Geplaatst

College vindt culturele hoofdstad in 2018 belangrijker dan welzijn bewoners

Persbericht

Onderstaande persbericht is verspreid door wijkraden. Zij raken hier de kern van het probleem. Tilburg moet durven kiezen en wel kiezen VOOR Tilburgers!
ALLE TILBURGERS betalen ruim € 8 PER INWONER in 2011 en zelfs € 15 in de komende 4 jaar omdat het College wil dat TILBURG DE CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA moet worden in 2018.

De begrotingsweek wordt HET UUR VAN DE WAARHEID?voor de Tilburgse bewoners. Is het feit dat ons College wil dat Tilburg de Culturele hoofdstad van Europa moet worden in 2018 belangrijker dan het intact houden van welzijnsvoorzieningen in onze wijken. De opgenomen begrote bedragen hiervoor zijn nl. € 1,7 miljoen in 2011 en voor de 3 jaren daarna € 0,5 miljoen per jaar, totaal ruim € 3 miljoen in 4 jaar. Dit is omgerekend, schrik niet € 15 per inwoner van Tilburg voor iets waarvan de kans wel erg klein” is dat dit gaat lukken. Denk hierbij aan de pogingen in het verleden om de Floriade binnen te halen, dat heeft ook een vermogen gekost, wat door ons allen betaald is (weggegooid geld dus).  Het “toeval” wil dat de bezuinigingen op het wijk- en buurtwerk zoals Verrijk je Wijk, op professionele welzijnswerkers en buurt- en wijkcentra ongeveer even groot is, over “toeval” gesproken.

Tijdens HET UUR VAN DE WAARHEID gaan we ervaren of het DUALE bestel werkt of juist niet werkt in Tilburg. Staan onze volkvertegenwoordigers achter de voorstellen van het College of staan zij voor HUN EIGEN MENING! Het laatste zal waarschijnlijk wel niet het geval zijn, want tijdens de commissievergadering van afgelopen maandag 1 november, hielden de leden van de Tilburgse Coalitie zich angstvallig stil, alsof het ze opgelegd was, is dit een “Duaal Bestel”? De fracties hebben de mond vol dat ze het welzijnswerk een warm hart toedragen, maar daar merken we momenteel niets van.

De PvdA zegt dat ze met ons in gesprek willen gaan (citaat) “om samen te ontdekken hoe we met minder geld toch nog waardevolle vormen van burgerparticipatie kunnen houden”. Minder geld, 64% minder, we houden nagenoeg niets over. Onzin we hebben al een tweetal gesprekken gehad en met deze uitkomsten hebben zij NIETS gedaan. Ze hebben zelfs toegegeven dat ze wel een foutje gemaakt hebben, want zij hadden niet het beeld dat we 2/3 in zouden moeten leveren. Fouten maken kan, maar herstel dat dan, want die mogelijkheid is er nog steeds. Conclusie: De PvdA gaat niet meer vóór het welzijnswerk, zoals ze in het verleden deden. Zij laten u en ons als bewoners, samen met de duizenden vrijwilligers nu echt vallen. Over geloofwaardigheid gesproken! PvdA doe aub hier iets mee?

Het CDA kan er ook wat van, dit is de partij die voor het gezin staat. Deze fractieleider beweert zelfs in het “Raadswerk” artikel (citaat) “de visie dat we af willen van allerlei doublures op terreinen als welzijn, sociale activering en jeugdzorg”. Wij zien geen doublures in het welzijnswerk van ons als Wij- en Dorpsraden versus de Twern. Voor doublures met 7 wethouders is bewust gekozen, zoals bijvoorbeeld diverse wijk wethouders en een impulswijk wethouder, over “doublures” gesproken! (2 wethouders extra kost ca. € 430.000 per jaar!) Doublures in dubbel korten (2/3) corrigeert het CDA ook niet. Wij vragen ons dus af of zij nog wel voor de Tilburgse gezinnen staan? Conclusie: Het CDA gaat niet voor gelden die burginitiatieven bevorderen of armoede bestrijden en helpt de (éénouder) gezinnen niet die het moeilijk hebben. Ook zij laten u en ons als bewoners, samen met de duizenden vrijwilligers nu echt vallen. CDA doe aub hier iets mee?

De VVD heeft het voor elkaar, zij zijn af van de BBQ’s. Het is in eerdere overleggen al gebleken dat deze partij niet weet wat wij als Wijk- en Dorpsraden doen. Zij dachten dat wij 95% van onze tijd bezig waren met geld uitdelen. Het wordt tijd dat deze partij zich eens meer verdiept in de bewoners dan in het bedrijfsleven, dan hadden zij kunnen weten dat BBQ’s maar een heel klein deel is van de Verrijk je Wijk budgetten en dat daar veel meer mee gedaan wordt. Deze fractieleidster rept met geen woord over welzijn in het “raadswerk” artikel over de bezuinigingen, zij heeft de mond vol van (citaat) “investeringen in de economie” en het “ondernemersklimaat verder versterken”. Conclusie: De VVD gaat niet voor het sociale en welzijn van ons als bewoners van Tilburg. Conclusie: De VVD gaat voor investeren en de ondernemers en niet voor welzijn. Ook zij laten u en ons als bewoners, samen met de duizenden vrijwilligers nu echt vallen. VVD doe aub hier iets mee?

De oppositiepartijen hebben het moeilijk, in de artikelen die zij schrijven over de bezuinigingen, komen ook niet bij allemaal de drastische bezuinigingen in het welzijnswerk aan bod. Wat ons nog het meest verbaast is dat er met geen woord gerept wordt over de ruim € 3 miljoen die vanuit reguliere middelen begroot is om te gaan voor de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Wij hopen dan ook dat zij dit onzalige idee, met een grote kans van “jammer, weggegooid geld” niet ondersteunen. Als het niet aan het welzijnwerk besteed kan/mag worden GEEFT HET DAN TERUG AAN DE INWONERS. Een aantal andere geldverkwistende projecten worden terecht bekritiseerd. Laten wij maar hopen dat onze volksvertegenwoordigers er hiervan enkele tegen kunnen houden. Wat te denken van het onderzoek naar het afmaken van het “winkelrondje” , waarbij nu ook de huisvesting van de stadskantoren 1 en 2 bij betrokken wordt. Kosten € 950.000! Is dit nu een onderzoek wat echt nodig is in een tijd van crisis, dit geld is beter te besteden. En wat te denken van het lokkertje van € 20 miljoen korting op de reguliere grondprijs als Fontys besluit om naar de stationszone te vertrekken (hadden die al niet een heel duur betaalde bestuursvoorzitter?), of ruim 6 miljoen voor het Tophockey die daar ook nog eens 5 miljoen vanuit de provincie bovenop krijgen! Waar houd het op, dit gesmijt met uw en onze centen!? Rechtse in plaats van linkse hobby’s hebben, zoals u ziet, de overhand de komende jaren.

Wij rekenen op U als onze vertegenwoordigers want U bepaald de te maken keuzes voor onze toekomst, zorg dat het duale bestel werkt!!!

Ambassadeurs Verrijk je Wijk
Stichting Noordraad Heikant-Quirijnstok
Stichting Stokhasselt 88
Stichting Wijkorganisatie Groeseind Hoefstraat – De Ring,
Stichting Wijkorganisatie Zuiderkwartier
Stichting Wijkraad Goirke Hasselt Bouwmeesterbuurt
Een aantal andere wijkorganisaties hebben hieromtrent nog
geen definitief akkoord gegeven, maar wij zijn ervan overtuigd
dat velen het met dit persbericht eens zijn[/i]