Auteur: Auke Blaauwbroek (PvdA)

Auteur biografie
 • De PvdA, Zeker Nu!

  De campagnes zijn bijna achter de rug. Nu is het tijd voor de kiezer die op woensdag 3 maart naar de stembus gaat. Kies goed, kies PvdA. Ook de andere partijen lijken zich te spiegelen aan de PvdA.

  meer

 • Campagnetijd of vuile politiek

  Natuurlijk is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg ook losgebarsten en strijden de verschillende partijen stevig om de gunst van de kiezer. Maar of deze campagne nu ook over de rug van de raadscommissies gevoerd moeten worden is voor de PvdA een brug te ver. Wat is er aan de hand?

  meer

 • VVD laat Tilburg met de rotzooi zitten

  Vorig jaar heeft de raad een klimaatneutraal afvalbeleid als ambitie gekozen. Tilburg afvalloze stad in 2036. Na een bliksemactie van het VVD en steun van die andere rechtse partij, het CDA, is de Kadernota afvalbeleid 2010-2015 nu van tafel gehaald. Tilburg blijft met de rotzooi zitten.

  meer

 • Open brief aan het CDA

  Het CDA maakt zich grote zorgen over de bestuurbaarheid van Tilburg na 3 maart 2010, immers de VVD en de PvdA maken ruzie. Is dat zo, of worden er op een scherpe manier standpunten uitgewisseld? In een open brief aan het CDA worden veel zaken op een rij gezet.

  meer

 • Hockey, een beproefd concept?

  Maandag 1 februari 2010 neemt de gemeenteraad een besluit over de hockeyfusie. Hoe staat de PvdA in dit dossier?

  meer

 • Blaffen zonder tandjes

  Maandag wordt in de gemeenteraad gestemd over een Kamerverhuur verordening. De PvdA is blij met deze verordening, waarin de spelregels voor kamerverhuur zijn uitgewerkt. Verhuurders weten nu vooraf wanneer aan een initiatief wordt meegewerkt. Buurtbewoners krijgen de kans om bij overlast verhaal te halen. En de gemeente krijgt de mogelijkheid om in te grijpen waar…

  meer

 • Segregatie

  Maandag 14 januari 2008 werd in de commissie Maatschappij de collegenota Segregatie in kaart gebracht besproken. De PvdA gaf bij de bespreking van deze nota niet alleen aan het standpunt van de toenmalige wethouder Bakcx te onderschrijven, maar liet ook duidelijk weten dat de aard en omvang van de problematiek zodanig was dat een breed draagvlak…

  meer

 • 10.000 banen wel degelijk mogelijk!

  Donderdag 31 januari 2008 presenteerde de PvdA een 10.000 banenplan. Door gerichte keuzes te maken en je als stad daarmee te profileren naar nieuwe investeerders en bedrijven kunnen er in Tilburg in 2011 ruim 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij zijn gekomen.

  meer

 • Lang kerstreces voor LST hard nodig

  Hans Smolders kondigde vandaag aan dat hij en zijn partij de commissie-vergaderingen en de gemeenteraadsvergaderingen tot mei 2008 niet gaan bezoeken. Ik kan me dat heel goed indenken. Tenslotte zijn Hans en zijn kornuiten nu bijna 2 jaren bezig met hard roepen langs de zijlijn dat alles mis is en fout gaat. Als je in…

  meer

 • Sociale samenhang

  De Reeshof is een prachtwijk, maar dan niet een prachtijk in de terminologie van Ella Vogelaar. De inwoners zijn tevreden over de wijk en hun woongenot, maar constateren wel dat de sociale samenhang vergroot kan worden.

  meer