Auteur: Marcel Degen (Algemeen Belang)

 • Holsteiner snietsels

  Op het sandwichbord buiten stond het smakelijk aangekondigd: "Holsteiner snietsels". Binnen klonken nog steeds "Du bist Alles" en "Ich will nicht wissen wie du heisst" uit de geluisboxen. En nog steeds uitgezonden door een "geheime zender" met de daarbijhorende felicitaties voor… . De schnitzels beslaan nog steeds een halve vierkante meter en hangen met gebakken…

  meer

 • Op de man spelen

  Ik ben waarschijnlijk te laf, te voorkomend, te weinig kritisch, te soft sowieso, maar voor mij is er door de LST opnieuw een grens overschreden bij het (op zich terecht) stellen van vragen naar aanleiding van de voetbalwedstrijd Jong Oranje – Jong Marokko. Het BD geeft veelal de samenvatting van zo’n vraag, voor het juiste…

  meer

 • Burgers belazerd

  LST en SP maken het al te bont. Meldde de SP onlangs nog dat het BD een geheugen van een goudvis heeft, ook zelf leeft ze kennelijk alleen van water. Voor de LST schijnt een omgangsverbod met informatie op zijn plaats te zijn, want verantwoord gaat ze er opnieuw niet mee om.

  meer

 • Opgeblazen zotheid

  Het moet niet gekker worden. Als wethouder Backx namens het college nu een vertrouwelijke infostop afkondigt voor de raad is dat overdone. Eenzelfde oordeel kun je overigens ook vellen over de reacties van een aantal fractievoorzitters over de aanhouding van dhr. Smolders en de overall berichtgeving over dit onderwerp in het Brabants Dagblad. 

  meer

 • Een pijnlijke statie

  Het CDA Tilburg stelde vandaag een serie vragen aan het college, die op zijn minst op hun beurt vragen oproepen. Het gaat dan om de rol van de politiek bij de beoordeling van de inhoudelijke kant van kunst. Kunst mag provoceren, begrijp ik uit de CDA-vragen, maar tot hoever, dat bepaalt naar hun idee de…

  meer

 • H.S. uit T. (vertrouwelijk)

  Je moet niet lekken. Dat gaat in tegen een van onze  maatschappelijk breed gedragen morele waarden. Zet dan de kraan gewoon open, zeker als je denkt in Augiasstal te opereren. Stap uit het vertouwelijk deel van het presidium bijvoorbeeld. Dan is je positie is voor iedereen helderder, dat irriteert minder en het voorkomt vaak moeizame en…

  meer

 • Samen eten en drinken

  Het werd een dagje van de onbereikbaarheid afgelopen maandag: wij bereikten Imam Salam en zijn zoon niet echt en zij ons niet en tijdens de raadsvergadering daarna  stelden de coalitiepartners zich Oost-Indisch doof op: ze hoorden zelfs hun eigen eerder gedane voorstellen niet meer! Een politiek dagje dat dus grensde aan de zinloosheid.

  meer

 • Babylijstjes

  Met stijgende verbazing lazen wij vandaag de reactie van de SP op onze schriftelijke vragen aan het college. Aanleiding was een artikel in het BD van 2 april waarin te lezen hoe in met name de vier grote steden met name autochtone ouders hun kind al snel na de geboorte opgeven bij de gewenste goede,…

  meer

 • Marokkanendrama

  Scherp, fysiek, korte clausen, in de een taal van de jongeren zelf en dus 5 kwartier perfect vormingstoneel voor middelbare scholieren en ieder ander die te maken heeft met allochtone jeugd: "Daggoedays", Marokkanendrama van de Amsterdamse toneelgroep rZpkt, gezien afgelopen woensdag, de dag waarop ook breed het "Marokkanendrama" van Fleur Jurgens besproken werd.

  meer

 • Wijn bij het water

  Pauw en Witteman lieten vorige week de islamitische voorgangers Achmed en Sulayb Salam uitgebreid aan het woord in hun programma. Even moest Pauw er zelfs op wijzen dat het onderling beraad tussen beide heren wel wat lang duurde gezien de trage voortgang van het program op dat moment.  De bijna gefluisterde breedsprakigheid kon niet door de wijn komen:…

  meer