Geplaatst

Kampioen maar toch grootste verliezer!

TROTSDestil Trappers is een ijshockeyclub met internationale faam. Hiermee staat Tilburg internationaal op de kaart. Maar de 72 jaar oude club die al jaren mee draait in de top van het ijshockey wordt met faillissement bedreigt. Als gemeenteraadslid geeft een dergelijk bericht je een gevoel van déjà vu. Nog geen jaar geleden ging sportwethouder Hamming met veel horten en stoten door het vuur om voetbalclub Willem II overeind te houden. Je zou verwachten dat de wethouder dat voor een ander sportief uithangbord van de stad ook zou doen. Maar niets is minder waar. Meermaals heeft de wethouder laten weten op financiële verzoeken van de Trappers negatief te reageren. Waarom een totaal andere opstelling in dit dossier dan bij Willem II?

De Trappers geven diverse mogelijkheden om hen financieel te ondersteunen. Bijvoorbeeld de organisatie van de ijshockeyclinics weer door de Trappers te laten organiseren, de huur voor de horeca-accommodatie bij de ijsbaan te verlagen of door de Trappers net als Willem II een maatschappelijk convenant aan te bieden. Op alle verzoeken krijgen zij nul op het rekest. Dit terwijl de problemen van een geheel andere orde zijn dan bij Willem II. De Trappers zouden met een bedrag van € 400.000,- uit de nood zijn. Bij Willem II waren hier vele miljoenen voor nodig.

De organisatie van de clinics is enkele jaren gelden door de gemeente overgenomen. De wethouder geeft aan hier per jaar € 20.000,- op te verdienen. Dit terwijl de huidige voorzitter van de Trappers, Gerard Zeebregts, aangeeft dat door de gemeente Tilburg nog nooit een fatsoenlijke clinic is georganiseerd. Waaruit deze gepresenteerde baten voor de gemeente exact bestaan blijft zelfs na navraag bij de gemeente onduidelijk.

De wethouder stelt dat de huur voor de horeca in de ijssporthal conform de systematiek een A-locatie is. Maar nadat het vrijschaatsen is verplaatst naar de Ireen Wüstbaan is de omzet dramatisch gedaald. Het stellen dat de status van de locatie hierdoor niet is gewijzigd is lastig op te houden. De Trappers geven aan deze tak niet rendabel te kunnen draaien. Gezien de cijfers is hiervoor ook geen enkele ondernemer te vinden die hierin zou trappen.

De Trappers voeren al vele jaren maatschappelijke activiteiten uit in de stad. Dit zonder dat zij hiervoor ooit een cent subsidie hebben ontvangen. Willem II heeft een nieuw maatschappelijk convenant aangeboden gekregen voor een totaal bedrag van 1,2 miljoen euro. Hierin wist het college met creatief boekhouden zelfs tonnen subsidie te geven voor activiteiten in het seizoen 2009/2010 dat inmiddels afgelopen was. Bij dit convenant gaf een groot gedeelte van de Tilburgse raad aan dat binnen dit convenant ook ruimte moest zijn voor andere sporten zoals ijshockey en hockey. Maar als Trappers de gemeente hierop wijst worden zij verwezen naar Willem II om daar in overleg te treden. het college stuurt hiermee een zieke patiënt naar een terminale patiënt om hem te vragen of hij misschien een beetje van zijn zorg mag. Belachelijk! Alsof Willem II die de financiële ondersteuning zelf hard genoeg nodig heeft met degradatie in het vooruitzicht happig zal zijn deze pot te delen met andere clubs. De wethouder en niemand anders dan de wethouder zou het voortouw moeten nemen om dit driehoeksoverleg (gemeente, Trappers, Willem II) te realiseren en zou moeten sturen op een eerlijke verdeling van de subsidie voor maatschappelijke activiteiten.

Door het gebrekkig optreden van de wethouder zit er voor de Trappers waarschijnlijk niets anders op dan aan het einde van het seizoen faillissement aan te vragen. Hiermee verdwijnt een baken in de sportwereld. Een hoge prijs die Hamming bereidt is te betalen voor zijn grenzeloze supporterschap voor Willem II.En dan blijkt Trappers weliswaar dertienvoudig kampioen maar toch de grootste verliezer!

Joost van Puijenbroek

Fractievoorzitter Trots op Nederland

Reacties

2 reacties op “Kampioen maar toch grootste verliezer!”

  1. Piet avatar
    Piet

    Nou nou, lijkt het einde van de wereld wel. Gezeur over geld. Als je Willem2 nou als suikeroompje wat geld toespeelt wil dat niet zeggen dat je dat ook maar effe moet willen voor de schaatsamateurs. Kun je wel roepen dat het topsport is, maar kijkers hebben ze daar nooit. Geloof niet dat de Tilburgers de schaatsploeg van Canada zullen missen aan de Ringbaan als ze niet meer bestaan, kortom opzouten dan maar. Kan mischien het zwembad een fatsoenlijk buitenbaantje aanleggen.

  2. wim avatar
    wim

    @Piet: wat een onzin Willem II heeft 3x de landstitel gehaald en voor het laatst decenia geleden. Ze teren nog steeds op het geleuter van europees voetbal wat een sof was dat! Trappers hebben 13 landstitels! DERTIEN!