Geplaatst

Kraken en leegstand

Vorig weekend heeft het Krakerscollectief Tilburg het kantoorpand aan de Hub van Doorneweg 101 gekraakt. Uit het persbericht van kraker Joost blijkt dat de bedoeling is met deze actie het leegstandsbeleid van de gemeente Tilburg ter discussie te stellen. Het moment is niet toevallig: op 1 oktober wordt een landelijke wet van kracht die kraken verbiedt en de gemeente mogelijkheden geeft een leegstandsverordening uit te werken. Het Krakerscollectief denkt op 1 oktober met groot machtsvertoon door de ME uit betrokken kraakpanden gezet te worden en heeft zich met zandzakken verschanst in het Laar. Ik hoop dat ze een goed boek hebben meegenomen, want veel bezoek zullen ze niet krijgen.

Laat ik voorop stellen dat de PvdA bijzonder ongelukkig is met de wet die op 1 oktober ingevoerd wordt. Die wet is niet nodig. In de bestaande regelgeving zijn voldoende mogelijkheden gekraakte panden te ontruimen. En kraken helpt om negatieve gevolgen van moedwillige (speculatieve) leegstand tegen te gaan. Het is ook onduidelijk welk probleem nu precies opgelost moet worden. Landelijk worden slechts enkele honderden panden gekraakt. In Tilburg zijn het er ongeveer 20, waarbij de krakers in de meeste gevallen afspraken gemaakt hebben met de eigenaar.

De Tilburgse gemeenteraad heeft zich enkele weken geleden dan ook niet gek laten maken. Voorstellen om ‘de ME te mobiliseren’ of ‘bij voorbaat vast te leggen de wet te overtreden’ zijn de prullenbak ingegaan. Wethouder de Vries heeft de opdracht gekregen een nota te schrijven op welke wijze we in Tilburg met leegstand en kraken om zullen gaan. Die nota heeft geen haast. En tot die nota is aangenomen, is er geen nieuw beleid. Wat volgens de PvdA betekent dat er voorlopig geen kraakpanden (vanwege de nieuwe wet) in Tilburg ontruimt zullen worden.

Je kunt je afvragen of de kraakactie afgelopen weekend nu echt een tactische zet is. Er is zoiets als slapende honden wakker maken (volgens mij hebben Tilburgse krakers er belang bij dat het een tijdje stil is rond het nog te ontwikkelen nieuwe beleid). Daarnaast spreekt een actie op het Laar nou niet echt tot de verbeelding. Hoeveel mensen willen op een bedrijventerrein wonen?

Wat leegstand betreft hebben de krakers echter wel een punt. Er staan veel vierkante meters leeg, die beter gebruikt kunnen worden. Nu is dat niet altijd eenvoudig. Neem bijvoorbeeld de etages die leeg staan boven winkels. De kosten om deze bewoonbaar te maken zijn hoog en kunnen moeilijk via de huur (vaak studenten) terugverdient worden. Daar is dus echt iets meer nodig dan goede wil.

De gemeente zou rond leegstand wel meer kunnen doen. Je kunt natuurlijk denken aan handhaving (t.z.t. ondersteund vanuit een leegstandsverordening). Maar met een meer proactieve houding bij het beheer van de eigen gebouwen kunnen ook grote stappen gezet worden. Zo kwam ik een casus tegen van een pand dat ingezet kon worden voor tijdelijke atelierruimte. Hiervoor moesten wel enkele aanpassingen in het pand doorgevoerd worden. De kosten hiervoor konden niet terugverdiend worden in de standaardperiode (3 jaar), waarvoor de gemeente het pand ter beschikking wilde stellen. Pikant daarbij was dat de afdeling die ‘eigenaar’ was, het pand best voor een langere periode kon missen. Maar ja, dat was niet de afdeling die rond de tafel zat …

In de commissie Economie is in september gesproken over een nota die kaders moet stellen voor het gemeentelijke gebouwenbeheer (een zeer slechte nota, die door de raad is teruggestuurd). Wat de PvdA betreft zijn ‘tegengaan van leegstand’, ‘realiseren van tijdelijke (maatschappelijke) functies’ en ‘eerlijk beheer’ kaders waarmee de gemeente bij haar gebouwenbeheer mee aan de slag kan.

Arjan Pronk
Raadslid PvdA, woordvoerder Wonen

Reacties

10 reacties op “Kraken en leegstand”

