Geplaatst

Blaffen zonder tandjes

Maandag wordt in de gemeenteraad gestemd over een Kamerverhuur verordening. De PvdA is blij met deze verordening, waarin de spelregels voor kamerverhuur zijn uitgewerkt. Verhuurders weten nu vooraf wanneer aan een initiatief wordt meegewerkt. Buurtbewoners krijgen de kans om bij overlast verhaal te halen. En de gemeente krijgt de mogelijkheid om in te grijpen waar het fout gaat.

Er is niets mis met kamerverhuur. Sterker nog, voor de PvdA zouden veel meer mensen mogen overgaan tot het verhuren van 1 of meer kamers. Er is bijvoorbeeld onder studenten grote behoefte aan onzelfstandige woonruimtes.  Afgelopen jaren hebben we echter ook gezien dat kamerverhuur voor onrust kan zorgen in buurten. Denk aan straten waar langzaamaan het merendeel van de woonhuizen zijn omgebouwd voor kamerverhuur. Of panden waar -al dan niet bonafide uitzendbureaus- net even iets teveel Poolse arbeiders onderbrengen. Straten waarin opeens 3 keer zoveel auto geparkeerd worden. De afgelopen jaren is keer op keer gebleken dat het met de bestaande beheerregels nauwelijks mogelijk was om op te treden tegen huisjesmelkers wiens panden voor overlast zorgen. Met de Kamerverhuur verordening heeft de gemeente nu wel de mogelijkheid gekregen om overlast effectief aan te pakken.

Je zou denken dat het krachtig en effectief aanpakken van overlast een boodschap is waar de VVD zich in zou kunnen vinden. Gek genoeg bleek bij behandeling in de commissie het tegendeel. Fractievoorzitter Lauwerier had net posters laten drukken met de tekst ‘regel 1: minder regels’, dus een extra verordening was uit den boze. Verpakt in zinnen vol ‘hard optreden’, koos de VVD dus voor aanmodderen in plaats van aanpakken (regel 2: zie regel 1). De slogan is ‘Duidelijk’, maar geen oplossing.

D’66 schoot weer een hele andere kant op. Vanuit een wat eenzijdig op studenten gerichte focus zag ze niets in een verordening, omdat de kosten die daar mee samenhangen (€500) mogelijk een afname van het aanbod studentenkamers tot gevolg zou kunnen hebben. Nu valt daar wel iets op af te dingen. Allereerst dat voor het verhuren van een paar kamers geen vergunning nodig is, dus ook geen kosten gemaakt hoeven worden. En vervolgens dat €500 voor de (veelal professionele) verhuurder van een pand van 5 of meer kamers nu ook weer niet echt een onoverkomelijk bedrag is. Misschien klopt het wel dat er een potentiële verhuurder is, die de kosten van een vergunning als drempel ervaart. Een succesvol gemeentelijk kamerbeleid hoeft daar echter niet van af te hangen. Het is voor een krachtige partij echt mogelijk om meer dan 1 issue op te lossen. De PvdA kiest voor het effectief aanpakken van overlast EN voor 500 extra studentenwoningen in de komende 4 jaar!