Geplaatst

VVD laat Tilburg met de rotzooi zitten

Vorig jaar heeft de raad een klimaatneutraal afvalbeleid als ambitie gekozen. Tilburg afvalloze stad in 2036. Na een bliksemactie van het VVD en steun van die andere rechtse partij, het CDA, is de Kadernota afvalbeleid 2010-2015 nu van tafel gehaald. Tilburg blijft met de rotzooi zitten.

Minder afval, meer hergebruik van grondstoffen en dat wat overblijft zo verwerken dat dit onze leefomgeving niet belast: dit was de opdracht die de raad heeft meegegeven aan wethouder Moorman. In het plan dat afgelopen maand op tafel lag was gekozen dit doel te bereiken door (1) te kiezen voor een methode voor het verwerken van afval die minder milieubelastend is dan verbranden en (2) het principe in te voeren dat de vervuiler betaald.

Een week voor behandeling van het afvalplan in de commissie organiseerde de VVD een bijeenkomst voor de commissie Fysiek, waarin een oud-afvalverwerker van Van Gansewinkel zijn mening kwam presenteren die trouwens veel weg had van het VVD-standpunt. Dat standpunt komt in het kort neer op: er komt toch niet minder afval, verbranden van afval is het goedkoopste, extra afvalheffing is niet nodig en als burgers er een potje van maken dan had de gemeente maar strenger moeten handhaven. Slim bracht de presentator het verbranden van afval naar voren als een ‘groene’ manier om afval te verwerken. De energie die bij verbranding vrij komt wordt opgevangen en hergebruikt, bijvoorbeeld voor het verwarmen van huizen. Dat is een enorme CO2 reductie als je het vergelijkt met het storten van afval, wat in de voormalige Oostbloklanden nog volop gebeurt. Volgens de VVD is er geen reden om te onderzoeken of het afval op een nóg iets duurzamere manier ge(her)bruikt kan worden. Als je alle nog bruikbare stoffen uit het afval gaat halen, dan fikt dat wat overblijft een stuk minder goed.

Feitelijk maakt het de VVD geen moer uit op welke wijze het afval verwerkt wordt. De VVD kijkt naar de kosten en kiest de goedkoopste optie. Verbranden kost volgens de VVD het minst (dus doen). Bij invoeren van Diftar, een systeem waarbij iedereen gaat betalen voor de hoeveelheid restafval die hij zelf aanbiedt, moet vooraf eerst geïnvesteerd worden in nieuwe containers (dus laten volgens de VVD).

Nu weten we al een tijdje dat de VVD niet veel op heeft met het milieu. Maar wat jammer dat ze financieel ook niet echt vooruit kunnen kijken. Zo blijkt uit invoering van Diftar in andere gemeenten, dat op de langere termijn de lasten voor de burgers afnemen, omdat ze minder afval gaan produceren. Door invoering van een prijsmechanisme bleken mensen wat meer aandacht te besteden aan afvalscheiding. Ze doen wat moeite, maar mogen de centen vervolgens in de eigen portemonnee houden. Voor wat, hoort wat (op zichzelf toch een principe dat de VVD zou moeten kunnen begrijpen).

Het kernpunt is natuurlijk: geloof je dat mensen (op welke manier dan ook) te stimuleren zijn om afval beter te scheiden en zo minder restafval te leveren? Op dit punt heeft de VVD een tweeledig standpunt in. Enerzijds zeggen ze ‘er komt toch niet minder afval’. Maar tot mijn grote verbazing kwam de man van de VVD in zijn presentatie ook met een aantal dia’s hoe het allemaal beter kon. Insteek: mensen willen best beter hun afval scheiden, als de gemeente het maar beter zou organiseren (de groenbak wat vaker kwam legen als de bladeren uit de bomen vallen etc.). Volgens mij hebben we hier vooral te maken met een partij die zijn achterban niet durft uit te leggen dat dit een probleem is dat we samen (burgers, bedrijven, instellingen en overheid) moeten oplossen. En vlak voor de verkiezingen met het beschuldigende vingertje liever naar de gemeente wijst. In deze tijd is de populaire opvatting dat de overheid bureaucratisch is en er een potje van maakt. Dat de werkelijkheid volstrekt anders is (Tilburg is zo’n beetje de enige gemeente waar afgelopen winter bij elke sneeuwstorm, het afval gewoon is opgehaald), doet er dan blijkbaar niet toe.

De VVD heeft het CDA weten te overtuigen nu niet in te stemmen de Kadernota afvalbeleid 2010-2015. Voor hen mag alles bij het oude blijven. Elk jaar meer afval produceren met z’n allen. En als we de kosten die daarmee samenhangen normaal doorbelasten: elk jaar hogere afvalstoffenheffingen. Met dank aan de VVD: Tilburg blijft met de rotzooi zitten. Vorig jaar heeft de raad een klimaatneutraal afvalbeleid als ambitie gekozen. Tilburg afvalloze stad in 2036. Na een bliksemactie van het VVD en steun van die andere rechtse partij, het CDA, is de Kadernota afvalbeleid 2010-2015 nu van tafel gehaald. Tilburg blijft met de rotzooi zitten.

Reacties

Eén reactie op “VVD laat Tilburg met de rotzooi zitten”

  1. ruevert avatar
    ruevert

    Auke,
    waarom nu deze ouderwetse reflex van de sociaal democraat. Ik had je hoger ingeschat. Politiek op dorpsniveau is niets meer dan er voor zorgen dat het dorp er op vooruit gaat. Kleine zaken hebben de prioriteit. Wil je de houding,van in dit geval de VVD veranderen, draag een acceptabel alternatief aan waar de tegenpartij zich ook in kan vinden.
    Zo groot is dit dorp nu ook niet weer en met de veelvuldig wisselende contacten binnen de dorpsraad lijkt het mij niet echt slim om zo uit de hoek te komen.