Geplaatst

Afgelopen maandag vonden de algemene beschouwingen plaats. De fractievoorzitters bestijgen dan het spreekgestoelte om hun visie te geven op de begroting. 

Koersen dalen harder dan een blok beton zinkt in water. Banken vallen om. Mensen zijn bang of hun spaargeld en hun pensioen nog wel veilig is. In deze onzekere tijden is het zaak dat we het gemeentelijk huishoudboekje op orde hebben. In plaats van een meerjarentekort te accepteren oplopend tot 9 miljoen euro zoals het vorig college deed, worden met deze begroting geen tekorten geaccepteerd. Dat is duidelijk VVD.

Tegelijkertijd houden we de laagste woonlasten. De OZB stijgt helemaal niet; 0,0%. Dat is een trendbreuk. Dat is duidelijk VVD. Jarenlang is de OZB extra verhoogd. Vanaf 2002 is de OZB gestegen met 23%. Nu dus met 0%. Daarmee loopt de gemeente belastinggeld mis en dat is voor de VVD-fractie een waar genot om te zien.

Hetzelfde geldt voor de parkeertarieven. Deze stijgen niet meer dan met de inflatie. Dat is duidelijk VVD. Degene die de begrotingsbehandelingen de afgelopen paar jaar heeft gevolgd, weet zich te herinneren dat dat geen vanzelfsprekende zaak is…

Zo zijn er meer zaken in de begroting die ons aanspreken. In het coalitieakkoord was al afgesproken 5 miljoen euro extra te steken in wegenonderhoud. Daar komt nog eens 1,2 miljoen euro structureel bovenop en voor 2011 ook nog eens 1 miljoen. Daarmee investeren we in de basiskwaliteit van de stad. Vullen die gaten! Dat is duidelijk VVD.

Nog zo’n basic is veiligheid. 1,5 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de taskforce veiligheid. Dat is duidelijk VVD. Dat die hard nodig is, werd mij weer eens goed duidelijk toen we op de seniorenbeurs stonden. Ik stond te praten met een stel. Ze gingen verhuizen. Ze voelden zich niet meer veilig in hun eigen huis. Durfden ’s avonds niet meer de straat op door wat ze in hun buurt zagen gebeuren. Jonge kleinkinderen mochten niet zonder ouders komen. Laat staan dat ze van die rotjongens durfden aan te spreken op hun gedrag. En dit is niet alleen gevoel van onveiligheid. Criminaliteitscijfers tonen gewoonweg aan dat het onveilig is in Tilburg. In de politiek zijn we erg goed in jij-bakken, vliegen afvangen etc. Maar als ik mensen zo hoor, mensen die altijd hard hebben gewerkt en Nederland hebben opgebouwd, dan schaam ik me. Dan schaam ik me er voor dat wij als overheid – want dat zijn wij hier met z’n allen – er niet in slagen om Tilburgers een veilige woonomgeving te geven. Het zal de VVD-fractie dan ook worst wezen of we met de taskforce veiligheid wel of niet iets aan het doen zijn dat het rijk zou moeten doen. Tilburg moet veiliger. En dat is waar we het college aan gaan houden. De taskforce moet Tilburg veiliger maken en moet leiden tot minder inbraak, minder straatroof, minder geweld. Overigens, wij lazen vorige week tot onze verbazing in de krant dat er in heel de wereld, in elke stad jeugdbendes actief zijn. Behalve in Tilburg! Daar geloven we dus helemaal niets van.

De VVD-fractie staat positief tegenover het idee om projecten te versnellen en daarmee investeringen naar voren te halen. Het moet dan wel gaan om echte investeringen in de stad, niet om zo maar geld uitgeven. Als het gaat om investeringen, denken we bijvoorbeeld aan de uitbreiding van het winkelcentrum de Heyhoef. Alhoewel het nogal cynisch is om bij de uitbreiding van Heyhoef te spreken over ‘versnelling’. De Reeshof-bewoners wachter daar al veel te lang op.

Wat duidelijk geen investering is, is de verplaatsing van het stadhuis. Dat is geen investering, maar een geldverslindende hobby van bestuurders. Er is al veel over gezegd en het hangt nog steeds in de lucht. Volgens ons moet soberheid in eigen huisvesting voorop staan. Komt bij dat het stadhuis nu op een herkenbare plek ligt, in de loop voor veel mensen. Daarom stellen we bij motie voor het stadhuis niet te verplaatsen. Dat is duidelijk VVD.

