Geplaatst

Open brief TROTS over beantwoording raadsvragen

TROTSBest college van burgemeester en wethouders,

De Tilburgse politieke cultuur staat bekend om zijn felheid en activiteit. Echter, dit dreigt te veranderen. Het college dwarsboomt al dan niet bewust de democratie. Een democratie kan alleen floreren met een vitale coalitie EN oppositie.

Een vitale oppositie houdt de coalitie scherp en weet werkbare alternatieven te bieden om ook hun achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in de besluitvorming. Een van de weinige instrumenten die de oppositie in handen heeft om de coalitie te controleren is het stellen van schriftelijke raadsvragen. Jammerlijk gaat het college hier veel te vrijblijvend mee om.

Als voorbeeld haal ik de door Trots op Nederland gestelde vragen aangaande de rechtspositie van Willem II aan zoals deze aan u zijn verzonden op 16 juli 2010. Conform artikel 47 lid 4 van het reglement van orde dient het college deze vragen kort , bondig en binnen vier weken te beantwoorden.

Op 23 juli 2010 ontvingen wij, begrijpelijk, een verdaging waarin werd aangegeven dat wij uiterlijk in week 36 zouden worden beantwoord. Hoewel dit erg kort voor de behandeling van het initiatiefvoorstel van het CDA aangaande de incidentele subsidie voor Willem II was, konden wij ons hierin vinden. Helaas bleven de door het college toegezegde antwoorden uit.

Hierop hebben wij als fractie vrijdagmiddag 10 september telefonisch contact gezocht met wethouder Hamming (Sport). Uit dit gesprek bleek dat hij niet op de hoogte was van het verdagingbericht maar gaf aan dat de antwoorden tijdens de commissievergadering Maatschappij van maandag 13 september 2010 gegeven zouden worden. Echter, tijdens deze vergadering werden deze niet verstrekt maar deed de wethouder ons raadslid mevrouw Bertens de toezegging dat de antwoorden zo snel mogelijk bij ons zouden komen. Op het moment van schrijven hebben deze antwoorden onze fractie nog steeds niet bereikt.

Dat we hier niet spreken over een incident blijkt uit een inventarisatie van de in de afgelopen maanden door onze fractie gestelde vragen. Hieruit blijkt dat van de negen sets vragen die door onze fractie zijn ingediend en inmiddels zijn beantwoord maar liefst vijf sets te laat beantwoord zijn.

Ook kijkend naar de nog niet beantwoorde vragen kunnen we concluderen dat het college het niet al te nauw neemt met het reglement van orde. Bijvoorbeeld onze vragen over de bomenkap aan de Bijsterveldenlaan en de Horeca-exploitatievergunningen staan al meer dan vier weken open. Dit zonder verdagingbericht zoals verplicht is conform artikel 47 lid 5 van het reglement van orde. Maar onze vragen aangaande het Suikerfeest in het MIDI-theater spannen nog wel de kroon.

Deze vragen aangaande een evenement op 11 september jl. zijn op 13 augustus 2010 ingediend en zouden derhalve conform de vastgestelde beantwoordingtermijn vóór het evenement beantwoord dienen te worden. De beantwoording staat pas voor de collegevergadering van 21 september as. gepland. Hierdoor zijn een deel van de vragen overbodig geworden. Het college toont hiermee aan de dictie van de vragen te missen en tilt de beantwoording , net als bij onze vragen over de rechtspositie van Willem II, al dan niet bewust over een bepaalde datum heen.

Op deze wijze saboteert het college een goede werking van de oppositie en zet zo de mening ruim 53.000 Tilburgers buitenspel. Dit vinden wij als Trots op Nederland onacceptabel. Wij zullen deze gang van zaken dan ook aanhangig maken tijdens het presidium van maandag 27 september as.

Wij verwachten met onmiddellijke ingang verbetering in de beantwoording van schriftelijke raadsvragen. Graag vernemen wij van u op welke wijze u hier voor gaat zorgen en welke consequenties u trekt indien u niet in staat blijkt u aan het vastgestelde reglement van orde te houden.

In afwachting van uw reactie verblijven wij.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van Trots op Nederland

Joost van Puijenbroek
Fractievoorzitter
Trots op Nederland afdeling Tilburg
joostvanpuijenbroek@raadtilburg.nl