Auteur: PvdA

Auteur biografie
 • Ik bouw mijn huis in de Spoorzone

  De huizen aan de Amsterdamse grachtengordel (onlangs benoemd tot Unesco werelderfgoed) zijn gebouwd door particulieren. Tegenwoordig wordt het overgrote deel van alle woningen gebouwd door projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Bewoners komen vaak pas in beeld als woningen zijn bedacht, uitgetekend en soms al zijn gebouwd. Dat levert niet altijd een woning op die naadloos past bij…

  meer

 • Fier op kunst

  Binnenkort zal op het gemeentehuis weer gesproken worden over de nieuwe cultuurnota. Vooruitlopend op dat debat heeft de PvdA kaders uitgewerkt, waar volgens haar dat nieuwe cultuurbeleid aan getoetst moet worden. Ruimte voor innovatie en fier op de kunst. Lees hieronder het volledige stuk.

  meer

 • TilburgPraatMee.nl

  De gemeente moet bezuinigen. Ten opzichte van 2010 gaat het om een bedrag van meer dan € 70 mln (per 2015). Een deel is al gerealiseerd, voor € 53 mln moeten nog bezuinigingsoplossingen gevonden worden. Dat gaat alle Tilburgers aan. De fractie van de PvdA nodigt alle Tilburgers dan ook uit mee te praten over…

  meer

 • Leve de lokfiets!

  Op 28 januari 2011 was in Brabants Dagblad te lezen dat  de  fietsendiefstal in Tilburg fors afneemt. http://bd.nl/nieuws/tilburg-stad/fietsendiefstal-tilburg-neemt-fors-af-1.63955 Kennelijk is het aantal fietsendiefstallen in Tilburg de afgelopen anderhalf jaar fors gedaald. In 2009 kwamen er 3318 aangiften binnen, in 2010 waren dat er nog 1648. Een daling van bijna 50 procent.  En dit terwijl de…

  meer

 • GL op de populistische toer?

  ‘Mensen van buitenlandse herkomst die soms al tientallen jaren in Nederland wonen moeten niet meer verplicht worden een inburgeringexamen te doen. Die zijn al ingeburgerd. Het is een belediging aan hun adres’. Aldus GroenLinks raadslid Ali Yenice. Yenice diende tijdens de behandeling van de begroting 2011 een motie in waarin het college werd opgeroepen oudkomers…

  meer

 • Andere aanpak integratie

  Op maandag 18 oktober 2010 heeft de raadscommissie maatschappij zich eensgezind achter het standpunt van het college van B en W gesteld om na deze collegeperiode met integratie als apart beleidsveld te stoppen. Integratie moet onderdeel uit gaan maken van de ‘normale’ beleidsterreinen zoals onderwijs, arbeidsparticipatie, veiligheid en zorg en welzijn. Nieuws zou je denken in…

  meer

 • Indiceren aan de keukentafel

  In 2007 is de WMO ‘beleidsarm’ ingevoerd. Niet veel tijd verliezen aan het maken van plannen, maar ‘gewoon aan de slag’ was het uitgangspunt. Ruim 2 jaar later blijkt het alsnog nodig veranderingen door te voeren in de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het Rijk stelt minder geld beschikbaar en tegelijk zijn er een…

  meer

 • Meer dan op de centjes passen

  Het idee dat cultuur ‘goed’ is als het de ‘eigen broek kan ophouden’ lijkt bezig aan een opmars. Onder het mom ‘Frans Bauer krijgt toch ook geen subsidie’, wordt de suggestie gewekt dat er iets niet deugd aan culturele activiteiten die door de overheid worden gefinancierd, juist omdát ze door de overheid worden gefinancierd. Een…

  meer

 • Kraken en leegstand

  Vorig weekend heeft het Krakerscollectief Tilburg het kantoorpand aan de Hub van Doorneweg 101 gekraakt. Uit het persbericht van kraker Joost blijkt dat de bedoeling is met deze actie het leegstandsbeleid van de gemeente Tilburg ter discussie te stellen. Het moment is niet toevallig: op 1 oktober wordt een landelijke wet van kracht die kraken…

  meer