Geplaatst

Krakers en Occupy vechten dreigende ontruiming aan

Sinds afgelopen zaterdag 10 december is een pand aan het Stadhuisplein 350 gekraakt. Bedoeling van krakers is dat daar een sociaal centrum gevestigd wordt, van waaruit onder meer Occupy Tilburg haar activiteiten kan voortzetten nu Occupy Tilburg na ruim vijf weken haar tentenkamp ontruimd heeft. Intussen is uit diverse publicaties in de media (1), op basis van een toelichting bij gestelde vragen in de gemeenteraad, duidelijk dat de eigenaar, een vastgoedeigenaar in Den Haag, aangifte heeft gedaan. Volgens de gemeente is dit “de eerste stap in de richting van de ontruiming van het pand.”

Krakers, initiatiefnemers tot het sociaal centrum en mensen van Occupy Tilburg die hier een nieuwe plek hebben gevonden, zouden het hoogst kwalijk vinden als hiermee nu blindelings het traject richting ontruiming verder zou zijn ingeslagen. Veel wijst er immers op dat na ontruiming de al enkele jaren durende leegstand gewoon zou worden voortgezet. Om een potentieel waardevol sociaal initiatief te ontruimen voor leegstand is niet bepaald verstandig en asociaal beleid. Het zou niet voor het eerst zijn dat ontruiming in Tilburg slechts tot hernieuwde leegstand leidt: het pand aan de Lange Nieuwstraat 53 waar Weggeefwinkel Noppes voorheen gehuisvest was staat na vertrek wegens een zogenaamde huurder alweer 8 maanden leeg. Ook het pand aan de Hub van Doornenweg 101, waar krakers een Autonoom Centrum wilde beginnen en een gebruikersplan aanboden aan de gemeente, zit sinds onaangekondigde ontruiming in oktober 2010 antikraak-huisvesting. Zoiets kan de bedoeling niet zijn en gaat tegen alle logica in.

De groep die het pand na kraak bewoont dan wel gebruikt, is bereid om tot een overeenkomst met de eigenaar te komen totdat het pand daadwerkelijk verhuurd wordt. In de tussentijd zullen krakers, mensen van het sociaal centrum in wording, aldaar actieve Occupyers, een dreigende ontruiming aanvechten met alle daartoe beschikbare middelen. Activiteiten, van Occupy Tilburg en anderen, gaan ondertussen door zoals gepland.

(1) mediaberichtgeving:
Omroep Brabant
Spits
Telegraaf

Alle berichten van deze auteur

Reacties

11 reacties op “Krakers en Occupy vechten dreigende ontruiming aan”

 1. Nachtburgemeester Ti avatar

  Gisteravond ben ik naar Bosvreugd geweest. Kerst swing van mijn oude Zaal 16 clup. Met veel mensen gesproken over mijn plannen die ik als kers verse nachtburgemeester vorm wil geven.

  Ik wil het eerlijke verhaal boven water krijgen in Tilburg,zodat wij ons ook hierop voor kunnen bereiden. Het eerlijke verhaal is dat er zeker extra bezuinigingen komen, en de eurocrisis niet met 'flinke woorden' beteugeld kan worden. Dat 'Peak Oil' (eindige goedkope olie) de uitgaven in de reële economie verder omhoog zal jagen, voor transport, voedsel, energie ed.

  Veel mensen worden via Occupy hierover echt geïnformeerd. Natuurlijk moeten er wel goede afspraken gemaakt worden, zodat het pand geen schade ondervindt van deze tijdelijke behuizing.

  Omdat ik het 'echte' verhaal graag boven water krijg, juist ook voor de inwoners van Tilburg, zou ik het echt zeer onverstandig vinden als een beweging als 'occupy' geen kans krijgt, dit ontruimt moet worden waarna slechts hernieuwde leegstand dreigt.

  Wonderlijk is wel, dat occupy bij de gemeente in tente de ruimte kreeg, en nu in dit leegstaande pand -subiet- haar biezen moet pakken.

  Zou het mogelijk zijn om met behulp van een mediator, samen met de eigenaar (vastgoedeigenaar) met kartrekkers van occupy in gesprek te gaan.

  Daarnaast de geest is uit de fles, de betrokkenen bij de occupy beweging zullen in de toekomst ook via fora andere informatie verstrekken, dan de informatie die via reclame verspreid wordt. Ik wens iedereen een mooie dialoog, er is in Tilburg veel deskundigheid op dit gebied. Mooi als álle partijen er samen uitkomen. Dat is zó 2012.

  Ik heb op de Niet Winkeldag fijne gesprekken gevoerd met een aantal betrokkenen. Er heerst ook angst over alle besluiten die ver weg over onze hoofden heen genomen worden, waar je geen invloed meer op lijkt te hebben.

  Deze angst en bezorgdheid, hierover zouden we eerlijk geinformeerd kunnen worden. De wereld is niet zo klatergoud als de kerstjingles beweren, maar ook niet zo zwart als dat de 'conspiracy beweging' ons aanpraat.

