Geplaatst

Helft fracties niet transparant naar Tilburgers

TROTS Jaarlijks dienen de fracties van de gemeenteraad voor 1 april hun financiële rapportage over de fractievergoeding van het afgelopen jaar te publiceren. Dit dient zowel te gebeuren bij de raadsgriffie als op hun eigen lokale website. Op deze wijze leggen de raadsleden financiële verantwoording af naar de Tilburgers. De PvdA, VVD, D66, en GroenLinks hebben net als TROTS keurig voldaan aan hun verplichtingen. Maar helaas zijn niet alle fracties hier zo netjes in.

PVT en TVP
Zowel de Partij voor Tilburg (PvT) als de Tilburgse volkspartij (TVP) hebben op dit moment zowel bij de griffie als op hun website nog geen verantwoording ingediend. Mevrouw Pol van de PvT kunnen we dit niet kwalijk nemen. Zij draait pas sinds januari mee als fractievoorzitter van haar eenmansfractie en is nog druk bezig zichzelf in te werken in haar taken, verplichtingen en werkwijzen.

Maar juist van de TVP mogen we anders verwachten deze fractie pleitte meermaals voor een accountantscontrole op de rapportages van fracties en zij gaven veelvuldig af op de rapportages van collega-fracties. Hoe wrang is het dan te moeten constateren dat een fractie met een fractievoorzitter met 26 jaar politieke ervaring niet weet te voldoen aan deze eenvoudige richtlijn waar zij zelf mee in hebben gesteld.

Dit is niet voor eerst. Want hun website is zo gedateerd dat de TVP volgens de website nog steeds een eenmansfractie is. Deze is dus meer dan een jaar niet bijgewerkt. Ook financiële verantwoordingen van eerdere jaren zijn hier niet op terug te vinden.

CDA en VSP
Hoewel het CDA en de Verenigde Senioren Partij (VSP) hun rapportage wel hebben ingediend bij de gemeente is deze niet te vinden op hun website . Niet alleen een gemiste kans om openheid te geven richting de Tilburgers die ze vertegenwoordigen maar bovenal in strijd met de verordening zoals zij deze zelf hebben vastgesteld op 11 oktober jl.

SP
Maar het opvallendste is nog wel de SP. Deze partij heeft haar verantwoording dit jaar net als het CDA en VSP niet digitaal gepubliceerd. Wellicht wordt dit veroorzaakt door de hoge woorden die de SP sprak tijdens de raadsvergadering van 11 oktober 2010. Hierin deed de SP een voorstel om 20% minder fractievergoeding te geven aan de fracties. Hierop hebben we als Trots op Nederland gevraagd hoeveel zij in 2009 hebben overgehouden en terug gestort. Dit was namelijk het ronde bedrag van nul euro. Hierop antwoordde mevrouw Slegers (fractievoorzitter SP) met de woorden “ik kan hier alvast toe zeggen voor volgend jaar deze 20% wel over te houden en terug te storen.” Ze was binnen 3 dagen er als de kippen bij om op de lokale website van de SP terug te komen op haar uitspraken. Hier prijkt namelijk een heel andere toezegging. Namelijk: ‘ De SP zal het komend jaar wél de daad bij het woord voegen en 20 procent van haar fractievergoeding besteden aan ondersteuning van kwetsbare Tilburgers,’ Inzetten voor ondersteuning van kwetsbare Tilburgers is wezenlijk iets anders dan terug storten naar de gemeente. Controle hierop is door de strikte verslaglegging volgens de verordening praktisch onmogelijk. Het zou de SP dan ook sieren als ze nu bij aanvang van het jaar de daad bij het woord voegen en het bedrag van € 2.025,- (20% van de fractievergoeding van de SP) zouden terug storten aan de gemeente zoals toegezegd op 11 oktober jl. en het betalingsbewijs zouden publiceren!

Als Trots op Nederland vinden wij dat je als politieke partij open en transparant moet zijn in de manier dat je omgaat met belastinggeld. Vooral als dit bedoeld is om je eigen fractie draaiende te houden. Wij roepen de PvT, TVP, CDA, VSP en SP om als nog hun rapportages beschikbaar te maken voor alle Tilburgers. Tenslotte kun je niet verwachten dat je Tilburgers regels op kunt leggen als je jezelf niet eens houdt aan de regels die je aan jezelf stelt!

Reacties

5 reacties op “Helft fracties niet transparant naar Tilburgers”

 1. Cees avatar
  Cees

  Het gaat slechts om een A4tje waarop fracties heel globaal wat bij elkaar liegen over uitgaven. Niemand die het controleert.

 2. Wies avatar
  Wies

  TROTS mag dan wel een verantwoording hebben ingeleverd, maar die roept meer vragen op, dan 'ie antwoorden geeft. Wat moest er zo nodig 'geautomatiseerd' worden, dat jullie daar bijna de helft van het fractiebudget aan hebben gespendeerd? En wat houdt 'ondersteuning fractie' in? 'Of informatie en communicatie'.
   

  Eigenlijk zal het mij een zorg zijn waar jullie die 600 euro per maand aan uitgeven, maar als je die rapportage aangrijpt om andere partijen zwart te maken en dan zelf met zo'n potje vaagpraat aan komt zetten, dan sla je de plank toch behoorlijk mis.

 3. Jan avatar
  Jan

  Eng clubje dat Trots, het lachwekkende tv-spotje zal me altijd bijblijven, dat is het enige waar men ooit indruk mee gemaakt heeft. Verder blijkt uit dit nsb-achtige verhaal hierboven wat voor lui er achter Trots zitten. Bah bah.

 4. Shoarma is Döne avatar
  Shoarma is Döne

  Niet op 'HaikuT' (gecensureerd door Cees van R.)
  Dus dan maar hier: reactie op 'Haiku' van Cees van R,:
   1. Shoarma is Döner dan Kebab says:
  Your comment is awaiting moderation.
  11 May 2011 at 11:07
  Huh…?
  Haiku(T)…?
  Een dichtende Japanner in Finland…?
  Of een blowende Fin in Japan…?
  Of toch een Tilburgse dichter aan het eind van zijn Latijn…?

 5. Shoarma is Döne avatar
  Shoarma is Döne

  Hé Cees, ben jij écht zo'n Haikut…?
  OMG…
  (Sorrie, Tom, jij censureerde dees keer niet. Het was Cees van R.)
  (de Stadsdichter, bytheway…)
  (zucht…)
  (Sorrie TON, die van jullie ging toch ook nergens over…?)