Het integratiebeleid wordt doorgezet en dat is hard nodig. Kijk naar de oververtegenwoordiging in de bijstand: 43% van de bijstandsgerechtigden is n-w allochtoon. Hetzelfde geldt voor de jeugdcriminalieit; zo komt 25% van de jonge Somaliers voor in de politiebakken. Het integratiebeleid moet er voor zorgen dat dit wordt teruggedrongen. Daarom moet het college helder aangeven in welke mate het integratiebeleid er toe leidt dat de oververtegenwoordiging op terreinen als werkloosheid, criminaliteit, schooluitval minder wordt. Dat is duidelijk VVD.

We zijn verheugd met het feit dat de werkgelegenheid groeit. We moet daar echter op blijven investeren. Als gemeente gaan we niet over banen en keuzes die bedrijven maken. Wat we wel kunnen doen is faciliteren. Letterlijk ruimte bieden aan het bedrijfsleven om naar Tilburg te komen en om te groeien. Wat dat betreft hebben we op de kantorenmarkt een achterstand in te halen. Als een grote zakelijke dienstverlener zich meldt, kunnen we hem op dit moment niet goed genoeg bedienen. Tilburg is op de lijst van kantorensteden zelfs gedaald van de 53e naar de 56e plek. Het college werkt hard aan het inhalen van de achterstand maar er moet een tandje bij worden gezet. Tilburg moet als 6e stad van het land gaan behoren tot de Top 30 van de kantorensteden. Dat is duidelijk VVD. Daarvoor is het in ieder geval noodzakelijk dat Kempenbaan wordt ontwikkeld. Het college moet er alles aan gaan doen om dat voor elkaar te krijgen.

Eindelijk wordt uitdrukkelijk aangegeven dat die woningen gebouwd moeten worden waar vraag naar is. Dat is duidelijk VVD. Ruimte geven aan vraaggericht bouwen. Daar staat de VVD-fractie vierkant achter: huizen die de mensen wensen. Voor ons is de uitkomst van het woningbehoefteonderzoek dan ook belangrijk.

Als laatste nog iets waar het college voor moet gaan zorgen: de bouwhal voor carnaval en zomercarnaval. Carnaval vervult een belangrijke sociale rol in het Tilburgse. Daarom moet de nieuwe bouwhal er komen, liever gisteren dan vandaag. Dat is duidelijk VVD.

Werken aan de basis van Tilburg. Aan wegen, veiligheid, lage woonlasten en parkeertarieven, degelijk financieel beleid, huizen die de mensen wensen, ruimte voor bedrijvigheid. Dat is duidelijk VVD. Daar staat de VVD-fractie voor. En met deze begroting wordt een stap in de goede richting gezet.

Reacties

8 reacties op “Duidelijk VVD”

 1. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  Nou mijnheer Lauwrier
  Zo duidelijk was het voor mij nog niet wat de VVD te vertellen had over Het Midi Theater !!

  Duidelijk VVD
  Ik weet niet wat ik ermee moet want een ding is duidelijk dat zitting nemen in het college wel
  erg veel onduidelijkheden oplevert voor de gewone Tilburger.

  Maar ja als ik de 2 draaikonten in de coalitie zie weet ik eigenlijk ook niet meer duidelijk hoe het zit van al dat gedraai want de SP is volgens mij helemaal de weg kwijt !!

  Veel duidelijker kan ik denk ik niet zijn.
  Duidelijk Harm dus !!!

 2. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  Na een nachtje slapen werd me nog meer duidelijk !!

  Naast het gedraai om het Midi theater wat duidelijk VVD is passeerde nog enkele zaken de revu !!

  VVD stemt in met betaald parkeren op Stappegoor terwijl men altijd opkwam voor de automobilist.
  Dat is duidelijk VVD.

  VVD stemt in met lapwerk m.b.t. het wegenonderhoud terwijl ze dit punt als structurele aanpak altijd als speerpunt hebben gehanteerd
  Dat is duidelijk VVD.

  VVD stemt in met Skaeve Huse terwijl ze in 1ste instantie fors tegen waren
  Dat is duidelijk VVD.

