Auteur: GROENLINKS

Auteur biografie
  • Gezondheidscentrum Stokhasselt aanleiding voor scherpe vragen

    Vrijdag 23 september 2011, 09:48u – webmaster Gezondheidscentrum Stokhasselt Het besluit van het Tilburgs college om een nieuw gezondheidscentrum in Stokhasselt niet te steunen, leidt tot felle verwijten door de fractie van TROTS. GroenLinks is helemaal voor een dergelijk centrum, maar volgens de fractie is de toonzetting van TROTS nogal tegenstrijdig met onlangs gemaakte afspraken…

    meer

  • Reactie GroenLinks op richtinggevend debat bezuinigingen

    Dinsdag 28 juni 2011, 16:04u – webmaster Tilburg Reactie GroenLinks op richtinggevend debat bezuinigingen Met twee onvoldoendes toch over. Zo zou de reactie van GroenLinks Tilburg op de resultaten voor 2010 het beste omschreven kunnen worden. De bezuinigingen zijn niet leuk, maar absoluut verdedigbaar, vindt GroenLinks. De toekomstvisie biedt prima perspectief. Tijdens het richtinggevend debat…

    meer