Geplaatst

De Marokkaans gekleurde lul (VERBODEN)

Een uur. Hooguit. Tweeënvijftig minuten. Zeg maar. Voordat de AIVD ingreep. De zoekmachines werken efficiënt. En effectief. Submission. IJzeren Rita. Marokkaans gekleurde lul. In één column. TRING!!! ALARM! ACTIE! Godverdomme. Een dringend verzoek. Dríngend. Om de column te verwijderen. Uit veiligheidsoverwegingen. De staat. Uw familie. Bovendien. U beledigt de minister. En. Zo niet ondernemen wij actie. Zó dringend dus. Ondertekend. Directeur drs. ing. W.M. (Wil) van Gemert. Directie Democratische Rechtsorde. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Tja. Overleg met Bandirah en Tom. Resultaat. Twee tegen. Eén voor. Verwijdering. Helaas. Tom betaalt ons. Dik. Dus. Compromis. Spotprent wel. Tekst niet. Voorlopig. Zeg ik erbij. Want ik sla terug. Sla keíhard terug. Godverdomme. Moet niet gekker worden. Met ons land. Ons incasseringsvermogen. Ons democratisch bestel. Kafka. Orwell. Big Brother. Realiteit. Harde realiteit. Oh ja. Het meegestuurde attachment. Van de AIVD. Voor U. Ter informatie. Abraxas! Waar zijt Gij?!

De AIVD doet zijn werk op basis van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), die op 29 mei 2002 in werking is getreden. In de Wiv 2002 zijn de taken en bevoegdheden van de AIVD (en van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD) opgenomen. Ook zijn in de wet bepalingen opgenomen die het werk van de AIVD transparant en daarmee controleerbaar moeten maken. Dit laatste vloeit voort uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat vereist dat het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voorzienbaar en kenbaar moet zijn voor de burger en de neger.

De AIVD heeft vier wettelijke taken:
1. het verrichten van onderzoek naar organisaties en personen die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde, de veiligheid van de staat of voor andere gewichtige belangen van de staat;
2. het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar kandidaten voor vertrouwensfuncties (deze taak is apart uitgewerkt in de Wet veiligheidsonderzoeken);
3. het bevorderen van beveiligingsmaatregelen, waaronder maatregelen ter beveiliging van die onderdelen van overheid en bedrijfsleven die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven;
4. het verrichten van onderzoek naar andere landen ten aanzien van onderwerpen die door de minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie gezamenlijk zijn aangewezen.

Voor alle bijzondere bevoegdheden (ook wel bijzondere inlichtingenmiddelen genoemd) geldt, dat zij alleen mogen worden ingezet wanneer dat strikt noodzakelijk is voor de taakuitvoering van de dienst. De bijzondere bevoegdheden mogen niet worden ingezet bij hierboven onder b en c genoemde taken: de uitvoering van veiligheidsonderzoeken en de beveiligingsbevorderende taak van de dienst. Verder geldt dat bepaalde bevoegdheden die diep ingrijpen in de privacy van de neger, pas mogen worden uitgeoefend nadat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarvoor toestemming heeft gegeven.

Het islamistisch terrorisme blijft, ondanks wereldwijde inspanningen tot bestrijding ervan, een belangrijke bedreiging voor de internationale èn nationale veiligheid. De aanslagen in Madrid en Londen laten zien dat ook West-Europa doelwit is van de radicaal-islamitische terroristische netwerken. Ook voor Nederland bestaat er een aanzienlijke dreiging. Bij het voorkomen van aanslagen spelen inlichtingen- en veiligheidsdiensten een belangrijke rol. Zij hebben de taak zicht te houden op de personen en negers die zich op het pad van het terrorisme begeven en tijdig te waarschuwen, zodat aanslagen kunnen worden voorkomen.

De AIVD heeft op dit terrein de afgelopen jaren verschillende resultaten geboekt. Hoewel veel aandacht uitgaat naar terrorisme, richt de aandacht van de AIVD zich ook op vijf andere belangrijke gebieden: radicaliseringstendensen, politiek gewelddadig activisme, negers, ongewenste bemoeienis van vreemde mogendheden, internationale rechtsorde en beveiligingsbevordering. Meer informatie over deze aandachtsgebieden vindt u hieronder.

