden met het vernielen van Mupi's heeft niets met 'beknotting van de vrijheid van meningsuiting' te maken. Het is een eind willen maken aan vandalisme. Niet meer, niet minder.

 9. Redactie TilburgZ avatar

  Hans, kun je een gravatar maken, dan zien we je snuit bij de reacties
  https://www.tilburgz.nl/2011/10/29/maak-een-gravatar/

 10. Hans van Zeeland avatar

  Lekker belangrijk of mijn kop er wel of niet bij staat…

 11. Redactie TilburgZ avatar

  Je weet toch, een praatje en een plaatje.
  Het wordt wat vriendelijker met je gezicht erbij.

 12. Martijn de Boer avatar

  Het viel me vorige maand op dat er een nieuwe ontwikkeling was in de mupi’s: lichteffecten in de advertenties van de staatloterij. Met verbazing naar gekeken. Ik was ergens wel benieuwd wat het ATT daarmee zou doen…

 13. Redactie TilburgZ avatar

  @hansvanzeeland:

  2 dingen:

  het is geen vandalisme, er wordt niets vernield, het is een ludieke actie.

  en je vergeet dat TROTS en passant TilburgZ ook nog even wilde aanklagen terwijl wij alleen het bericht plaatsten. Het valt me van je tegen (ik ken je van de academie voor journalistiek) dat je dat laatste over je kant laat gaan.

 14. Alard Govers avatar
  Alard Govers

  Op de allereerste plaats: ik heb veel sympathie voor de actie van ATT. Al was het maar omdat ook ik me mateloos irriteer aan die overdaad aan ontsierende reclame in de openbare ruimte.
  Ooit waren reclame-uitingen langs wegen verboden vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. En terecht. Want vorig jaar reed ik bijna pardoes met mijn TNT-bus dwars door zo'n Sappho-mup. Maar de verkeersveiligheid heeft natuurlijk een prijs.

  Eerlijkheid gebiedt mij echter ook vast te stellen dat Hans van Zeeland wel degelijk een punt heeft. Hoewel er van vernieling geen sprake is – ik opteer toch liever voor Tom's 'ludieke actie' – kun je – net zo min als TilburgZ als boodschapper iets te verwijten valt – de boodschappers van die stadsgezichtvervuiling weinig verwijten. Hooguit zijn ze te betrappen op wansmaak of winstbejag-zonder-smaakoogmerk.

  Wat mij betreft laat ATT het voorlpig ook bij het duidelijke statement dat zij gemaakt hebben en richten zij hun pijlen op de instantie(s) (gemeente? provincie? 's-Rijkswegenbeheer?) die deze ongebreidelde devaluatie van het stadsaanzicht fiatteren en mij – inmiddels als taxichauffeur – blootstellen aan de verleidelijke 'Verzen van Sappho'…

 15. Paul van Est avatar

  Koekwauzen, mooi woord Hans! Mupi's: vreselijk woord!

 16. Alard avatar
  Alard

  Koekwaus? Hans komt uit Den Bosch…!

 17. Hans van Zeeland avatar

  O..? Nooit geweten…

  Och, het komt natuurlijk omdat ik elf jaar bij een communicatiebureau in Rosmalen (later verhuisd naar hartje Den Bosch) heb gewerkt dat jij dat denkt. Lekker zorgvuldig, wel… 😉

 18. Hans van Zeeland avatar

  Contractueel leggen adverteerder en uitbater vast dat van week zoveel tot week zoveel in x-aantal mupi's van die-en-die omvang, die-en-die kwaliteit (een grote mupi aan de Ringbaan is 'beter' dan een kleintje op een woonerf) 'uitingen' komen te hangen. Voor de adverteerder is dit een onderdeeltje van zijn campagne.

  Hij introduceert daarnaast die nieuwe lijn, geeft extra productkorting als de mupi's een week hangen en in de Tilburgse Koerier plaatst hij in de tweede week een inhaakadvertentie, mét daarin een foto van zijn mupi. (Ik verzin maar wat, maar zo gaan die dingen ongeveer.)

  Och nee, toch niet: er was een eigenwijze Kunstenmaker die zonodig zijn 'democratisch recht' moest doen gelden. Weg campagne, weg contactmomenten met de doelgroep, weg geld, welkom oeverloos geouwehoer met de uitbater van de mupi's en het mediabureau. Wie gaat dit betalen? Waar moet de adverteerder genoegen mee nemen? Mag JCDecaux zich beroepen op 'overmacht'? 'Molest'? Waar gaan zíj de schade dan terughalen?

  Allemaal schade die niet nodig was geweest als 'ATT' zich aan de gewone fatsoensnorm 'handen af van spullen van een ander' had gehouden. Geen vandalisme, geen vernieling? Wel degelijk – ook al zijn er geen spullen onherstelbaar beschadigd, je hebt op z'n minst iemands campagne vernield.

