Auteur: SP

Auteur biografie
 • Less than Easy Riders

  De Harleydag die geen Harleydag werd: een avond van tevoren afgelast. Omdat er op het laatste moment serieuze informatie binnenkwam waaruit de lokale driehoek (burgemeester, politiechef en Openbaar Ministerie) concludeerde dat “het familiekarakter van de dag niet gewaarborgd kon worden”. Het festivalterrein was al opgebouwd. De organisatie kreeg niet te horen om welke informatie het…

  meer

 • Zeikpolitici

  Op dinsdagavond hebben behalve de SP alle raadspartijen hun fractieoverleg op het stadhuis. Tegen tienen is dat allemaal zo ongeveer gedaan en dan wil men graag nog even naborrelen. Dus zakt iedereen af naar de buurman: Café Meesters. Daar komen de fracties elkaar tegen: “Hè, gezellig”. Afgelopen dinsdag zat zowat de hele gemeenteraad dus op…

  meer

 • Wie is de baas in Tilburg?

  In februari van dit jaar deed makelaar Naber namens de eigenaar van het pand aan de Lange Nieuwstraat aangifte nadat het pand was gekraakt door een collectief van mensen die er Weggeefwinkel Noppes in vestigden. Naber claimde een huurder te hebben gevonden en maande het stadsbestuur tot handhaving. Maar meer dan een half jaar later…

  meer

 • Kwetsbare kinderen de dupe

  Op woensdag 17 augustus schrijft het Brabants Dagblad over de bezuiniging op het leerlingenvervoer die voor onrust en wanhoop zorgt. De norm voor vergoeding van leerlingenvervoer gaat vanaf het schooljaar dat nu begint van 2 naar 4 kilometer. Al vaker wezen we de afgelopen jaren, geruggensteund door meldingen van onthande ouders, op het grote belang…

  meer

 • Crisis

  6 augustus In 2007 was het moment daar: decennia van blinde onbeteugelde hebzucht in de internationale bankensector hadden met behulp van al even gretige multinationals en onlosmakelijk met hen verbonden politici een ongekende globale economische crisis veroorzaakt. Het stimuleren van een onbegrensde vrije markt, ongeremd consumentisme, ongehoord brutale speculatie en het verkopen van aantrekkelijk ogende…

  meer

 • Kamelen buiten het stadhuis, ezels erin

  Op 16 september zou die vermaledijde kamelenrace plaats moeten vinden. Naar aanleiding van het collegebesluit om in weerwil van veel kritiek toch een vergunning te verlenen aan de organisatoren voor deze race, hebben we schriftelijke vragen voor het college ingediend. Een ander hebben we helaas niet meer. Tegen dom- en visieloosheid is geen parlementair kruid…

  meer

 • Da kommen die Kamele

  Vlak voor het zomerreces stelden we in de gemeenteraad de kamelenrace aan de orde die een studentendispuut en horeca in de Stadhuisstraat willen organiseren in september. Behalve de Partij voor de Dieren en de Dierenbescherming hoorden we ook van veel Tilburgers dat die zo’n race geen goed idee vinden. Dronken cafébezoekers die zich ‘n bult…

  meer

 • De Stijl in de Spoorzone

  Wie was Theo van Doesburg? En wat deed hij in Tilburg? Wat is De Stijl? Wat heeft De Stijl met Tilburg te maken? En met Theo van Doesburg? Wat had hij met spoorwegarbeiders? Wat betekenden die socialistische arbeiders voor het katholieke bolwerk Tilburg begin vorige eeuw? Wat wilde van Doesburg voor hen? Is Tilburg echt…

  meer

 • Werken naar vermogen

  Het CDA-VVD-kabinet wil met steun van de PVV alle bestaande regelingen voor ondersteuning bij werk voor kwetsbare mensen bundelen in de Wet Werken naar Vermogen. Uitgangspunt is dat ook mensen met een handicap of ziekte of andere beperking een vermogen tot werken hebben en dat dit vermogen moet worden benut. Op de reguliere arbeidsmarkt. Prima…

  meer

 • VNG-akkoord

  Maandag werd in de raad het collegevoorstel besproken om tegen het akkoord te stemmen dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met het kabinet heeft gesloten. Het akkoord gaat over de taken van gemeenten en over verdeling van de benodigde budgetten voor de uitvoering van die taken. Helaas is het in grote lijnen een erg slecht…

  meer