Geplaatst

JA MAAR JA, WADAN?

Nou ja, ut was een tijdje stillekens. Tom P. vroeg me regelmatig of het blokkade, desinteresse of minachting was en dat ik dat dan moest zeggen of dat er misschien nog ‘ns een keer iets zou komen, qua column. Het is druk. Heb ik u voor een belangrijk gedeelte van het afgelopen seizoen vreugdevol gewezen op mooie theater/dansvoorstellingen die eraan kwamen, ga ik toch maar eens op een andere manier van start. Wadan?

Kortom,

ER ZIJN GEWOON TEVEEL THEATERMAKERS!

-wo/10/09/06 – organiseert de politieke kring Waalwijk (D’66) een debat over het overaanbod nieuwe makers met gasten uit de politiek, de directeur Amateurkring Zuid, voorzitter AIW, en de hoofdredactie Kerkklokje Zuidwest en een verassingsgast (sic- we denken dat het Bodart is)

-wo/10/09/06 – organiseert de Appel (Den Haag) een discussiebijeenkomst met publieksparticipatie en echt politieke corryfeeen. Medewerking uit de landelijke politiek is toegezegd. Hoe de toeloop van makers te beteugelen want Vol is Vol!

-wo/10/09/06 – organiseert TF-1, het nieuwe ‘festival’ een sponsorbijeenkomst met ‘meet and greet’ met Ivo Ten Hoven, over het teveel aan makers die met te weinig geld en dus niet-belangwekkend Ikea-meubilair moeten produceren en een wijntje na. Ook met een kleine beurs van aantrekkelijke reisjes waarbij de hoofdstadgrenzen afgetast worden. (deelname alleen bij voorintekening, zie de site)

-wo/10/09/06 – organiseert de rotaryclub Nieuw Elan (Meppel) een eat/meet/greet/event waarbij de directeur van het Regiomuseum Disc O, een lezing zal houden over het Gronings (sic- chronisch?) overaanbod van nieuwe makers. In de rondvraag zal voldoende ruimte zijn om te discuteren over çultureel ondernemerschap, mede op verzoek van de werkgroep.

-wo/10/09/06 – organiseert de wijnsoos Bourgondie de presentatie van een boekstudie naar cultureel ondernemerschap van de werkgroep cultureel ondernemerschap van de afdeling cultureel ondernemerschap van de studierichting VrijeTijdsstudies van Universiteit van Tilliburg met vele boeiende bijdragen o.a. over het teveel aan theatermakers. (inschrijving 125 euri incl. apperatief). er is ook een publicatie voorzien.

-wo/10/09/06 – organiseert de Culturele Cring Oisterwijck, Brabant, een stakeholdersbijeenkomst met als centrale gast Drs. L. Pot over zijn boekie over cultureel ondernemersschap en het teveel aan nieuwe makers.

-wo/10/09/06 – organiseert de Provincie Noord Brabant in de Nobelaer te Etten Leur een brede publieksbijeenkomst over hoe nu verder met Omroep Brabant en het teveel aan nieuwe makers, m.n. in Midden Brabant. Verantwoordelijk Gedupeerde schijnt stelling te nemen in die zin dat dat niet een provinciaal edoch een BrabantsStads (2019) probleem is.

-wo/10/09/06 – organiseert de werkgroep BaalAlert een studiebijeenkomst waarbij alle 264 recente studies over cultuur en economie, alle 6234 studies over de culturele stad en 212 subs(t)udies naar cultuurbeleid afgezet zullen worden tegen het teveel aan theatermakers. (de organisatie meldt dat er sprake is van landelijke media-interesse)

Vanavond maar weer eens vroeg naar bed.

Of misschien naar het B-There-festival in de Bosch, -zal wel weinig publiek zijn met zo’n overaanbod.

 

Groeten

 

Pietjan Dusee