Geplaatst

Open brief aan Mevis (TWERN): geen excuus!

TROTSGeachte heer Mevis, beste Gon,

Bij deze wil ik je bedanken voor jouw reactie van 17 mei jl. op onze open brief aan de KinderAdviesRaad Tilburg (KART). In uw reactie adviseert u ons excuses te maken aan de leden en begeleiders van KART. Wij zien hiertoe geen enkele aanleiding.

In uw brief doet u het voorkomen of deze vrijkaarten voor de Efteling zijn gegeven als een blijk van waardering voor de leden van KART. Dit is niet het geval. Op 22 maart jl. heeft een woordvoerder van de gemeente laten weten dat de vrijkaarten aan KART zijn gegeven. Die zorgt ervoor dat de entreebewijzen voor het pretpark bij kinderen van minina in Tilburg terecht komen.
Doordat de kinderen van KART, zoals eerder aangegeven geheel begrijpelijk, een deel van de kaarten gebruikt om zelf deze dag mee te maken komt een deel van de kaarten niet conform de opdracht terecht bij kinderen van minima in Tilburg. Dit betreuren wij ten zeerste.

De vrijwillige inzet van de leden van KART is ongetwijfeld vol enthousiasme en passie, hier twijfelen wij niet aan. Maar deze inzet doet hen niet verschillen van de duizenden overige vrijwilligers die dagelijks werken als smeerolie voor onze samenleving.
Voor alle vrijwilligers in de stad hebben wij diverse blijken van waardering. Denk hierbij aan het fonds voor expertiseverbetering of het jaarlijkse vrijwilligersfeest in het Willem II-stadion. Door in uw brief te stellen dat u juist deze groep vrijwilligers (lees: KART) een uitstapje naar de Efteling van harte gunt maakt u hen tot een soort supervrijwilligers. Hiermee doet u de vele andere vrijwilligers binnen uw organisatie en in de rest van de stad tekort!

Nogmaals willen wij benadrukken dat, zoals wij ook in onze eerste brief stelde, wij begrijpen dat de
leden van KART graag een dag optrekken met hun doelgroep. Hier zijn vele manieren voor waarvan dit project slechts een voorbeeld is. Maar moet dit ten koste gaan van de doelgroep?
U stelt dat alle kinderen die bij de voedselbanken in beeld zijn mee kunnen. Echter dit komt door de keuze van de doelgroep. Waarvoor expliciet voor deze doelgroep is gekozen is onduidelijk. Want deze doelgroep is uitermate goed in beeld bij onder andere het jongerenwerk van uw eigen organisatie. Het verwondert ons dan ook dat u stelt dat deze doelgroep vaak minder aandacht zou krijgen.

Indien de leden van KART zouden besluiten niet deel te nemen aan dit uitstapje naar de Efteling zouden we meer kinderen van minima in een ruimere doelgroep gelukkig kunnen maken. Hier is bewust niet voor gekozen. Als je maar een klein genoeg glas kiest hou je altijd wijn over voor jezelf.

Omdat wij als TROTS het gelijkheidsbeginsel centraal hebben staan en vinden dat we iedere vrijwilliger in de stad gelijkwaardig moeten behandelen geld dit ook voor de leden van KART. Derhalve kunnen we deze Eftelingkaarten niet zien als blijk van waardering daar andere vrijwilligers in de stad deze ook niet krijgen.
Daarnaast zijn de leden van KART te jong om te functioneren als begeleider en vallen buiten de doelgroep waar de kaarten initieel voor zijn bestemd. Derhalve kunnen ze ons inziens niet gratis aanspraak maken op deze kaarten. De keuze is volgens ons dus simpel, er zou voor deze kaarten een gift aan Villa Pardoes moeten worden gedaan zodat hier gewoon voor is betaald of de leden van KART zien af van hun deelname.

Gezien bovenstaande zien wij geen enkele aanleiding om onze excuses te maken naar wie dan ook. Het zou juist burgemeester Noordanus moeten zijn die de hele gang van zaken zou moeten betreuren. Hij heeft besloten deze kaarten zonder registratie, zonder duidelijk omlijnde opdrachtformulering aan KART te verstrekken. Hierdoor heeft deze hele discussie kunnen ontstaan. Het was beter geweest als de burgemeester had besloten de kaarten direct te verstrekken aan de voedselbank. Tenslotte is het door kinderen uit laten delen van Eftelingkaartjes net zoiets als een hongerige zwerver brood uit te laten delen. Het is logisch en volkomen begrijpelijk dat zij mee willen delen. Indien u op zoek bent naar een excuus adviseren wij u dit bij de burgemeester te zoeken en niet bij ons.

Natuurlijk wensen wij de kinderen van de voedselbank alsmede hun begeleiders en de leden van KART een geweldige dag toe in de Efteling.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van TROTS Tilburg

Joost van Puijenbroek – Fractievoorzitter

Reacties

2 reacties op “Open brief aan Mevis (TWERN): geen excuus!”

  1. Hans van Zeeland avatar

    Het is goed dat jullie er zijn, Joost. Werkelijk waar. Alle waarlijk belangrijke issues in deze gemeente zijn bij jullie in goede handen.
     

  2. ikke avatar

    Ik kan het niet geheel eens zijn met Trots… Immers voor kinderen onder de 12 wordt er meer dan eens aandacht besteed bij de voedselbank. Dit is onder andere gebleken met kadootjes, rond sinterklaas, kerst en ook weer met pasen. Echter de groep 12-16 jarigen valt nagenoeg altijd buiten de boot. Deze mogen nu dan ook allemaal mee! Vind de 'aanval' van Joost in deze dan ook erg heftig, en vooral ook kortzichtig en bovenal de manier waarop ook niet echt gepast(zoiets kan ook gewoon persoonlijk en hoeft niet zo aan de schandpaal genageld te worden!