Geplaatst

Bezuinigen begint bij jezelf!

John van GorpOp 10 november 2010 heeft Trots op Nederland op basis van artikel 47 van het reglement van orde vragen gesteld aan het college. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van meerdere acties van wethouder Hamming, zoals zijn campagne als kandidaat lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen, die naar onze beleving aantoonde dat wethouder Hamming niet meer fulltime beschikbaar zou zijn voor zijn functie als wethouder. Op 26 november 2010 hebben wij van het college antwoord mogen ontvangen. In de antwoorden van het college geven zij dan ook klip en klaar aan dat zij ons gevoel daarin onderschrijft. Het college stelt dan ook terecht dat een functie als wethouder te combineren is met nevenfuncties van acht uur per week. Ook voor de rol als burgemeester geeft het college helder aan dat die te combineren valt met nevenfuncties. Daarnaast geeft het college duidelijk aan dat bij een geaccepteerde nevenfunctie een korting op de functievergoeding meer dan normaal is en zal worden ingezet.

In de geschiedenis die dan volgt merken wij op dat er wellicht verschil zou kunnen zitten tussen de vervulling van de taak als wethouder. In dat licht zijn onze vervolgvragen dan ook gesteld op 7 december 2010. Het antwoord dat daarna komt is hoogst denigrerend te noemen. Het college mag een eigen mening vormen over onze vragen en de wijze waarop deze beantwoord moeten worden, maar het niet geven van inhoudelijke antwoorden op gestelde vragen is ronduit denigrerend een toont een blijk van weinig waardering richting de vragenstellers.

In de aanloop van de huidige verkiezingen voor de provinciale staten, merken wij op dat er door diverse wethouders schijnbaar moeiteloos tijd gevonden kan worden voor campagne ondersteuning. Ook het feit dat wethouder Hamming in de aanloop tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart van 2010 moeiteloos tijd kon vinden om 50.000 handen te schudden geeft aan dat er binnen de tijdbesteding ruimte te vinden is.

Wij zijn dan ook van mening dat als blijk van goede wil aan de bewoners van Tilburg dit college een geste moet maken en ook haar pijn moet nemen door het inleveren van 0,2 fte per wethouder. De burgers van Tilburg zouden het voorbeeld ook graag gevolgd zien door u als burgemeester. Het aanvaarden van een (betaalde) nevenfunctie achten wij als Trots op Nederland niet per definitie als randvoorwaarde vereist. Wij verwachten dat met deze verminderde inzet van de wethouder geen achteruitgang kan optreden op bestuurlijk niveau, het vorige college deed dit namelijk ook met 5,5 fte terwijl dit collgege 7 fulltime wethouders denkt nodig te hebben. Hiervoor is nooit een geloofwaardige verklaring gegeven.

Ook kan het burgemeesterschap, naar eigen zeggen, moeiteloos ingevuld worden met inleveren van 0,2 fte zonder dat het niveau hieronder te leiden heeft, zoals burgemeester Stekelenburg feilloos heeft aangetoond. Deze bezuiniging zal hiermee minimaal (7×0,2)x€250.000 = €350.000 op jaarbasis op leveren en is in de stadsdebatten van afgelopen zaterdag als een van de meest gehoorde opmerkingen naar voor gekomen. Wij willen college dan ook oproepen om niet doof te zijn voor de kritiek van de Tilburgers en deze stap per 1 april 2011 te nemen. Want bezuinigen begint bij jezelf.

John van Gorp is raadslid voor Trots op Nederland in de gemeente Tilburg

Reacties

Eén reactie op “Bezuinigen begint bij jezelf!”

  1. Ruevert: wordt princ avatar
    Ruevert: wordt princ

    Tja,
    politici hebben tegenwoordig een doel: het vullen van de eigen zakken tijdens hun periode of daarna via wachtgeld. Even memoreren wethouder Hovers ging een dag na 12,5 jaar wethouderschap weg. Tot het eind der dagen is hij verzekerd van een bijdrage door de gemeente Tilburg.