  Na de kerstvakantie ga ik op zoek naar een econoom die ons bij kan praten.

  Daarnaast wordt op 17 januari in Natuurmuseum de film 'economy of Happinez' vertoond. Aanrader. Welkom!!! Ook occupiers zullen aanwezig zijn, hierover heb ik al gesprek. Een mooie avond elkaar te ontmoeten.

  Godelieve Engbersen

  Nachtburgemeester/V Tilburg

 2. Marie-Florence avatar
  Marie-Florence

  Fijn

 3. Repair Café T avatar

  Een hele nobele gedachte en mooie woorden van onze kers verse nachtburgemeester Godelieve Engbersen op deze dag voor Kerstmis. Nog maar net drie dagen in functie en nu al driftig zoekend naar verbinding en een poging tot het bouwen van bruggen. De Occupy beweging middels een mediator verbinden met de vastgoed eigenaar. Het creëren van een dialoog tussen de 99% met de 1% zoals de Occupy beweging dat al maanden zo doeltreffend roept. Dat zou toch eens een mooie eerste stap kunnen zijn in dit roerige tijdperk.

  Het zal waarschijnlijk nog niet voor iedereen duidelijk zijn en doordringen, maar we schrijven nu met dikke vette letters de geschiedenislessen voor de toekomst.

  De Arabische lente, de wereldwijde Schuldencrisis, het rentmeesterschap over onze moeder aarde, het Peak Oil verhaal wat de uitgaven in de reële economie voor transport, voedsel & energie wereldwijd verder omhoog zullen jagen.

  Het is zeker niet alleen de Occupy beweging die dit roept. Hierin worden ze op vele vlakken gesteund door vele organisaties, wetenschappers, economen en zelfs geestelijk leiders.

  Dit alles vraagt aan ons mensheid bewustwording en een moment van bezinning.De grootste vraag die we ons mogen stellen is willen we zo verder en leggen we straks de rekening van alle door ons gecreëerde problemen neer bij onze kinderen.

  De Occupy beweging stimuleert dit misschien niet op de meest conventionele manier maar zeker wel op een zeer democratische wijze.

  Deze ontwarring van onze innerlijke drijfveren van handelen moeten we dan ook zeker niet stoppen en proberen om samen op zoek te gaan naar oplossingen. Het samen meer delen is voor mij het begin van helen.

  Niet alleen het meer delen van voedsel, kleding en onderdak maar zeker het meer delen van kennis, inzichten, emoties, aandacht en vooral verdraagzaamheid.

  Mijn moment van bezinning voor deze Kerstmis 2011 en boodschap voor de start van 2012 is dan ook.

  "Meer Delen is Helen"

  Roland Samuels

  Repair Café Tilburg

 4. Paul van Est avatar

  Je zoekt een econoom Godelieve? I am your man!

  Een jaartje of 12 geleden kraakten wat jongeren een zwembad aan de Ringbaan West. Het rechtse college van destijds zette ze eruit en liet gas, water en licht kort en klein slaan. " Ze moeten eruit, dit is een nieuwbouwlokatie".

  Ligt nu nog braak…

  Kempenbaan, zichtlokatie: al het deels monumentale groen jaren geleden kaalgekapt. Hier valt de komende (10-tallen wellicht) jaren geen enkele bouwontwikkeling te verwachten!

  De wethouder groen van destijds is gewaarschuwd hier op de groenstructuur te letten: Je ziet nu de autoweg met voorbijrazend verkeer liggen…

  Eind 2011 kondigt de heer Noord-anus, exemplarisch voorbeeld vaneen salon-pseudosocialist (kijk er voor de grap zijn lijstje van bijbanen eens op na), de sluiting/ontruiming aan van 4 kraakpanden, daags voor kerst…

  PvdA-fractie en wethouders Tilburg, spreek onze burgervader hier op aan!

 5. UkkieS avatar
  UkkieS

  Geachte mevrouw Engbersen,

  De Occupy beweging Tilburg zou graag in gesprek gaan met de eigenaar van het pand en bespreken wat de mogelijkheden zijn.

  Het is wel duidelijk dat Peter Noordanus (Burgemeester), Peter Verschuren (Districtschef) en de Wil Gijbels (Officier van Justitie) echter geen interesse hebben in een gesprek. Zij hebben blijkbaar een beslissing genomen. Ik vraag me af in hoeverre de heer P. Noordanus niet een dubbele agenda erop na houdt gezien zijn activiteiten in de vastgoed wereld.

  U spreekt over de waarheid boven tafel krijgen; er liggen al veel waarheden op tafel, alleen spijtig genoeg wordt hier weinig aan gedaan en de dingen blijven uiteindelijk hetzelfde.

