Geplaatst

Nederland schreeuwt om cultuur

Waarom SCHREEUWT NEDERLAND OM CULTUUR!?

De regering Rutte-Verhagen heeft in het regeerakkoord aangekondigd dat er op het gebied van cultuur flink bezuinigd gaat worden. En dat is een understatement. In de plannen staat:

 • 200 miljoen euro korten op het budget voor kunst en cultuur.
 • De BTW op entreekaartjes voor voorstellingen en concerten, en op kunstaankopen, gaat van 6% naar 19%. Een verhoging van 300%.
 • Het Muziekcentrum voor de Omroep wordt in z’n geheel afgeschaft (hieronder vallen o.a. het Metropole Orkest, het Radiophilharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor).
 • Een aantal regelingen om cultureel ondernemerschap en vernieuwing te stimuleren wordt afgeschaft (de Matchingsregeling en de Innovatieregeling).
 • De CKV-kaart voor middelbare scholieren wordt afgeschaft.

Terwijl op de hele rijksbegroting gemiddeld 8% wordt bezuinigd, wordt op het budget voor kunst en cultuur ruim 21% bezuinigd. Als, zoals in het regeerakkoord wordt vermeld, erfgoed en de bibliotheken zoveel mogelijk moeten worden ontzien bij de bezuinigingen, wordt het deel van de cultuurbegroting dat dan nog overblijft zelfs voor 45% gekort. Dit betreft vooral de professionele podiumkunsten.

Tot zover de bezuinigingsvoornemens van de rijksoverheid. De provincies bezuinigen ook. Zij richten zich voornamelijk nog op hun kerntaken, waardoor ondersteuning van regionale en lokale cultuureducatie wordt verminderd of helemaal stopt. Dit betekent dat scholen minder of geen beroep meer kunnen doen op ondersteuning bij het samenstellen van een kwalitatief sterk cultuureducatief programma. Leerkrachten hebben geen tijd om voorstellingen en projecten te gaan bekijken en beoordelen op bruikbaarheid in het lesprogramma. Met andere woorden: verankering van cultuureducatie in het onderwijs verzwakt.

Tot zover de bezuinigingsvoornemens van de provincies. De gemeenten bezuinigen ook. Zij financieren cultuur op lokaal niveau: ondersteuning van schouwburgen en concertzalen, (deel-)financiering van amateur kunstbeoefening, van actieve cultuurparticipatie (muziekschool, centrum voor de kunsten) en de bibliotheek. Gemeenten ontvangen een groot deel van hun inkomsten van het rijk, dus als het rijk bezuinigt hebben gemeenten ook minder inkomsten en moeten zij keuzes maken in waar ze wel en niet in investeren. In veel gemeenten staat cultuur bovenaan het schraplijstje.

Culturele instellingen en kunstenaars verdienen ook zelf geld. Onder meer met de opbrengsten van entreekaartjes, met speciale projecten en met de verkoop van kunstwerken. Maar er is een economische crisis. Consumenten bezuinigen op hun uitgaven, waardoor de culturele sector minder inkomsten genereert.

Kunst en cultuur worden snoeihard getroffen door de plannen van dit kabinet. De gevolgen van deze bezuinigingen hebben meer impact op het culturele klimaat in Nederland dan we op dit moment kunnen overzien. Kunst en cultuur worden weggezet als een `linkse hobby’ van een elite die dat best zelf kan betalen. NEDERLAND SCHREEUWT OM CULTUUR! wil op 20 november duidelijk maken dat:
* cultuur geen linkse hobby of rechtse no-go is: cultuur is van iedereen en voor iedereen
* cultuur niet voor de elite is: cultuur is veel dichterbij dan je denkt
* cultuur een bewezen positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen, op het algemeen welbevinden van mensen en op de aantrekkingskracht van steden op bezoekers en inwoners
* cultuur door veel meer mensen gedragen en gewaardeerd wordt dan nu in de politiek en in de publieke debatten gesuggereerd wordt.

Wij zijn niet tegen bezuinigingen op cultuur, maar wij pleiten ervoor dat bezuinigingen PROPORTIONEEL EN MET VISIE worden doorgevoerd, zodat er geen onherstelbare schade aan het culturele leven in Nederland wordt toegebracht. Het is makkelijk om af te breken, maar wat afgebroken is komt niet snel weer terug.
www.nederlandschreeuwtomcultuur.nl NEDERLAND SCHREEUWT OM CULTUUR! is een initiatief van Kunst en Cultuur 2010

Op deze site informeren we je nog over de activiteiten in Tilburg

Alle berichten van deze auteur

Reacties

14 reacties op “Nederland schreeuwt om cultuur”

 1. Renee avatar
  Renee

  Prachtig, zoals men zich collectief verzet tegen de bezuinigingen op kunst en cultuur.
  Waar ik me op deze site wel over verbaas is dat er geen aandacht besteed wordt aan het overlijden van Harry Mulish, een briljant schrijver, een briljante levensgenieter en een briljant mens die nog niet zo'n gekke kijk op het leven en het samen leven met elkaar had.

