Geplaatst

Nadat de raad op 11 november de begroting heeft vastgesteld, volgt traditiegetrouw het borstgeroffel. Dat laten de bijdragen op TilburgZ wel zien. En ik maar denken dat alleen de mannen onder de gorilla’s op hun borst roffelen… Puntsgewijs wat de VVD met deze begroting heeft bereikt.

1. Financiële degelijkheid. Het vorig college liet een ‘erfenis’ na: hun begroting liet een structureel tekort zien die opliep tot 9 miljoen euro per jaar. Dat tekort is teruggedraaid. Deze begroting is structureel sluitend; geen tekorten meer.

2. Lage woonlasten. Het OZB-tarief is sinds 2002 met bijna 25% gestegen. Nu stijgt de OZB met 0,0%. Zelfs de inflatiecorrectie blijft achterwege. Hierdoor blijven de woonlasten in Tilburg tot de laagste behoren.

3. Geen extra stijging van de parkeertarieven. De tarieven stijgen niet meer dan met de inflatie.

4. 1,5 miljoen euro per jaar voor extra politie-inzet. Er wordt een taskforce veiligheid opgericht die moet zorgen voor minder criminaliteit; minder straatroof, minder inbraak, minder geweld.

5. De criminaliteit onder Marokkaanse jongeren is hoog, veel te hoog. Ze komen 4 tot 5 keer meer in aanraking met de politie dan andere jongeren. Dit moet hard worden aangepakt door middel van gerichte politie-inzet. Ook moet criminaliteit worden voorkomen door kinderen (‘12-minners’) langer op school te houden en minder vroeg de straat op te sturen. Voorstellen die we daartoe samen met de PvdA hebben ingediend, gaan uitgevoerd worden door het college.

6. Beter en meer onderhoud van de wegen. In het coalitieakkoord was al afgesproken 5 miljoen euro extra te steken in wegenonderhoud. Daar komt nog eens 1,2 miljoen euro structureel, per jaar bovenop en voor 2011 ook nog eens 1 miljoen extra. Vullen die gaten!

7. Ruimte voor bedrijvigheid: de Kempenbaan wordt ontwikkeld tot een kantorenlocatie (100.000m2 kantoorruimte/4000 banen); een prima locatie voor zakelijke dienstverleners die aan de snelweg hun kantoor willen vestigen. Er moet wat ons betreft alles op alles worden gezet om juridisch traineren door milieuhobbyisten tegen te gaan.

8. Vraaggericht bouwen zodat mensen kunnen wonen zoals ze wensen. Dat betekent: minder appartementen en meer huizen met een tuin. Het liefst een grote tuin; dat betekent meer natuur! De komende jaren moet er gebouwd kunnen gaan worden in Overhoeken, Rugdijk/Kouwenberg en de rest van de Nieuwe Warande, Verbuntterrein en stadsrand Dalem.

9. Er moet een nieuwe bouwhal komen voor carnaval. Linksom of rechtsom, het college moet daar voor zorgen. Dit voorstel kreeg raadsbrede steun.

10. Het verplichtende en daarmee betuttelende karakter van de autoloze zondag is ons altijd een doorn in het oog geweest. Samen met de andere coalitiefracties hebben we voorgesteld om de autoloze zondag voortaan alleen te doen op basis van vrijwilligheid. Geen verplichting en dwang meer. Dit voorstel werd breed door de raad gesteund.

11. We zagen in de begroting dat er 100.000 euro zou worden uitgegeven aan een kinderrechtencongres. Weer een ‘praatevenement’ over kinderen in plaats van activiteiten en voorzieningen voor kinderen. Daarom hebben we voorgesteld om die 100.000 euro te besteden aan kinderboerderijen. In totaal hebben we met een amendement 200.000 euro vrijgespeeld voor de kinderboerderijen in Tilburg. Zo komt er ook meer ruimte voor een nieuwe kinderboerderij in de Reeshof.

12. Meer activiteiten voor de jongeren in Tilburg. 50.000 euro extra voor het project ‘Investeren in jongeren: Reeshof’.

13. De Reeshof-bewoners wachten al te lang op de uitbreiding van Heyhoef. Nog voor de zomer 2009 moet er een doorbraak worden geforceerd zodat de bouw van de uitbreiding uiterlijk in 2010 kan beginnen.

