Geplaatst

Fier op kunst

Binnenkort zal op het gemeentehuis weer gesproken worden over de nieuwe cultuurnota. Vooruitlopend op dat debat heeft de PvdA kaders uitgewerkt, waar volgens haar dat nieuwe cultuurbeleid aan getoetst moet worden. Ruimte voor innovatie en fier op de kunst. Lees hieronder het volledige stuk.

Kaders voor nieuwe nota Kunst 2011-2015

Het budget voor Kunst en Cultuur in de gemeente Tilburg wordt met ingang van 2011 teruggebracht van 25,5 miljoen per jaar in 2011 naar 22,4 miljoen in 2014.

Wij willen naast bezuinigingen ook investeringen voor het kunstbeleid in Tilburg. Tijdens de begrotingsbehandelingen heeft de PvdA al aangekondigd de bezuinigingen in de stad samen op te pakken met makers, organisaties en instellingen. De PvdA heeft op donderdag 25 november 2010 aan makers en betrokken instellingen waar mee gesproken was, haar analyse van kunst in de stad besproken. De oogst van de vele gevoerde gesprekken vormt de basis voor onze bouwstenen.

In deze economisch zware tijden staan we voor de opgave richting te geven aan een nieuw cultuur- en kunstbeleid voor de periode 2011-2015. Dat beleid moet heldere stippen aan de horizon zetten. Stippen die sturing geven aan de doorontwikkeling van ons huidige beleid. We realiseren ons terdege de zware economische omstandigheden. Die doen niets af aan de richting waarin we ons beleid willen sturen. Hooguit aan de snelheid waarmee we de stippen aan de horizon bereiken.

Voor de PvdA zullen de volgende punten in de nieuwe nota uitgewerkt moeten worden:

 1. 1. Wees fier op kunst als voedingsbodem van onze cultuur. Kunst geeft vorm aan onze emoties en zoekt naar vormen om daarover te communiceren.
 2. 2. Kunst moet ons uitdagen. Kunst moet én waar we vandaan komen én waar we naar toe gaan van commentaar voorzien.  Dat betekent het koesteren van cultuurhistorische waarden en ‘beelden’: aandacht voor erfgoed én aandacht voor nieuwe media en beeldcultuur.
 3. 3. Waarde moet in beeld gebracht worden. Hiervoor kunnen we bijvoorbeeld één keer per jaar een kunstkenner uitnodigen de Kunsten in Tilburg kritisch tegen het licht te houden. De ‘waarde’ is belangrijk als we over wijziging van beleid en toekenning van financiering spreken.
 4. 4. Geen breedtekunst zonder topkunst. Tilburg is breed in zijn basis als het om de basisinfrastructuur gaat en specialiseert in de top.
 5. 5. We zijn voor doorontwikkeling van Tilburg makersstad. Afgestudeerde kunstenaars moeten hier hun professionele loopbaan kunnen ontwikkelen (ateliers, professionele ondersteuning, ontmoetingsplaats). Wat voor verschillende disciplines anders kan zijn.
 6. 6. Voer regie op de logische opvolging van de functies leren, maken en presenteren.
 7. 7. Kunst levert belangrijke bijdrage aan sociale stijging. Duurzame kunsteducatie in wijk en dorp draagt daar aan bij.
 8. 8. De Spoorzone bruist van culturele- en kunstactiviteiten.
 9. 9. Koester Tilburgse parels en betrek ze in de stadspromotie. Brabant Culturele Hoofdstad 2018 is een kans de Tilburgse parels te belichten.
 10. 10. Maak ruimte voor innovaties en
 11. 11. Tilburg is open naar zijn omgeving. Er is meer dan alleen Tilburg en zijn omgeving. We willen, vanuit een pro-actieve houding, brengen en halen.

 

Een paar opmerkingen bij bovenstaande punten:

a. Leren: Onderzoek de mogelijkheid van samenwerking, strategische allianties of fusie van organisaties en instellingen die zich bezig houden met kunst en cultuur (o.a. CIST, Brede school, Art Fact, Factorium, Bibliotheek, Instituut Ooms, Zuivelfabriek en/of Theaters Tilburg, De NweVorst, Paradox, 013).

b. Maken: Culturele partijen kunnen waardevol zijn bij het oplossen van problemen in de stad. Kunstenaars kunnen een andere visie bieden op onze alledaagse vragen en uitdagingen.

c. Presenteren: De functie van de podia in onze stad zou losgekoppeld kunnen worden van de programmering van organisaties. Organisaties en podia moeten elkaar de ruimte gunnen.

 

Basisinfrastructuur en

d. We kennen in de stad voor Tilburgers, amateurs en professionele kunstenaars een breed aanbod om te leren, maken en presenteren op de terreinen architectuur, beeldende kunst, dans, erfgoed, drama, foto/film/AV en nieuwe media, literatuur en muziek. Ook om van en/of alleen maar te genieten.

e. De gemeente hoeft niet altijd onmiddellijk zelf te investeren of ergens een organisatie voor op te richten. Ze zet wel stippen aan de horizon. Zijn er kansen dan is er in ieder geval een afwegingskader.

 

Vestigingsklimaat

f. Bij het in kaart brengen van de ‘waarde(n)’ moet ook in beeld gebracht worden wat investeringen in kunst en cultuur bijdragen aan het vestigingsklimaat, waar niet enkel de burger, overheid of culturele sector mee van doen heeft maar die ook opbrengsten genereert voor het bedrijfsleven en het onderwijs.

g. Juweeltjes: het is niet aan de politiek die aan te geven. We willen wel de suggestie doen daar een proces voor af te spreken om tot een waardebepaling te komen.

Welke keuzes maken we?

De PvdA gaat keuzes niet uit de weg. We moeten over de hele linie bezuinigen. Op kunst en cultuur hebben we al flink gekort. Maar we willen geen kaalslag in deze sector. We willen ook investeren daar waar we geld weghalen.

 • – Vermindering van overhead bij instellingen, het efficienter benutten van faciliteiten, van voorzieningen en gebouwen is reeds een eerste bezuiniging. Slimmer organiseren van marketing en communicatie bij de grote instellingen kan ook paar ton opleveren. Betrek hier ook zzp-ers bij.
 • – We zijn er voor om ‘functies’ in te richten en te behouden belangrijker te vinden dan instellingen te faciliteren.
 • – Heroverweeg de distributie bij de Bibliotheek. Nieuwe samenwerkingsvormen en concepten met o.a. Fontys in de Spoorzone (mediatheek) bieden kansen.
 • – Van Theaters Tilburg (Schouwburg, Concertzaal, Studio, Midi en Filmfoyer) wordt een creatieve en kwalitatief hoogstaande programmering gevraagd. Het leeg laten staan van zalen om kosten te besparen is geen maatschappelijk aanvaardbaar uitganspunt. Theaters Tilburg krijgt als ranvoorwaarde mee met alle onderdelen binnen de huidige financiële kaders te opereren. Theaters Tilburg heeft over 5 jaar een sluitende exploitatie.
 • – Investeer in innovatie in overleg met de sector en de stad. Er moet ruimte blijven om in te spelen op veranderende omstandigheden, nieuwe initiatieven te ondersteunen en waardevolle ontwikkelingen te kunnen blijven erkennen

 

Willem Bongaarts
Ajan Pronk
Februari 2011


 

Reacties

Eén reactie op “Fier op kunst”

 1. Arjen Roos avatar
  Arjen Roos

  En wat is nu precies de nieuwigheid in deze 'nota'?