  TROTS maakt daar terecht een punt van. En TROTS heeft het recht zich af te vragen of een handleiding 'Campagnes Verstoren' vrije nieuwsgaring of opruiing is. En TROTS gaat inderdaad nogal stevig tekeer met z'n 'tot TilburgZ het anarchisme afzweert' of zoiets.

  Joost van P. was helemaal niet van plan TilburgZ definitief de rug toe te keren. Waarom had hij anders alle oude blogs 'in concept' gezet? Hij wilde dreigen, laten zien dat de gang van zaken hem écht stoorde.

  Tot de redactie van TilburgZ definitief uit haar journalistieke rol viel en zich partij in het conflict maakte door te sneren over het intellectuele gehalte van TROTS' bijdragen. Hoe haal je het in je hoofd een scribent de toegang tot zijn eigen werk te ontzeggen en het alsnog te plaatsen, ook al gaven Joost en TROTS nadrukkelijk aan dat niet te willen?

  Je hebt van een klein conflictje, een verschil in opvatting over wat je als 'nieuwssite' wel of niet kunt publiceren, zelf een enorme olifant gemaakt.

  Succes ermee…

 19. Redactie TilburgZ avatar

  Goed verhaal, maar je gaat niet in op de essentie: hoe sta jij tegenover het feit dat TROTS aangifte tegen TilburgZ doet omdat wij een persbericht plaatsen van een actiegroep. Dat zou ik graag uit jouw mond vernemen

 20. Hans van Zeeland avatar

  Is dát de essentie, ja? Waar heeft TROTS aangifte tegen jullie gedaan, precies?

  (Je kunt je als medium niet verschuilen achter de afzender van een persbericht. Wanneer Al Qaida een persbericht rondstuurt met daarin de bouwtekening van een autobom en het recept voor Sarin heb je terecht een groot probleem als je dat zonder meer doorplaatst.

  Tom, wees wijzer! Stap over je trots heen en geef gewoon toe dat je te hard uit je slof schoot in reactie op TROTS' overreactie. De koers die je nu vaart, leidt naar nergens.)

 21. Tom Pijnenburg avatar

  Dat is de essentie wat mij betreft.
  Ik lees dat in tilburg. dichtbij, of moet ik nu van jou begrijpen dat dat gewoon het gebruikelijke telegraafgelul is van tilburg dichtbij? zie: http://youtu.be/WaMTH-WmbsM

  Ik weet niet hoe dat in jouw brein werkt als je die tekstjes op die mupi's in verband brengt met Al Qaida.

  Smakeloos

 22. Koekwous op de kast avatar
  Koekwous op de kast

  Smakeloos is met de w van bahvatar.

 23. TROTS op de kast avatar
  TROTS op de kast

  Raak de thread een beetje kwijt hier.

 24. Hans van Zeeland avatar

  Als de link tussen het persbericht van ATT en dat fictieve van Al Qaida je echt ontgaan was, had ik je die graag nader uitgelegd. Maar ik herken een ontwijkende manoeuvre als ik er één zie. Op dat 'Smakeloos'-mistgordijn van je ga ik hier dan ook maar niet in.

  De sneer aan Tilburg.Dichtbij of hoe het ook heten mag misstaat je. Jij hebt zelf je bronnen maar matig gecheckt en niettemin gemeend als aanklager, jury, rechter en beul te mogen optreden.

  Hoog tijd dat je wat meer zorgvuldigheid in je omgang met bloggers en reaguurders betracht. Het begint met beter lezen.

 25. Tom Pijnenburg avatar

  geleerd op de academie? Ik heb helemaal niet op de academie voor journalistiek gezeten man. Ik ken jou daar van het “beun” circuit dat jullie er op na hielden.

 26. TROTS op de kast avatar
  TROTS op de kast

  Ik begin nu toch wel een beetje nieuwsgierig te worden wanneer het DEBAT hier eindelijk eens begint.
  Tom, doe jij een voorzetje?

 27. Hans van Zeeland avatar

  Het verklaart veel. En het bespaart je de moeite van het teruggeven van je diploma. 😉

 28. Redactie TilburgZ avatar

  Nou ja, ik wil best touché zeggen als je dat leuk vind. Maar zoals de blogsphere kan leren van de journalistiek, zo kan de journalistiek wel wat leren van de blogsphere.

  Weet jij niet meer dat ik die film over de zwijsen stichting met je gemaakt heb? Samen met een student. Overigens wel een geval van concurentievervalsing om met zo’n instituut van mijn belastinggeld onder de marktprijs films te maken.Toch?

 29. Hans van Zeeland avatar

  Wanneer was dat? In 1995 of zo? En wat heeft dit met wat dan ook te maken?

  Dat je inhoudelijke argumenten over vernieling, het inbreuk maken op andermans rechten en jouw aandeel daarin op waren, was ook zonder deze noodsprong al pijnlijk genoeg duidelijk.

 30. Shoarma avatar
  Shoarma

  Over muppets gesproken moet natuurlijk zijn: http://tilburgvirtueel.nl/index.php/uit-de-tilbur