Geplaatst

Programmabegroting 2011: schot voor de boeg van de fractievoorzitters
Begrotingsbehandeling in teken van bezuinigingen

Op maandag 8 november a.s. begint de raad met de behandeling van de begroting voor 2011 en de jaren daarna. De begroting is nu nog een voorstel van het college van burgemeester en wethouders en staat voor een belangrijk deel in het teken van een forse bezuinigingsoperatie.

In deze nieuwsbrief laten de 10 raadsfracties alvast in grote lijnen weten hoe ze tegen de begroting en bezuinigings-voorstellen van het college aankijken. Ze geven min of meer een voorproefje van de reacties waar ze volgende week mee komen. Het is voor de raad in de huidige samenstelling de eerste begrotingsbehandeling.
De raadsdebatten over de begroting zijn uiteraard openbaar. Op 8 november begint de raadsvergadering om 15.00 uur, op 11 en 12 november om 14.00 uur. De raad vergadert in de raadzaal van het stadhuis (stadskantoor 1).

U kunt de vergaderingen ook live volgen via de website van de raad www.raadtilburg.nl

Auke Blaauwbroek (PvdA):

‘Behalve veel pijn ook perspectief’

Er ligt een begroting op tafel die aan de ene kant pijn doet bij verschillende geledingen in de stad, maar die aan de andere kant Tilburg en haar inwoners ook perspectief biedt. Het is niet vreemd dat in de publieke opinie de pijn die het gevolg is van alle bezuinigingen, de meeste aandacht krijgt. Dat levert belangrijke signalen op waarmee de PvdA daadwerkelijk iets wil en kan.
lees verder >>

Cécile Franssen (VVD):

‘Dankzij investeringen kunnen we bezuinigen’

Deze begroting markeert een soort kanteling waar de VVD een warm voorstander van is. We bezuinigen niet om het bezuinigen. We investeren gerichter in de toekomst van de stad. Dan zie je vanzelf welke zaken straks minder of niet meer nodig zijn. Een goed voorbeeld daarvan zijn de investeringen in de economie.
lees verder >>

Maarten van den Tillaart (CDA):

‘Aan versobering ontkomt niemand’

De begroting die de raad volgende week gaat vaststellen, zit evenwichtig in elkaar en mag rekenen op onze steun.
Het CDA is zich bewust van de forse ingrepen die we hier en daar moeten doen als gevolg van de noodzaak om te bezuinigen. Maar al bij al is de pijn eerlijk verdeeld over alle onderdelen van de begroting die je als gemeentebestuur kunt beïnvloeden.
lees verder >>

Mieke Heuvelmans (D66):

‘Anders denken en anders doen’

Met de bezuinigingen die we met onze coalitiepartners hebben afgesproken, kunnen we uit de voeten. Maar dat geldt niet voor wat er met het nieuwe kabinet nu op ons afkomt. Die bezuinigingen zullen alle Tilburgers raken en vragen om een goede uitleg. Maar je kunt van die bedreiging ook een kans maken.
lees verder >>

Paulus Oerlemans (GroenLinks):

‘Buikpijn maar ook lichtpuntjes’

GroenLinks heeft als coalitiepartij meegewerkt aan de begroting die nu op tafel ligt. Dus ook aan de bezuinigingen die van die begroting het gevolg zijn. Die bezuinigingen bezorgen ons behoorlijk wat buikpijn. We kunnen nu eenmaal niet alle maatregelen waar Den Haag ons mee confronteert, compenseren of verzachten.
lees verder >>

Veerle Slegers (SP):

‘Dit kun je gewoon niet maken’

Deze begroting is asociaal en ook niet houdbaar. Juist nu je mag verwachten dat een gemeentebestuur haar burgers door de crisis loodst, laat de coalitie in Tilburg de zwakkeren in de samenleving in de kou staan. Collegepartijen die de mond vol hebben van sociale activering en sociale stijging, presteren het om fors te bezuinigen op het wijk- en buurtwerk.
lees verder >>

Joost van Puijenbroek (TROTS):

‘College heeft geen visie en hanteert botte bijl’

TROTS was het spoor al bijster toen de collegepartijen hun coalitieakkoord sloten. Maar de begroting en bezuinigings-voorstellen waar het college nu mee komt, zijn minimaal zo ongerijmd. Wij hebben zelden zo’n visieloos samenraapsel gezien. Daar hebben ze nota bene 200 meter papier voor nodig.
lees verder >>

Loes Dielissen (TVP):

‘Dit college bezuinigt verkeerd en vernietigt kapitaal’

Dit college slaat met zijn begroting en bezuinigingsvoorstellen de plank flink mis. Ze roepen moord en brand vanwege een nieuw tekort van 8 miljoen zonder met één woord te reppen over een eerdere, even grote meevaller. Ze bezuinigen in het wilde weg zonder het beleid daadwerkelijk om te buigen. Terwijl daarvoor alle aanleiding is.
lees verder >>

Nell Schoenmakers(VSP):

‘Zo kan het echt niet’

Het zijn vooral de ouderen, de zorgbehoevenden en de mensen met een beperking die het slachtoffer worden van deze begroting. Het college maakt met zijn bezuinigingsoperatie volstrekt verkeerde keuzes. Dat we stevig moeten bezuinigen, staat ook voor mij als een paal boven water. Maar dan moeten we de inwoners van Tilburg die het toch al moeilijk hebben, zoveel mogelijk ontzien.
lees verder >>

Huib Luiten (Partij voor Tilburg):

‘Betere balans nodig tussen bezuinigingen en dure ambities’

De Partij voor Tilburg kan best leven met de begroting en met veel van de bezuinigingsvoorstellen van het college. Wat wij in elk geval belangrijk vinden, is dat er een bepaalde daadkracht uit spreekt. Er moet bezuinigd worden, maar het college zit niet bij de pakken neer. Die mentaliteit van mouwen opstropen spreekt ons aan.
lees verder >>