14. Investeren in de Korvelseweg en andere linten. Linten zoals de Korvelseweg, de Besterdring en de Goirkestraat zijn uniek en kenmerkend voor Tilburg. We hebben samen met andere partijen 100.000 euro vrijgemaakt om activiteiten te ondersteunen die bijvoorbeeld door de winkeliers en bewoners aan de Korvelseweg en andere linten worden georganiseerd

15. Resultaten tellen. 5,5 miljoen euro per jaar wordt er uitgegeven aan volwasseneneducatie zonder dat duidelijk wordt gemaakt welke resultaten er mee wordt bereikt. Duidelijk moet worden waar de inzet van al dat belastinggeld toe leidt. Ons voorstel om dit voor elkaar te krijgen, kreeg brede steun in de raad.

16. Veel geld wordt gestoken in ondersteuning van mensen in de bijstand. Denk aan bijzondere bijstand en andere extraatjes. Er zijn echter ook mensen die werken voor hun centen en desondanks op of rondom het uitkeringsniveau zitten. Zij mogen niet benadeeld worden voor het feit dat ze werken. Nu komt er ook voor hen ondersteuning.

17. 50.000 euro voor een prachtig evenement in de Piushaven. Samen met andere partijen hebben we voorgesteld om een evenement te ondersteunen waarbij historische schepen uit heel Nederland naar Tilburg komen voor een dag vol activiteiten in het jubileumjaar 2009. Dit voorstel kreeg raadsbrede steun.

 

Veel van de bovenstaande voorstellen hebben we samen met andere partijen (coalitie en oppositie) ingediend. Een mooie manier om aan een meerderheid te komen. We hadden echter ook voorstellen die het niet hebben gehaald.

1. Op het nieuwe gebouw van Factorium wordt een tv-scherm gehangen. Het zou een kunstwerk moeten zijn die wel 475.000 euro kost. Een wel erg duur geintje. Ons voorstel – samen met de LST – om dit kunstwerk terug te draaien, kreeg onvoldoende steun in de raad.

2. Te lang hebben we niet helder gemaakt wat onze waarden en normen betekenen voor de dagelijkse omgang met elkaar. Wat het betekent dat in Nederland mannen en vrouwen gelijk zijn, je vrij bent om hetero of homo te zijn, de wet boven welke religieuze regel dan ook staat, discriminatie niet wordt toegestaan enz. Daarom hebben we voorgesteld een Tilburgse Code in het leven te roepen waarin we duidelijk maken wat we van iedere Tilburg verwachten. Dit voorstel kreeg onvoldoende steun in de raad.

3. Ook op monumentale panden wordt graffiti gespoten. Bij andere panden kan dat snel worden verwijderd. Bij monumentale panden ligt de monumentencommissie al een paar jaar dwars om graffiti snel en eenvoudig te verwijderen. Daarom hebben we voorgesteld de graffiti dan maar zonder medewerking van de monumentencommissie weg te gaan halen. Dit voorstel kreeg onvoldoende steun in de raad.

4. Er zijn plannen om het stadhuis naar de Spoorzone te verplaatsen. Dat zou al gauw 100 miljoen euro of meer gaan kosten. Wij vinden dat weggegooid geld. Beter kan worden ingezet op het opkalefateren van het bestaande stadhuis. Wij wilden daarom nu al vast laten leggen dat het stadhuis niet verplaatst mag worden. Dit voorstel kreeg onvoldoende steun in de raad.

5. De Noordoost tangent en de Bredaseweg (vanaf de Baron van Voorst tot Voorstweg) moeten zo snel mogelijk worden verdubbeld. Daarom stelden we voor om de verdubbeling te versnellen. Deze voorstellen kregen onvoldoende steun in de raad.

6. Tilburg is gezakt naar de 56e plaats op de lijst van kantorensteden. Voor de 6e stad van het land is dat een schandelijke plek. Daarom stelden we voor als doel vast te stellen dat Tilburg tot de Top-30 moet gaan behoren. Dit voorstel kreeg onvoldoende steun in de raad.

