Geplaatst

visieloos maakt stuurloos

Joost van Puijenbroek1Ieder debat over de aanstaande bezuinigingen grijpt Trots op Nederland aan om aan te tonen dat het Tilburgse college (PvdA, VVD, D66, CDA en GroenLinks) bezig is visieloos te saneren. Deze stelling werd tijdens de commissievergadering maatschappij van 17 januari bevestigd door wethouder Frenk (GL). Toen spraken we over de sluiting van Scryption. Hierbij gaf de wethouder cultuur aan dat deze bezuiniging tot stand was gekomen zonder onderliggend kader. Oftewel visieloos! Dit dreigt ook te gebeuren met de bezuinigingen die voor ons liggen.

Tilburg staat net zoals veel gemeenten aan de vooravond van grootschalige bezuinigingen. Bij zulke ombuigingen kan en mag een gemeente niet visieloos te werk gaan. Het is dus van het grootste belang dat de raad eerst weet in welke richting we de stad willen laten ontwikkelen alvorens we besluiten welke activiteiten we wel en welke activiteiten we in de toekomst niet meer blijven doen.

Een stadsvisie kan je vergelijken met een soort reisplanning die je maakt voordat je op reis gaat. Hoewel je er niet van uit kan gaan dat je de planning volledig zal halen maakt het voor de bagage die je mee neemt veel uit of je een reis plant naar Siberië of naar Hawaii. Op dit moment zegt het college en de raad: we gaan op reis maar hoelang en waar naar toe weten we niet, maar pak maar vast uw koffer! Nu moeten we dus zowel een thermopak als een zwembroek inpakken wetende dat we wellicht één van de twee niet nodig gaan hebben.

Bij de aanstaande bezuinigingen maakt het nog al een verschil of we inzetten op bijvoorbeeld een creatieve culturele stad, of een kennisstad die zich richt op hoogwaardige diensten. Het zou zonde zijn om bijvoorbeeld onze kennis en kunde op het gebied van acquisitie van bedrijven overboord te gooien als we over een tijd tot de ontdekking komen dat we in het kader van onze toekomstvisie nieuwe bedrijven aan moeten gaan trekken. Of andersom dat we goed bezochte evenementen of nevenvestigingen van de bibliotheek zouden wegbezuinigen als we in gaan zetten op een culturele stad. Het dan opnieuw opzetten van dergelijke faciliteiten is een dure aangelegenheid en dan zijn eventuele afbouwkosten op korte termijn niet eens meegerekend.

Wat Trots op Nederland betreft is leefbaarheid in ieder scenario een basisvoorwaarde voor de stad. Daarom hebben wij al eerder gepleit voor het niet bezuinigen op wonen, arbeidsmarktbeleid, economie en zorg en welzijn.

De tijd van en-en is voorbij, de kaasschaaf werkt niet meer als we als gemeente kwalitatieve diensten willen blijven bieden. Het wordt of-of, duidelijke keuzes. Hierbij is een duidelijke visie onontbeerlijk. Het college is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. Het zou hen dan ook sieren niet voor de schijn Tilburgers mee te laten praten op internet en in stadsdebatten om vervolgens half maart een nieuwe lading ongestructureerde bezuinigingsplannen over de stad en de raad uit te storten.

In plaats daarvan moeten ze eerst samen met de stad en de raad een visie vaststellen waarlangs we gaan bezuinigen. Alleen met zo’n gedegen reisplan voorkomen we dat straks Tilburg in zijn hempie op de top van de Mount Everest staat!

Deze column is geschreven door Joost van Puijenbroek – fractievoorzitter Trots op Nederland