Geplaatst

TilburgPraatMee.nl

De gemeente moet bezuinigen. Ten opzichte van 2010 gaat het om een bedrag van meer dan € 70 mln (per 2015). Een deel is al gerealiseerd, voor € 53 mln moeten nog bezuinigingsoplossingen gevonden worden. Dat gaat alle Tilburgers aan. De fractie van de PvdA nodigt alle Tilburgers dan ook uit mee te praten over deze bezuinigingen. Om dit mogelijk te maken lanceert de PvdA-fractie de website www.tilburgpraatmee.nl.

De PvdA-fractie vindt het belangrijk dat Tilburg wordt gehoord. Tijdens de begrotingsbehandelingen heeft de PvdA al aangekondigd de bezuinigingen in de stad samen op te pakken met bewoners en maatschappelijke instellingen. Het overleg met instellingen heeft inmiddels vorm gekregen. Na een reeks individuele gesprekken is eind november een bijeenkomst gehouden met betrokkenen uit de cultuursector. In december heeft de PvdA een spoedberaad georganiseerd met alle instellingen die zich in Tilburg bezighouden met sociale activering, reïntegratie en participatie. Dit heeft geresulteerd in het pamflet ‘Niet mauwen, maar bouwen’ over het participatiebeleid. Op 16 februari volgt nog een bijeenkomst waarin samen met betrokkenen uit de sportwereld gezocht wordt naar impulsen voor de sport in tijden van bezuinigingen.

Om ook individuele burgers de kans te geven hun stem te laten horen over de bezuinigingen lanceert de PvdA-fractie de website Tilburgpraatmee.nl. In de periode van maandag 7 februari tot maandag 7 maart nodigt de fractie alle Tilburgers uit een bijdrage te leveren aan het oplossen van de bezuinigingsopdracht. Iedereen kan tot 7 maart zijn opmerkingen, suggesties en oplossingen voor de bezuinigingsopdracht kenbaar maken via de website (of mailen via tilburgpraatmee@pvdatilburg.nl). Deze bijdragen zullen worden gepubliceerd op de website. Natuurlijk is op de website is ook volop de mogelijkheid om op gepubliceerde oplossingen en suggesties te reageren.

Voor de PvdA-fractie is de website een aanvulling op de vele persoonlijke gesprekken die momenteel al gevoerd worden in de stad. Voor Tilburgers die ook een persoonlijk gesprek aan willen gaan: dat is natuurlijk ook mogelijk. Stuur een bericht via de website of de mail en de PvdA-fractie neemt contact op om een afspraak te maken.

Na 7 maart zullen alle binnengekomen opmerkingen door de PvdA-fractie meegenomen worden bij het uitwerken van haar bezuinigingsvoorstel. Dit voorstel zal op 24 maart worden besproken tijdens een algemene ledenvergadering en rond deze tijd ook worden gepubliceerd op de website www.tilburgpraatmee.nl .