7. Jongeren kunnen als straf een HALT-maatregel opgelegd krijgen. In onze ogen is zo’n maatregel veel effectiever als die jongeren in hun eigen straat, in hun eigen buurt vuil moeten opruimen en graffiti moeten verwijderen. Zichtbaar voor iedereen, een straf die ze voelen. Dit voorstel kreeg onvoldoende steun in de raad.

Reacties

16 reacties op “Wat de begroting 2009 ons brengt”

 1. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  wat een kapitale geld waar mee gegooid wordt.
  het gaat wel beter, maar over het armoede beleid wordt weinig gezegt.
  hoe zit het met de armoede taskforce?
  lage woonlasten, ben benieuwd of dat te merken is in de knip van de burgers.
  bouwen is niet verkeerd maar het zullen geen sociale woningen zijn.
  woningen met een tuintje om de natuur terug te brengen is ook grote onzin.
  daar heeft eerst een groot bos voor moeten wijken.
  tot hoever loopt de kempenbaan, tot weer een bos of natuurgebied dat ervoor weg moet?

  der wordt gepraat over marocaanse jongeren dat die overlast bezorgen, er wordt geld uitgetrokken voor de bestrijding hier tegen.
  maar wat gebeurt er met andere jongeren die op straat hangen en er op los leven?
  nederlandse jongeren zijn net zo erg tegenwoordig en ook antiliaanse, geef hun dan ook iets om mee van de straat gehouden te worden.

  er wordt te weinig aan buurtwerk gedaan, waar kunnen de jongeren nog naar toe?
  sport is wel een goei ding, maar is niet voor iedereen de oplossing.
  meer jeugdhonks waar over werk gepraat wordt en de begeleiding is, kan mischien ook wel eens iets opbrengen.

  verder vindt ik de aangenomen voorstellen wel er mee door kunnen, het gaat er op lijken dat het nieuwe college beter werkt.

 2. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @roel

  vwb 10 hierboven:

  Het voorstel van de PvdA om de autovrije zondag op een andere manier in te richten is door de VVD omarmd.Dat we als een van de kleinere coalitiepartners met vier raadsleden de meerderheid van onze 19 coalitiepartners volmondig steunen blijkt wel uit het feit dat we ook als VVD onze stinkende best zullen gaan doen om in de Week van de Vooruitgang met als einddatum de autovrije zondag op 20 september aandacht zullen vragen voor duurzame mobiliteit en daar actief een bijdrage aan zullen leveren.Ook de VVD is het eens met de woorden van oud-staatsecretaris
  Van Geel die bij de opening van de autovrije zondag in 2002 in Leeuwarden zei:

 3. Hein van der Schoot avatar
  Hein van der Schoot

  @ Sjan

  'Sport is wel een goei ding', zeg je, 'maar niet voor iedereen de oplossing'. Heb je gelijk aan maar intussen laten wij toch wel weer lef zien en Willem T! is nu in een klap h

 4. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  ha hein vindt ik ook dat het niet gesponsord moet worden aan willem 2.
  dat kunnen ze beter aan de amateursclubjes geven.
  ik weet zeker dat ze hier aan willem2 geen 5 ton kwijt zullen zijn, wie controleerd dat?
  zoveel fans heeft willem2 niet, ook niet als het gratis wordt.
  hoeveel sportkantines staan er leeg in tilburg?
  doe daar verdommen iets mee, zoals de jeugd van de straat afhouden.
  willem 2 moet zich eerst maar eens bewijzen met voetbal.

 5. Hein van der Schoot avatar
  Hein van der Schoot

  hoi sjan, er is een misverstand hoor, juist helemaal goed om 5 ton in Willem T te steken: we zijn samen een sterk merk!

 6. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  zal best mij boeit het niet.
  maar der zal wel een stuk bij gebouwt moeten worden, dit is het begin nog maar.
  kruipen ze elkaar maar in der k..t, kunnen ze der zakken weer vullen.
  willem 2 moet zelf zijn geld verdienen, moeten andere ondernemers ook.
  ze geven kapitale uit aan spelers maar bereiken niks.