 2. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  Linkse Harry M. is op dit moment bezig met de ontdekking van de hemel en kan niet meer mee om de rechtse barricaden te bestormen. Zo niet had hij zeker meegedaan.

 3. Renee avatar
  Renee

  Maar ik denk niet mevrouw Tine dat Dhr. Mulish het prettig gevonden zou hebben dat u hem als links benoemt.
  Hij was gewoon Harry Mulish, zelfstandig, autonoom denkend. Wat jammer dat u deze literaire kunstenaar gebruikt. Wellicht is uw bedoeling anders?

 4. henk avatar
  henk

  Op de radio – terwijl Mulish wordt begraven – klonk toevallig de verpletterende 2de symfonie van Mahler. De Auferstehungssymfonie met aan het slot in het slotkoor teksten als 'auferstehen wirst du', 'was dich geschlagen zu Gott wird es dich tragen'. Als Tine en haar PvdA nou zorgen dat de idioterie in Tilburg stopt, dan ontstaat er voor mij ruimte om hier bijvoorbeeld eens de hemel van Mulish te vergelijken met de hemel van Mahler. Dat zou buitengewoon interessant zijn en zou ik met alle plezier doen. Dus Tine doe je best, laat die krankzinnigheid in Tilburg stoppen, die druk voor mij om voor zover mogelijk toch te zorgen nog voor enig tegenwicht tegen alle leugens, beeldvorming, valse voorlichting en T drammerij.

 5. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  Van de doden niets dan goeds maar het is algemeen bekend dat Mulisch – speaking mildly – nogal sympathiek stond tov het regime in Cuba. Daarbij vergeleken is het linkse gedachtegoed in Nederland boterzacht.

  en ja:het denken vanuit een sociaal georiënteerde kijk op het leven hoeft autonomie en zelfstandigheid niet in de weg te staan.

 6. Ruevert: probeert he avatar
  Ruevert: probeert he

  @Tine,
  als een volwaardige psycholoog probeer ik jouw gedachtegang al geruime tijd te analyseren. Per definitie ga je elk jouw niet welgevallige reactie uit de weg. Sterker nog je zwijgt het dood. Als er dan een "antwoord" komt, gaat het niet in op de vraagstelling. Het enige wat jij dan produceert is een lofzang op jouw eigen gelijk. Is dit een PVDA richtlijn waardoor de rest van de maatschappij als non-valeurs en stemvee worden gekwalificeerd, of is het ontsproten aan jouw geniale brein. Het zou je sieren als je vanaf nu inhoudelijk reageert en de mensen op dit forum serieus neemt. Als alternatief stel ik een emigratie voor naar Cuba, daar verstaat niemand je en heb je altijd gelijk.

 7. Renee avatar
  Renee

  Zucht Henk en Ruevert, dit was nou weer niet mijn bedoeling.

 8. Renee avatar
  Renee

  Prachtig intervieuw met Harry Mulisch.
  Hoezo, Harry Mulisch links? Hij was gewoon mens!
  http://www.youtube.com/watch?v=5N9lGsEBSsw

 9. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  Mulisch daarentegen staat in de lange rij door Bosma opgevoerde volksvijanden wegens zijn uitspraak: ‘Van Eichmann heb ik geleerd, waartoe rechts leidt.’

  Elsbeth Etty Tra-ra, zo blazen de jagers. http://weblogs.nrc.nl/etty/2010/10/05/tra-ra-zo-b
  recensie over De schijn-elite van de valsemunters van Martin Bosma

 10. Renee avatar
  Renee

  Ja mevrouw Tine, dus derhalve; Mulisch was links noch rechts, hij was 'gewoon mens'.

 11. Renee avatar
  Renee

  correctie: hij was 'gewoon mens met een talent'.

 12. TilburgVirtueel avatar
  TilburgVirtueel

  'Nederland Schreeuwt om Cultuur'…?
  De 'Nieuw op TilburgZ'-feed blijft op Tilburg Virtueel gehandhaafd.
  Toch jammer dat we die schreeuw niet kunnen delen, TilburgZ…

 13. Renee avatar
  Renee

  Als Tilburg nou es het wachtgeld gaat terugvorderen van de vertrokken raadsleden (volgens rtl maar liefst 91.000 € in 2010), kun je dat geld wel leuk besteden, bv aan Tilburgse cultuur?

 14. Cees de Grote avatar
  Cees de Grote

  Raar idee Renee. Je bedoelt eigenlijk ZIEKTEGELD?