Geplaatst

Begroting 2010: veel losgetrokken

Maandag 9 november 2009 bestegen alle fractievoorzitters het spreekgestoelte voor de algemene beschouwingen. Iedereen gaf zijn of haar visie op de begroting voor 2010. Voor de VVD-fractie stonden vier thema’s centraal: veiligheid, economie, wegen en integratie. Dit gecombineerd met lage woonlasten.

Bestuurlijk Tilburg beleeft roerige tijden. Ondanks alle tumult worden belangrijke zaken losgetrokken. Kijk naar Kempenbaan. Een prachtige plek voor kantoren met vele banen in de dienstverlening. Eindelijk rijden daar de bulldozers. Een prachtig gezicht.

De besluitvorming over Wijkevoort is losgetrokken. We dreigden te verzanden in nut en noodzaak discussies over de nut en noodzaak discussie. Er is te lang gesproken over de discussie over Wijkevoort dan over de keuze voor Wijkevoort. Nu ligt er in december een heldere keuze op tafel. Durven we dan de keuze te maken voor de toekomst van jongeren met een beroepsopleiding. Durven we te kiezen voor die jongeren die niet goed passen in de schoolbanken. Die wel ‘on the job’ een vak kunnen leren. De VVD-fractie staat pal voor deze jongeren en wil ook hen een toekomst in Tilburg bieden.

Van veiligheid is ook werk gemaakt. De taskforce veiligheid is er; meer agenten en toezicht voor Tilburg.  Meer camerabewaking in de binnenstad en op de Korvelseweg. Veiligheid is door de gemeente tot nu toe elke keer als een project gezien. Iets dat tijdelijk aan de gemeentelijke organisatie werd gehangen; een seizoensplantje. Daar komt nu verandering in. Veiligheid krijgt een vaste, herkenbare plek in de gemeentelijke organisatie. Eindelijk wordt erkend dat veiligheid een van de kerntaken van de gemeente is. De VVD-fractie juicht deze ontwikkeling toe. We hebben het dan wel alleen over organisatie. Het zijn de resultaten die tellen. Het tegengaan en meteen in de kraag vatten van overvallers is een proeve die gemeente, politie en justitie tijdens deze wintermaanden moeten doorstaan.

Tilburg moet uit de top 10 van meest criminele steden. Tilburg moet zichtbaar en merkbaar veiliger worden. Niet zichtbaar en merkbaar voor ambtenaren, politie en bestuurders. Nee, zichtbaar en merkbaar voor Tilburgers. En wij hebben Tilburgers bevraagd over de veiligheid. Wat blijkt: Tilburgers zien hun wijkagenten te weinig in hun buurt, hun straat. Te weinig wordt er door blauw op straat gesurveilleerd. Terwijl juist dat het veiligheidsgevoel sterk kan verbeteren. Maar niet alleen het veiligheidsgevoel. Wijkagenten die door hun wijk surveilleren, voorkomen veel criminaliteit en overlast door hufters die buurten terroriseren. Ze zijn de voelsprieten van de politie in de Tilburgse samenleving. Het is dan ook verbazingwekkend dat er voor bijvoorbeeld de Reeshof maar 6 wijkagenten beschikbaar zijn. Ik hoop eigenlijk dat deze informatie die de politie zelf op hun website zet, niet klopt. Want 6 wijkagenten op ruim 40.000 inwoners is weinig. Volgens de norm moet er 1 wijkagent per 5000 inwoners zijn. We moeten er dus alles aan doen om meer wijkagenten de straat op te krijgen. Daarvoor dienen we een motie in.

Het wegenonderhoud is ook losgetrokken. Duidelijk was dat het wegenonderhoud aan groot onderhoud toe is. Er ligt nu een goede aanpak op tafel. Als raad hebben we besloten alle wegen op het basisniveau te onderhouden. De basics moeten op orde zijn. Het college heeft nu al veel nieuw geld op tafel gelegd. Dat is alleen niet voldoende om alles op het basisniveau te krijgen. We dienen daarom een amendement in om voor 15 jaar lang het wegenonderhoud op het niveau te krijgen waar wij als raad ‘ja’ tegen hebben gezegd. 13 miljoen extra voor wegenonderhoud. Dit amendement dienen we samen in met de PvdA, SP en GL.

Tevreden zijn we over de stijging van de parkeertarieven. Of beter gezegd: het niet stijgen van de parkeertarieven. Ondanks de blunders die zijn gemaakt bij de parkeergarage op het PV-plein, stijgen de parkeertarieven in 2010 niet meer dan met de inflatie.

Over de verdubbeling van de Noordoosttangent is veel gesproken. Nu wordt er geld bij het woord gevoegd: 16 mln euro. De asfaltmolens kunnen in 2010 gaan draaien.

Over economie hebben we al het nodige gezegd. Er valt echter nog meer te melden. In deze tijden merken mensen dat het niet meer vanzelfsprekend is dat je een baan hebt en houdt. Het verliezen van je baan, het onzeker worden van je toekomst is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Het doet echter goed te zien dat de werkgelegenheid in Tilburg het afgelopen jaar gegroeid is met ruim 1200 banen. En dat tijdens een zware recessie. Een goed vestigingsklimaat is belangrijk om banen naar Tilburg te krijgen. Veiligheid speelt daarbij een belangrijke rol. Veilig kunnen ondernemen, veilig kunnen werken. Ook in Tilburg worden bedrijven geteisterd door inbraken. Om de veiligheid op de bedrijventerreinen te vergroten, stellen we voor camerabewaking in te stellen op alle bedrijventerreinen. We dienen daartoe een motie in.

We kijken reikhalzend uit naar de evaluatie van het integratiebeleid. We zien namelijk dat er projectencarrousel is ontstaan. Een projectencarrousel waarbij niet duidelijk is of al die projecten daadwerkelijk leiden tot een betere integratie. Integendeel. Wij zien projecten die niet leiden tot integratie, maar die leiden tot afzondering. We zien zwemmen achter rolluiken, fietslessen voor allochtone vrouwen, een afzonderlijk Centrum voor Buitenlandse Vrouwen, naailessen voor allochtone vrouwen en meer van dit soort geitewollensokkengeneuzel. We hebben de stofkam klaar om die bij de evaluatie van het integratiebeleid toe te gaan passen. Wat ons betreft mag al dit soort gehobby geschrapt worden. Dat leidt tot én een betere integratie én tot bezuinigingen.

Met deze aanpak gaan we ook de verkiezingen en de heroverwegingen in. Als je geld tekort komt, moet je kiezen. De VVD-Tilburg maakt daarbij duidelijke keuzes. Onze prioriteit ligt bij veiligheid, economie, wegen en integratie. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het kan ook geld besparen. Dat laat onze insteek bij integratie zien. Hobby´s schrappen wat leidt tot beter beleid en minder uitgaven. En dit natuurlijk in combinatie met lage woonlasten. Met een brede glimlach las ik dan ook dat de OZB voor het tweede jaar op rij niet stijgt.