Auteur: Loes Dielissen (TVP)

 • Kiezersbedrog en de beste website van Tilburg

  Waar moet een goede website aan voldoen? Die vraag valt niet eensluidend te beantwoorden en is afhankelijk van het product, dat je wilt verkopen. Een politieke partij verkoopt haar product in beginsel alleen bij nieuwe verkiezingen. Tot het moment, dat de nieuwe raad aantreedt, in maart 2010 dus, is het verkiezingsprogramma van de periode 2006 tot 2010 leidend. Dat…

  meer

 • België gaat gevangenis in Tilburg huren

  meer

 • Herdenkingen en feest op Tilburg 65 jaar bevrijd

  Op 27 oktober vinden er weer herdenkingen plaats voor de oorlogsslachtoffers uit 1940 – 1945 én voor de gevallenen van vredesmissies van na 1945.  In de Oude Toren van Enschot bevinden zich meerdere gedenkstenen, die ons herinneren aan hen, die omgekomen zijn. Ook is er een gedenksteen aangebracht voor voor mijn dorpsgenoot Eerste Luitenant Tom…

  meer

 • Moet burgemeester Vreeman weg vanwege het Midi-theater?

  De raadsvergadering van woensdag 21 oktober 09, waarin het bestuur van Tilburg verantwoording moest afleggen over de investeringen in het Midi-theater, werd door velen aangegrepen om uitsluitend de positie van burgemeester Vreeman ter discussie te stellen. Geen zuivere discussie, die voor een groot deel al afgelopen week via de diverse media is gevoerd. Onderstaand treft u de…

  meer

 • “genaaide” SP-wethouder

  De TVP stelde al eerder vragen over de gang van zaken met betrekking tot de aankoop door de gemeente van de woonboot van wethouder Johan van den Hout (SP) op de kop van de Piushaven. Maandagavond 21 september gaf hij in de commissie Fysiek wel een heel verrassend commentaar! Letterlijk luidde dat: "Ik ben genaaid".…

  meer

 • PvdA hypocriet over Wijkcentrum In de Boomtak

  Jan van Esch van de PvdA ziet eindelijk het licht branden! Hij stelde schriftelijke vragen aan het college over sociaal-culturele en maatschappelijke voorzieningen in de Bomenbuurt. Hij wil onder andere uitbreiding van het wijkgebouw In de Boomtak. Is dat even een geluk. Dat willen wij al jaren, maar het college heeft daar steeds geen gehoor…

  meer

 • Paardendorp in Noord Oost

  Binnenkort zal de Structuurvisie Tilburg Noord-Oost definitief vastgesteld worden door de Raad. Aan de randen van het centraal gelegen landschapspark De Nieuwe Warande is onder andere woningbouw op ruime kavels (ca. 1.000 m2) voorzien. De bebouwing in één van de "kamers", de Oostkamer, is rond de manége aan De Kraan gedacht, meer concreet tussen de spoorlijn, de Rauwbrakenweg…

  meer

 • Nogmaals: De oliemeulen

  De TVP heeft een aantal weken geleden al aandacht gevraagd voor de huisvesting van De Oliemeulen. Moerenburg lijkt ons een perfecte locatie. Evenals de tweede optie: Tilburg Noord-Oost. Lees onderstaande vragen voor de volledigheid

  meer

 • Theater Midi en raadsenquête

  Bijdrage in eerste termijn van de TVP aan het raadsdebat op 19 februari 2009 over het aftreden van wethouder Hugo Backx en het Midi theater.

  meer

 • De TVP en het Waterschap (III)

  "Stromend water" en een klok voor het bestuur. Op 8 januari jl. vond de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur plaats. We hebben met zijn allen de eed of belofte afgelegd, het dagelijks bestuur is aangewezen en het bestuursakkoord "Stromend water"is aan de Watergraaf en overige leden van het DB aangeboden. Over dat bestuursakkoord is…

  meer