Het islamistisch terrorisme blijft, ondanks wereldwijde inspanningen tot bestrijding ervan, een belangrijke bedreiging voor de internationale èn nationale veiligheid. Met de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 kreeg Nederland voor het eerst zelf te maken met een terroristische aanslag, geïnspireerd door de ‘gewelddadige jihad’. De interetnische verhoudingen zijn in Nederland de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Standpunten zijn verhard en in sommige kringen spelen zich in versneld tempo radicaliseringsprocessen af. Deze processen en negers dragen risico’s in zich voor de nationale veiligheid. Deze ontwikkelingen zijn voor de AIVD aanleiding het onderzoek naar anti-integratieve tendensen binnen de Nederlandse samenleving toe te spitsen op deze verschillende vormen van radicalisering.

Reacties

21 reacties op “De Marokkaans gekleurde lul (VERBODEN)”

 1. spatieman avatar
  spatieman

  Sieg heil Donner!!

 2. retecool avatar
  retecool

  Waar ging die column dan over?
  Was hij beledigend naar de politiek, de AIVD of naar Marokkanen? Of alledrie?

  Er zijn natuurlijk al veel beledigende uitingen naar buitenlanders en daar zit ergens wel een einde aan. Maar de politiek moet toch wel op de hak te nemen zijn.

 3. de Marco avatar
 4. boog avatar
  boog

  HOAX!

  uit column-zoals-boven:
  "richt de aandacht van de AIVD zich ook op vijf andere belangrijke gebieden: radicaliseringstendensen, politiek gewelddadig activisme, NEGERS, ongewenste bemoeienis"
  (op-een-na-laatste alinea)

  Hele AIVD verhaal is dus BULLSHIT.

 5. neger avatar
  neger

  HOAX

 6. Bloeb avatar
  Bloeb

  De AIVD richt zich op >> 5 << andere punten:

  1.) radicaliseringstendensen
  2.) politiek gewelddadig activisme
  3.) negers < – – – – – ?
  4.) ongewenste bemoeienis van vreemde mogendheden
  5.) internationale rechtsorde
  6.) beveiligingsbevordering

  Zou de AIVD zich echt zo specifiek op NEGERS richten, of is dit een grap?

  Zie ook:

  "Deze processen – – en negers – – – dragen risico

 7. Retecoolbezoeker avatar
  Retecoolbezoeker

  Jep, bullshit! Als je EEN DAG krijgt om je artikel weg te halen, dan wacht je toch gewoon een hele dag?! Dan heeft iedereen mooi de tijd de boel te mirroren en dergelijke. Laat de AIVD daar maar wat eens tegen doen dan!

 8. Jaap avatar
  Jaap

  Directie Democratische Rechtsorde

  lijkt me een mooie afkorting

 9. Dario Regazzoni avatar
  Dario Regazzoni

  Duidelijk een HOAX….

 10. Tilburger avatar
  Tilburger

  Nog een slechte hoax ook. Goedkoop en talentloos.

 11. chocodril avatar
  chocodril

  geen voldoende voor needulans gehad op het VMBO, h

 12. Rogier van FOK! avatar
  Rogier van FOK!

  Trieste bedoening. Een beetje publiciteit zoeken en daarvoor de AIVD, Marokkanen en Verdonk misbruiken.

 13. Nederlands gekleurde avatar
  Nederlands gekleurde

  Trieste column was het!

 14. neger avatar
  neger

  @rogier van fok: je vergeet de negers.

 15. Gerwin avatar
  Gerwin

  Wat een slappe en laffe hoax, door zo in te spelen op het wantrouwens in de samenleving richting de regering.

 16. Ju de la Penivre avatar
  Ju de la Penivre

  Titane,jij oplichtert.

 17. Kalief avatar
  Kalief

  Dus dit is het Tilburgse niveau qua columns en cartoons? Boeiend. Was het nog leuk op jullie boerenkermis?

 18. Teringzooi avatar
  Teringzooi

  Headers from the AIVD mail?
  Shitzooi I suppose.

 19. Bert avatar
  Bert

  "diep ingrijpen in de privacy van de neger" ???

 20. Wereldburger avatar
  Wereldburger

  De AIVD zou je nooit tot verwijdering manen, maar je wel levenslang in de gaten gaan houden. Dat levert meer werk op. Meer werkenden onder je maakt je een groter baasje. Een baasje die zich ook nog onttrekt aan de democratische controle. En als je eenieder in de gaten kunt houden vanwege wazige feiten, dan zit het met je macht de komende tijd wel snor. Een goeie hoax die je doet nadenken over wat er allemaal kan gebeuren, maar de vuilspuiterij haalt het niveau danig naar beneden. Theo is niet dood, Theo leeft! Helaas … of ga ik nu echt te ver?

 21. Henry avatar
  Henry

  Opvallend stukje uit dit bericht:

  "…Deze processen en negers dragen risico