  U hoeft niet verder naar een econoom te zoeken. Er zijn genoeg mensen met een Universitaire opleiding die u meer inzichten kunnen verschaffen. En als Occupy Tilburg de kans krijgt om de geplande acties uit te voeren, zult u zelf de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen. Wij zijn idd geen conspiracy beweging en wij zullen altijd zoeken naar een manier om de tilburgers te informeren in wat voor vorm dan ook. De inwoners van Tilburg en van Nederland hebben recht op de waarheid, hoe lelijk die ook mogen zijn. En met betrekking tot de bezuinigen, die gaan er toch komen alleen zou men beter moeten kijken naar wie hiermee belast wordt.

  Ik wens u een fijne kerst toe.

  Met vriendelijke groet,

  Een inwoner van Tilburg

 6. Nachtburgemeester Ti avatar

  Prima,

  De economen hebben we al.

  Een paar van de betrokkenen ook.

  Dan nu nog een zaaltje, microfoon en wat glazen water,

  en iemand die ons kan begeleiden van het voeren van de dialoog.

  Ik zal hiervoor Marieke Donders benaderen. Zij is de organisator van de dag van de dialoog en kent veel goede gespreksleiders.

  Uit de politiek zal vast ook iemand willen komen deelnemen.

  Alsook mensen uit het journalistieke veld.

  Paul, verdrietig toch, wat je beschrijft. Die gebouwen die zinloos leeg staan.

  Is dat angst, voor verliezen van bezit?

  Er zijn toch wel vastgoed eigenaren in Tilburg/Brabant die wél een visie over de toekomst hebben in het kader van de "Happy Planet Index".

  Niet alleen denken in 'keiharde euro's'.

  Volgens mij zijn we nog op zoek naar een vastgoedeigenaar, die aan de dialoogtafel wil deelnemen. Het liefst natuurlijk de vastgoed eigenaar van de panden waar 'occupy' nu in zit, maar een andere mag ook.

  PS: Welke zaaltjes kent Tilburg, die we voor gering bedrag kunnen huren?

  Natuurmuseum Brabant is wel een kans.

  Of Occupy Midi?

  Voor dit soort bijeenkomsten?

  Laten we alvast aan de slag gaan. Ik kan niet tot 2030 wachten en dan met z'n allen roepen, dat we met voortschreidend inzicht in 2011 het roer om hadden moeten gooien. We zien het nu toch al, dat het model van slechts denken in economische groei niet kan op 1 aardbol met 7 miljars bewoners.

  Afval is grondstof.

  – wordt vervolgd –

  PS: openstaande vraag: vastgoedeigenaar

  Godelieve Engbersen

  Nachtburgemeester Tilburg/V

  Op zoek naar het echte verhaal.

  Goed Nieuws is ook nieuws.

  Het goede nieuws:

  Er is Genoeg (als we anders herverdelen….)

 7. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  @Godelieve,

  @Goodje: Jij rept tegen mij over angst om bezit te verliezen?

  Nu lees ik het anders , je rept tegen die eigenaren: het is niet eens angst maar juist hebzucht: speculatie, om nóg meer bezit te vergaren.

  Die gastjes van dat zwembad hebben nu best een aardig plekje met een paar zaaltjes, is dat geen optie om iets te organiseren? NS plein 5, zoals je weet ben je welkom.

  Nu snel verder met de Stiphout Bingo, nog veel knip- en plakwerk bij de familie voor we samen aan tafel kunnen…

 8. Garm avatar
  Garm

  Peter Noordanus voelt zich in Tilburg als in een warm bad, naar eigen zeggen.

  Welnu, marshall van Nederland, nieuwe sheriff van Tilburg, stel een echte daad

  en jaag de speculanten en bouwmaffia op een balk met pek en veren de stad uit! Begin met een voorbeeld en laat Occupy zitten waar ze zit, zodat elke ochtend sheriff en Occupy elkaar vanuit eigen kantoor een vrolijke goeiemorgen toezwaaien als bovenste beste buren voor nu en in de toekomst.

  Vrolijk kerstfeest!

 9. Esther Porcelijn avatar
  Esther Porcelijn

  Vraag voor een zaaltje Ernest Potters van ruimte-x, die vindt het vast een goed idee!

 10. Godelieve Engbersen avatar

  Op 17 januari draaien we in Natuurmuseum aan de Spoorlaan de film,

  'Economy of Happinez'. Tijdens deze avond is Paul van Est ook aanwezig, alsook een andere algemeen econoom, en mensen uit de occupy beweging. Op deze avond gaan we samen al in gesprek/dialoog.

  De film geeft genoeg voeding om over dit thema te praten.

  Op deze avond kunnen we ook verder bespreken hoe we dit thema verder uitdiepen.

  Welkom, met name nodig ik ook mensen uit die niet in de Happy Planet Index geloven en juist alleen het BNP als enige maat kiezen. Ook journalisten zijn juist welkom. De journalisten die juist goed ingelezen zijn op het gebied van economie. Welkom!

  PS: Géén debat met spitse one-liners als wel dialoog. Waar iedereen bij betrokken wordt. Spannend! Film wordt vertoond vanaf 20.00 gratis entree.

 11. Ted avatar