Maand: september 2011

 • Het Vergiet van Tilburg

  Het lekt weer eens op het stadhuis. Nou is dat in Tilburg niks nieuws: Al jaren wordt er ondanks alle afspraken over vertrouwelijkheid bij gevoelige onderwerpen over personen of over veiligheid driftig uit de school geklapt. Toen Hans Smolders nog in de raad zat, kreeg hij per definitie de schuld, of hij het nou wel…

 • De hebzucht van Loes

  Vanmorgen viel in het Brabants Dagblad te lezen dat raadslid Loes Dielissen (TVP) voor de rechter staat tegen de gemeente Tilburg. Loes vraagt om een blokkade van het bestemmingsplan Hoge Hoek in Brekel-Enschot omdat zij niet in een bouwput wil wonen. Opvallend is dat ze eigenlijk zelf wil bouwen op die grond. Het is dus…

 • Eenzame boeken (11)

  Anno 2011 is het duidelijk. Loe de Jong is een akelige man die altijd in de schaduw blijft van zijn geniale, in Auschwitz gestorven tweelingbroer Sally. De Jongs ‘Koninkrijk’ – 29 dikke banden die niemand meer leest – is aanleiding voor de eendimensionale, onvruchtbare tegenstelling Goed-Fout, die in Nederland jarenlang het historisch debat over de…

 • Participatie als recht voor iedere Tilburger

  Participatie is een recht voor iedere Tilburger, wat mij betreft. En natuurlijk horen daar ook plichten bij. Komende maandag start het debat over meedoen in Tilburg.  Centrale vraag: lukt het om de meest kwetsbare burgers mee te laten doen in onze stad? Grote zorgen maak ik mij om iedereen die niet mee kan komen, die…

 • TilburgZ gered dankzij Cultureel Café

  Gisteren was ik op uitnodiging van Frank van Pamelen te gast bij het Cultureel Café. Zeer tot mijn verassing werd ik daar uitgebreid in het zonnetje gezet. Zowel Nick J. Swarth, Martin Beversluis als JACE van de Ven droegen een gedicht aan mij op. Daarnaast kon ik vertellen over wat de problemen zijn bij TilburgZ.…

 • Gezondheidscentrum Stokhasselt aanleiding voor scherpe vragen

  Vrijdag 23 september 2011, 09:48u – webmaster Gezondheidscentrum Stokhasselt Het besluit van het Tilburgs college om een nieuw gezondheidscentrum in Stokhasselt niet te steunen, leidt tot felle verwijten door de fractie van TROTS. GroenLinks is helemaal voor een dergelijk centrum, maar volgens de fractie is de toonzetting van TROTS nogal tegenstrijdig met onlangs gemaakte afspraken…

 • Reactie GroenLinks op richtinggevend debat bezuinigingen

  Dinsdag 28 juni 2011, 16:04u – webmaster Tilburg Reactie GroenLinks op richtinggevend debat bezuinigingen Met twee onvoldoendes toch over. Zo zou de reactie van GroenLinks Tilburg op de resultaten voor 2010 het beste omschreven kunnen worden. De bezuinigingen zijn niet leuk, maar absoluut verdedigbaar, vindt GroenLinks. De toekomstvisie biedt prima perspectief. Tijdens het richtinggevend debat…

 • Bezuinigen op natuur ondoordacht (ingezonden brief)

  Vorige week werd de gemeentelijke Programmabegroting 2012 bekend. Daaruit blijkt dat het huidige college voornemens is om maar liefst 803.000 euro te bezuinigen op water, natuur en landschap. Dit is om twee redenen kortzichtig. Een belangrijk argument is, dat investeringen in natuur en landschap, nadat ze in gang gezet zijn, zichzelf in stand houden en…

 • Red TilburgZ

  Beste bezoekers van deze website, om TilburgZ te behouden voor de toekomst is een ingewikkelde operatie noodzakelijk. De inhoud van de oude website dient overgezet te worden naar de nieuwe website. Om de vele duizenden artikelen, reacties, foto’s en filmpjes over te zetten moet een speciaal script worden geschreven. Dit gaat meer dan duizend euro…

 • ‘Wees niet bang voor de boze wolf’

  De wolf is terug in Nederland! Als het écht een wolf is die is gespot op de Veluwe, zal dat de economie van onze Noordoosterburen nog meer spekken. Want natuurtoeristen laten een spoor van bestedingen achter zich. De provincie Brabant moet haar kansen grijpen: stop met het afschieten van reeën, herten, zwijnen en vossen, wees…