 1. coen avatar
  coen

  Beste Arjan,

  De wet waar de PvdA zo 'ongelukkig' mee is, is een initiatief van o.a. het CDA en de VVD. Twee partijen die binnenkort landelijk een regering gaan vormen met een extreemrechtse partij. Daarnaast vormen ze samen met uw partij en D66, het bestuur van Tilburg. Dat de PvdA nu zo 'ongelukkig' is, heeft weinig waarde, wanneer er twee partijen in het college zitten, waarvan inmiddels bekend is dat ze bereid zijn 'over lijken te gaan' om hun agenda te verwezenlijken.
  Kraken vormt inderdaad geen probleem in Nederland en in Tilburg al helemaal niet. Voor VVD en CDA gaat het om een principe, dat blijkbaar minder makkelijker aan de kant te schuiven is dan de principes die de basis vormen van hun partijen, zoals vrijheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.
  Mooi dat je vindt dat krakers wel een punt hebben wat betreft leegstand. Jammer wel dat je dan die paar winkelpanden aanhaalt, die zelfs maar gedeeltelijk leeg staan. Natuurlijk wonen mensen niet graag op een bedrijventerrein, maar dat zijn wel de plekken waar én het hardst gebouwd wordt én enorm veel leegstand is. Gebouwd wordt er in Tilburg trouwens ook op plaatsen waar sociale huurwoningen met hele wijken tegelijk tegen de vlakte zijn gegaan. In allebei de gevallen draagt het niets bij aan het enorme tekort aan betaalbare (huur)woningen dat deze stad kent.
  Aan dat tekort werd en wordt ook bijgedragen door uw partij, o.a. door de uitverkoop van de sociale woningbouw en het ongebruikt laten van mogelijkheden om leegstand tegen te gaan, tegenwoordig vooral door passiviteit en 'de kop in het zand steken'. Wat dat betreft mag je, als je het over 'slapende honden' hebt, van mij best de hand in eigen boezem steken. Beter nog; wordt wakker!

 2. henk avatar
  henk

  "Het Krakerscollectief denkt op 1 oktober met groot machtsvertoon door de ME uit betrokken kraakpanden gezet te worden en heeft zich met zandzakken verschanst in het Laar. Ik hoop dat ze een goed boek hebben meegenomen, want veel bezoek zullen ze niet krijgen."

  Goed, het is dan 3 weken later dan 1 oktober, maar vandaag is er dan toch, met veel machtsvertoon, ontruimd.

  Daarmee is Tilburg de eerste stad in Nederland die deze anti-kraakwet toepast. Een wet die is bedacht door de 3 partijen die nu het meest rechtse bestuur van Nederland vormen sinds de Duitsers vertrokken zijn.
  Laten we hopen dat deze voortvarendheid met de vastgoed-maffia-achtergrond van onze PvdA-burgemeester te maken heeft en dat, mocht het straks de bedoeling zijn om bevolkingsgroepen te deporteren, er een kritischer houding zal zijn.
  Hadden de partijen, die in wisselende samenstelling al decennialang de dienst uitmaken in de stad, maar even daadkrachtig opgetreden tegen de woningnood die er al sinds de jaren '50 is…

 3. Arjen Roos avatar
  Arjen Roos

  Ga je nu onze regering vergelijken met de Duitsers Henk? DaT is wel heel korT door de bochT. Blijkbaar heeft de strakke T-campagne ook jouw denken aangetast.

 4. henk avatar
  henk

  Da's helemaal geen vergelijking Arjen, wel leuk trouwens dat je bij elke 't' ook shift induwt…

 5. henk avatar
  henk

  De ene Henk is de andere niet hoor. Anders had ik in dit verband wel woorden gebruikt als 'hut' en 'Huttonia'. Of wordt hier nou bewezen dat ik toch echt "schizofreen" ben?

 6. henk avatar
  henk

  Ik weet niet hoeveel Henken en Arjannen actief zijn op deze site, maar ik kap er in ieder geval mee. Het is blijkbaar niet de bedoeling dat er discussie gevoerd wordt op basis van argumenten. Ga maar lekker wijkkrantjes kopiëren jullie…

 7. henk avatar
  henk

  Beste naamgenoot. Er is een Henk hier al een paar jaar actief. Ik zou zeggen, kijk eens naar de reacties op serieuze vragen die hij stelt en ernstige feiten die hij signaleert. Dan zie je dat we hier over moeilijke dingen maar liever niet teveel nadenken en dat "discussie op basis van argumenten" toch wel erg veel gevraagd is.

 8. Ruevert avatar
  Ruevert

  @Arjan,
  het is duivels dilemma tussen bezit en het gebrek aan goedkope(gratis) huisvesting. Leegstand is in principe nooit goed. De gemeente moet als eigenaar van het pand deze zaken afwegen. Maar ook de hand in eigen boezem steken, telkenmale koopt zij strategisch nutteloze panden op om er daarna niets mee te doen. Waarom? Gedreven door politieke motieven of aan gebrek aan controle over het ambtenarengilde. Jij mag het zeggen. Ik zou de historie van het blauwe gebouw op het NSplein, waar nu het UWV gebeuren zit. Hoeveel heeft dat ons als burgers wel niet gekost. Loopt al decennia en niemand in het politiek gremium houd dit tegen het licht. En zo zijn er zoveel voorbeelden.

 9. Ruevert avatar
  Ruevert

  @Coen,
  wordt wakker, het plunderen van het gemeentelijk grondbedrijf is voorbij om daarna allerlei leuke kiezersgerichte surprises te doen. Het herhaaldelijk opborrelen van deze standaard zogenaamde betrokkenheid van de PVDA en anderen heeft zijn tijd gehad. De subsidietrog is leeg. De kiezer heeft dat door en is slimmer dan jullie in de meest negatieve dromen zouden kunnen bevroeden. Het is tijd om terug te keren naar de basis en realiteit.
  Partij Van De Arbeid
  En niet de subsidie verstrekker van nutteloze zaken die volgens het gemiddelde PVDA lid, die in quartaire sector ruim boven de Balkende norm zijn dagen slijt, opportuun vind om zijn socialistisch geweten af te kopen.