Geplaatst

JA MAAR JA, SMEDY

Afgelopen vrijdag, ons aller noodweer, reed ze nog op een omgevallen boom. Maandag 28 november loodste ze min of meer heelhuids haar contourennota door de Tweede Kamer. Medy van der Laan gooit nogal wat kunstenwereld op de schop. Ze heeft natuurlijk ook weinig anders te doen. Ze hoeft tussen de debatten door geen uitvoering aan haar kunstenplannen te geven, dat is aan het kunstenplebs van makers en zo. Gewoon een nieuwe jurk en veul en lekker kwatsen en burocratiseren, deburocratiseren en dan alweer een nieuw jurkje.Vol trots heeft de gemeente Stilburg haar makersbeleid vastgesteld. Ook al is RAZ gesneuveld, de provincie heeft toch mooi een nieuwe dansvoorziening, Perron Zuid, binnengehaald en vol trots zal Tilburg dit gewrocht gaarne huisvesten. En clubs als LaMelis, T.R.A.S.H. en Koning Carlos hebben een lekkere overlevingsbonus gekregen en wel voor vier jaar. En ondertussen loodst Medy van der Laan haar nieuwe contourennota moeiteloos door de kamer. We zijn gekapt en geschoren waar we zelf bij staan.
Het stomme is: het is zo specialistisch dat ik het eigenlijk niet eens kan uitleggen wat er aan de hand is en dat ik u op dit podium met dit gemeesmuil eigenlijk niet lastig wil vallen. Dus….
Hoe is’t met Anna, nu? T.R.A.S.H. is, terecht, heerlijk ontvangen; Pork-in-Loop, dus. De Informal European Theatre Meeting (in Utrecht, deze keer) was van de ene kant een intellectueel gedomineerde maar ook een artistiek blijmoedige bijeenkomst van een dikke 700 makers uit de gehele wereld, van China, Congo, Frankrijk, Nederland tot Roemenie. Over de premieres van het Zuidelijk Toneel of Vloeistof valt lekker te discusieren. En ja, het was weer Volle Maan en de Verjaardag van en er is weer elke vrijdag een borrel in de NWE Vorst, maar tegelijkertijd is er zoveel schade geleden en IK voel me onmachtig om uit te leggen waarom.
Frustratie, kortom.
Diverse podiumkunstenaars hebben inmiddels een overleg gehad met de beleidsmakers en Ton Driessen (zakelijk leider Wetten van Kepler) en ondergetekende gaan toch proberen eens op papier te zetten wat er nou……
En natuurlijk staan wij open om een en ander uit te leggen, maar…..
Sorry, de volgende column wordt een eerherstel.
Wilt u op de hoogte blijven, laat het me wel weten!

Beste Medy, je slaagt erin het kunstenbeleid in Nederland met een ontkenning van alles wat er op en rondom de werkvloer en zeker buiten de randstad gebeurt te feodaliseren, terwijl de kans dat jij er na de volgende verkiezingen, en de uitwerking van een mogelijk nieuw kunstenplan, nog zit, uiterst klein is. Over het graf, maar in een nieuwe jurk. Wat een basale ellende!

1 (2) SMARLIES biest (www.wettenvankepler.nl)
2 (1) SLEON vissen,vissen,vissen (www.mexicanos.nl / films)
3 (-) SMEDY (www.tweedekamer.nl)
4 (3) SMOEDER mugmetdegoudentand (www.mugmetdegoudentand.nl)
5 (4) ‘SSONJA hellrot (www.fragmenta.nl)
6 (5) ONZENTON (geen site gevonden)

vergeet bijna te wijzen op de tentoonstelling van Shirin Neshat, die komt nader en nader!

– foto: Hans Hordijk
Medy van der Laan