Geplaatst

Open brief aan het CDA

Het CDA maakt zich grote zorgen over de bestuurbaarheid van Tilburg na 3 maart 2010, immers de VVD en de PvdA maken ruzie. Is dat zo, of worden er op een scherpe manier standpunten uitgewisseld? In een open brief aan het CDA worden veel zaken op een rij gezet.

Beste Maarten,

Wij lezen dat het CDA in Tilburg zich grote zorgen maakt over de bestuurbaarheid van de stad nu VVD en de PvdA inhoudelijk strijd voeren over de aanstaande bezuinigingen. Dit debat zou een brede coalitie in de weg kunnen staan, aldus het Brabants Dagblad van zaterdag 6 februari 2010. Beste Maarten, wij willen jou graag gerust stellen. Juist een inhoudelijke bijdrage aan het debat maakt een keuze voor de kiezer gemakkelijker. Het CDA heeft tot nog toe geen inhoudelijke bijdrage aan het politieke debat over de bezuinigingen geleverd en we dagen jullie daar met deze brief graag toe uit. Als het CDA kan laten zien waar ze staat, dan levert ze daarmee ook een bijdrage aan de toekomstige bestuurbaarheid van de stad.

Even voor jullie herinnering. De PvdA heeft afgelopen week nogal scherp stelling genomen tegen de bezuinigingsdrift van de VVD. Juist de sociale sector is het slachtoffer van de VVD en dat is in deze tijd volstrekt uit den boze als het aan ons ligt. De PvdA loopt nooit weg voor de verantwoordelijkheid om aan te geven waar we staan. Wij zullen later deze week daarom ook exact aangeven welke bezuinigingen wij denken te kunnen realiseren. Dat doen we echter niet eerder dan dat we de consequenties hebben kunnen overzien van de mogelijke maatregelen die inmiddels door de ambtenaren van Tilburg op een rijtje zijn gezet. Daar komt bij dat we alleen maar effectief en zorgvuldig kunnen bezuinigen op basis van onze visie die we op Tilburg hebben. Een sociale wijze van bezuinigingen staat bij ons bovenaan de agenda.

Wij willen jullie daarom graag beknopt onze visie op de ontwikkeling van Tilburg geven. De belangrijkste pijler van onze visie is de A van arbeid in onze naam. De PvdA is van mening dat iedere Tilburger het beste af is met een baan, met een regulier inkomen. Niet voor niets hebben wij 4 jaar geleden ingezet op 10.000 nieuwe banen en er ruim 7.600 van weten te realiseren. Zonder economische crisis hadden we de 10.000 banen zelfs ruimschoots gehaald. Ook voor de komende periode willen we blijven investeren in nieuwe werkgelegenheid.

Daarnaast is het van groot belang dat alle Tilburgers toegerust zijn om te kunnen werken in de moderne economie. Goede scholing aangepast aan de eisen van deze tijd is onontbeerlijk. De Tilburgers die om de een of andere reden niet mee kunnen komen, die moeten we vanuit onze solidariteit blijven steunen. Dat geldt voor de mensen die onder of rond de armoedegrens leven, dat geldt voor onze stadgenoten die afhankelijk zijn van zorg of onder de WMO vallen. Bezuinigingen op het armoedebeleid en op de WMO zijn daarmee voor de PvdA niet aan de orde. Wij vinden het daarnaast van groot belang dat de Tilburgers gezond zijn en gezond blijven. Investeringen in sportvoorzieningen en trapveldjes zijn noodzakelijk om jongeren te laten bewegen en samen te laten spelen. Daarmee worden ze voorbereid om hun weg te vinden in onze complexe samenleving. Daarmee lopen we ook op tegen de moeilijke opgave om op weinig ruimte samen te wonen en te werken en elkaar ruimte te gunnen en te geven, maar ook ruimte te nemen. Waar we moeten ondersteunen zullen we dat beleid doorzetten, waar regels overtreden wordt, handelen we.

De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in het aantrekkelijk maken van onze stad voor nieuwe bedrijven en inwoners op een duurzame wijze. Dat beleid moeten we nog doorzetten om de nodige werkgelegenheid binnen te halen. De fysieke inrichting van de stad is inmiddels behoorlijk op orde. De bereikbaarheid van Tilburg is enorm verbeterd en het wegenonderhoud heeft een enorme impuls gekregen.

Concluderend heeft de Partij van de Arbeid drie thema’s die de komende 4 jaren van groot belang zijn. Het gaat om werkgelegenheid, sociaal beleid en veiligheid. Deze drie pijlers bieden de Tilburger de zekerheid dat hij prettig kan wonen, werken en leven in de stad.

Met deze visie geven we richting aan de bezuinigingsopdracht die we de komende periode moeten gaan oppakken. Wij dagen het CDA graag uit om hun visie op de ontwikkeling van Tilburg te geven en daarmee ook inhoudelijk een bijdrage te leveren aan het debat. Dan heeft de Tilburger ook iets te kiezen. Dan weet de Tilburger ook waar het CDA voor staat.

Jan Hamming

Auke Blaauwbroek