Geplaatst

TrotsopNederland wil regionale proef ander Rookbeleid

TROTSOp maandag 20 september 2010 behandelt de gemeenteraad van Tilburg een initiatiefvoorstel van Trots op Nederland om in Tilburg een proef met een ander rookbeleid te starten.

In Nederland weet de anti-rooklobby stap voor stap hun ideaal te verwezenlijken. Op 1 januari 2004 werd een wet van kracht die Werkgevers verplichtte om ervoor te zorgen dat werknemers kunnen werken zonder hinder of overlast te ondervinden van tabaksrook. Op dat moment was de Horeca nog vrijgesteld van deze wet.

Deze uitzondering was van kracht tot 1 juli 2008. Vanaf deze datum werd ook de horeca rookvrij. De enige uitzondering hierop is het maken van een volledig afgeschermde rookruimte. Maar voor veel (kleine) ondernemers is dit te duur of door de inrichting van hun zaak niet mogelijk.

Negatieve effecten
Dat het nieuwe rookbeleid grote effecten heeft op de horeca werd snel duidelijk. In diverse kroegen stond het merendeel van de bezoekers buiten op het terras. Niet alleen de rokers maar ook de niet-rokers gingen naar buiten omdat het daar “gezelliger” was. Daarnaast bleven ook veel bezoekers thuis. Dit heeft geleid tot omzetdalingen tot ruim 25%.

Effecten in het buitenland
Ook in diverse anderen landen geld een rookverbod en ook hier zitten er veel negatieve kanten aan dit verbod. Zo zag men in Ierland de groei van de werkgelegenheid van 3,1% per maand omslaan naar een krimp van 7,2%. In Schotland geeft 34% van de ondernemers aan personeel te hebben moeten ontslaan na de invoering van het rookverbod.

In België is de horeca vrijgesteld van het rookverbod indien zij minder dan 33% uit maaltijden halen. Hier is dan ook een trend waarneembaar dat ondernemers steeds meer gerechten van hun kaart schrappen om onder deze grens te blijven.

Verzet
Al snel na de invoeringen van het rookverbod in de horeca in Nederland kwam er vanuit de branche veel verzet. Zo verenigde Tilburgse ondernemers zich in het actiecomité Buigen of Barsten. Maar zij waren niet de enigen. De actiegroepen schoten als paddestoelen uit de grond. Zij verzette zich middels rechtzaken tegen het rookbeleid en met succes. Zo besloot de rechtbank in Breda in april 2009 dat er in cafés zonder personeel gerookt mocht worden.

Sindsdien beraadt minister Klink zich op een aanpassing van de wetgeving. Echter, deze laat op zich wachten. Het lijkt er op dat hij Europese wetgeving afwacht of dat hij wacht met deze impopulaire maatregel tot na de verkiezingen.

Huidige situatie
Door de uitspraak in april 2009 is er oneerlijke concurrentie ontstaan tussen de diverse horecagelegenheden. Dit heeft er toe geleidt dat ook de andere ondernemers de asbakken weer op tafel hebben gezet.

Momenteel is er in Tilburg nagenoeg geen één café te vinden waar niet (na een bepaalde tijd) gerookt mag worden. De Voedsel en Warenautoriteit zet hun controles stug door en proberen hiermee de oneerlijke concurrentie in stand te houden.

Oplossing TrotsopNederland
Op lokaal niveau kunnen we de wet niet wijzigen of afschaffen. Toch is een voortzetting van de huidige situatie voor TrotsopNederland ons onbespreekbaar. TrotsopNederland is namelijk fel tegen het gedoogbeleid.

Op landelijk niveau maakt Rita Verdonk zich hard voor een rookbeleid waarbij horeca-ondernemers middels een sticker aangeven of er in hun zaak gerookt mag worden of niet. Een rode sticker bij de deur geeft aan dat er gerookt wordt, een oranje sticker dat er een aparte rookruimte aanwezig is en een groene dat de gelegenheid geheel rookvrij is. Deze aanpak geeft de ondernemer meer ruimte om hun bedrijf te runnen op de manier die voor hun het beste werkt. TrotsopNederland afdeling Tilburg maakt zich hard om dit beleid te testen in een regionale pilot in Tilburg.

Reacties

Eén reactie op “TrotsopNederland wil regionale proef ander Rookbeleid”

  1. irene avatar
    irene

    Er is een rookverbod in de horeca. U bent hoe dan ook in overtreding wanneer u in een pilot het roken weer toe zou staan.