  VVD slikt de autoloze zondag terwijl ze forse tegenstander waren
  Dat is duidelijk VVD

  VVD is grote voorstander van de Mall en vergeet de middenstanders in de binnenstad en de winkelcentra
  Dat is duidelijk VVD

  VVD wil dus ten koste van alles op het pluche
  Dat is duidelijk VVD

 3. repelsteeltje avatar
  repelsteeltje

  Och @Harm toch, weet je nog…die glorieuze vrijdagnamiddag in de vroege zomer?
  VVD en SP waren zo verschrikkelijk gelukkig, het plezier en de blijdschap kende geen grenzen.
  Ze hadden nooit onder die voorwaarden op dat pluche moeten gaan zitten, want het was duidelijk veel te vroeg voor ze.
  Ik ben echt verschrikkelijk nieuwsgierig naar de volgende verkiezingsuitslag in Tilburg….

 4. try avatar
  try

  Hoe geloofwaardig kan zo'n coalitie uberhaupt zijn? Een zeer vreemde mix van uiterst links tot rechts.
  Persoonlijk geloof ik er niet in, men doet niet wat men zegt (Harm geeft dat ook al aan), en men probeert met pappen en nathouden grote problemen de baas te blijven.
  Ik mis structurele lange termijn oplossingen.
  Wat de VVD betreft; dat was jarenlang mijn partij, maar bij de volgende verkiezingen zeker niet meer.

 5. onkundoloog avatar
  onkundoloog

  aanstaande volle maan zal de stadsondermijninggroep Joihn de Mol, 100 illegaal gekweekte mollen uitzetten in de Bokhamer
  er zijn nog wat actievoerders nodig
  graag melden voor donderdag

  bij de volgende volle maan zal het MOB terrein versterkt worden met een aantal beschermde diersoorten
  daarvoor zijn ook nog enkele actievoerders nodig
  graag melden

 6. betweter avatar
  betweter

  beste meneer Harm,

  wellicht kunt u beter dingen opzoeken die u niet zeker weet dan dat u 'een nachtje gaat slapen' voordat u reageert…WANT (en nu opletten):

  betaald parkeren Stappegoor: kan VVD of wie dan ook helemaal niets meer aan veranderen, is vastgesteld beleid in vorige periode door het jaja CDA

  volgende:
  wegenonderhoud: het lapwerk wat u ziet is INDERDAAD op gang gebracht door de VVD en intussen is de nota wegenonderhoud door vnl de VVD aangepast naar een veel hoger ambitienivo dan de gemeente aanvankelijk had opgesteld. Deze nota moet nog ten uitvoer worden gebracht, zo werkt dat nu eenmaal in een gemeenteraad…gaat niet van de een op de andere dag

  Skaeve Huse: ik denk dat de VVD, om andere partijen mee te krijgen bij BELANGRIJKE ONDERWERPEN, af en toe ook iets moet toegeven. Werkt in het echte leven ook zo, toch?

  Autoloze zondag: uiteindelijk heeft niemand de autoloze zondag geslikt, zoek maar eens op wat er van over is: bijna niets, wordt een vrijwillige buurtactiviteit

  MALL: welke malloot is er nu niet VOOR de MALL? Ooit van een gemeente gehoord die een EXTERNE investering van tenminste 400 miljoen euri wegwuift? Nee dus, en wat dacht je van de werkgelegenheid, juist nu? En de promotie van de stad Tilburg en de jalouzie van Den Bosch, Breda en Eindhoven? of denk je dat ze daar niet al een stukje grond klaar hebben liggen voor als het in Tilburg niet doorgaat? En wat betreft de middenstanders in de binnenstad: 85% van de binnenstad zijn ketens die zich geen zier aantrekken van de aantrekkelijkheid van het winkelhart (weet je nog, kerstverlichting). En ik zou die Tilburgse middenstanders niet teveel onderschatten, zij bieden iets wat de Mall NOOIT zal kunnen bieden: ouderwetse Tilburgse gezelligheid in een mooie binnenstad en daar blijft ALTIJD vraag naar

  Meneer Harm: Word vooral eens wakker en roep dan NA het nadenken iets zinnigs

 7. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @betweter

  Autoloze zondag: uiteindelijk heeft niemand (hoezo niemand ?) de autoloze zondag geslikt, zoek maar eens op wat er van over is: bijna niets, wordt een vrijwillige buurtactiviteit

  spijt me geweldig voor je maar met een duathlon op de cityring, een wielerronde in Theresia/Bouwmeesterbuurt, activiteiten in Hassletstraat en op Korvel ligt er op dit moment alweer een mooie start (en er komt nog veel meer…) voor de autovrije zondag 2009.

 8. julesluijten avatar
  julesluijten

  Het spijt me geweldig Tine, maar het is gewoon een wassen neus hoor, heel die autovrije zondag! Nog 1 keer dan, dan zijn we er weer van verlost!