 7. Hein van der Schoot avatar
  Hein van der Schoot

  sjan die voetbalclub genereert gewoon geld net zoals andere bedrijven dat doen, niks mis mee. Willem T zet Tilburg op de kaart.

 8. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  ja, dat doet het safaripark ook.

 9. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  niet genereerd maar regeert hier het geld.

 10. onkundoloog avatar
  onkundoloog

  @Hein
  "willem II" "samen een sterk merk"
  ik wil niets te doen hebben met die spreekkoren rondom die voetbalvelden
  laatst was er een voetbalmalloot die een andere voetbalmalloot van de tv bedreigde
  met hun gekke praat toch die voetballiefhebbers
  daar moet je als belastingbetaler over kunnen beslissen of jouw geld daar naar toe gaat
  willem II en heel die voetbal zou van mij pas geld krijgen als de agressie op en om het veld zou verstommen
  voetbal zou ooit bedacht zijn om fairplay de tijd door te brengen
  het is nu compleet oorlog en verkapte volksopstanden

 11. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  Mevr. van de Weyer,

  uw reactie
  Tilburg schrijft in 2008 geschiedenis. Want voor het eerst geeft de VVD in dit land steun aan een autovrije zondag en zal daar actief – want soldair met coalitiepartners – in participeren.

  Alweer een club naast de PvdA en de SP die zo onbetrouwbaar en ongeloofwaardig is als de neeten !!

  Wie zitten daar in het gemeentehuis die je nog wel kan vertrouwen.

 12. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ harm snoeren

  Geachte heer Snoeren,
  We zijn allemaal stuk voor stuk fatsoenlijke burgers die een enorme hoeveelheid tijd besteden om te werken aan een goed en veilig, leefbaar Tilburg. U stelt vertrouwen ter discussie? Ik garander U dat U er volledig op kunt vertrouwen dat elke van de politieke partijen dat voor ogen heeft staan. De manier waarop we de leefbaarheid in de stad echter denken te moeten/willen/kunnen realiseren wordt bepaald dsor een politieke kleur. Meer of minder groen. meer/minder/beter/goedkoper OV, meer asfalt/mer armodebestijding/meer wonigen met tuinen/ lagere woonlasten: we heben allemaal idealen.

  U stelt t

 13. avatar
  Anoniem

  Tine, het milieu ligt je blijkbaar na aan het hart, bij mij ook. Een autoloze zondag is (als iedereen zich er aan zou houden) echter de druppel op een gloeiende plaat. Dat weet jij toch ook wel.

  Weet je, als jullie nou eens die oogkleppen zouden afdoen en wat meer aan het issue van veiligheid zouden werken, dan zouden er in de stad 's nachts niet meer zoveel lantaarnpalen de stad (soms) op bijna ondraaglijke wijze hoeven te verlichten en zouden we ook eens kunnen genieten van onze verdiende nachtrust zoals het hoort!

 14. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ renee
  vwb mijn bemoeienis met veiligheid in de openbare ruimte wil en moet ik me beperken tot mijn eigen portefeuille verkeer en vervoer.

  Mag ik je wat dat betreft misschien attenderen op mijn meldpunt sinds juli 2008 http://www.veiligverkeertilburg.nl ?

  en op de vragen die ik namens de PvdA het college stelde om de invoering van meer digitale flitspalen te bevorderen (augustus 2008) zodat we als voetgangers/fietsers veiliger over straat kunnen?

  en over mijn vragen over veiligheid in het openbaar vervoer? (februari 2008)

  of over veiligheid in het spoorverkeer?(juli 2008)

  zie voor een overzicht van deze en andere vragen mijn website http://www.tinevandeweyer.pvda.nl

 15. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  tine laat je niet stangen, hij praat als een paard zonder kop.

 16. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  Mevr. van de Wijer,

  Of dat de wethouder, U, ik en de fractievoorzitter vd VVD, dhr. Lauwerier en anderen buurten, wijken en straten weten te mobiliseren de auto voor 6 uur per jaar op de intenationale autovrije zondag te laten staan ihkv duurzame mobiliteit?

  Ik doe niet mee hoor !!!
  Ik ga lekker toeren met mijn autotje in gemeentes waar ze niet aan die flauwekul doen.

  Gegroet

  van een fervent automobilist