Geplaatst

Gezondheidscentrum Stokhasselt aanleiding voor scherpe vragen

Vrijdag 23 september 2011, 09:48u – webmaster

Gezondheidscentrum Stokhasselt

Het besluit van het Tilburgs college om een nieuw gezondheidscentrum in Stokhasselt niet te steunen, leidt tot felle verwijten door de fractie van TROTS. GroenLinks is helemaal voor een dergelijk centrum, maar volgens de fractie is de toonzetting van TROTS nogal tegenstrijdig met onlangs gemaakte afspraken over fatsoenlijke omgangsvormen. ‘Deze manier van communiceren gaat echt te ver,’ meent fractievoorzitter Paulus Oerlemans.

De fractieleden van TROTS stellen in schriftelijke vragen dat zij het spijtig vinden via de buurtorganisatie en media kennis hebben moeten nemen van dit besluit en verwijt het college onzorgvuldig handelen. Ook meent TROTS dat de wethouder excuses aan moet bieden over het verloop van het proces.

Op 23 mei dit jaar is in de raad met een grote meerderheid van stemmen een motie actueel over de vestiging van een gezondheidscentrum (apotheek, huisarts, fysiotherapie, logopedist, psycholoog) in de wijk Stokhasselt aangenomen. Deze motie droeg het college op om op korte termijn duidelijkheid te geven over de mogelijke vestiging van een dergelijk centrum in de wijk bovendien ‘al het mogelijke’ (let wel: ‘with all means’) te moeten doen om die vestiging mogelijk te maken.

Struikelblok
Vanzelfsprekend is GroenLinks helemaal voor de vestiging van een dergelijk centrum. Het struikelblok ligt in het gegeven dat het college ‘al het mogelijke’ uit zou moeten voeren om het gezondheidscentrum te realiseren. Daarbij doelden de initiatiefnemers op financiële steun, zo lieten zij weten. ‘Ja, natuurlijk graag zo’n centrum! Maar het kan niet zo zijn dat de gemeente een ongelimiteerde zak geld meegeeft aan een prima, maar wel gewoon commercieel bedrijf als een gezondheidscentrum’, zegt fractievoorzitter Paulus Oerlemans hierover in een artikel over het gezondheidscentrum. Reden voor GroenLinks om net zoals de fractieleden van de VVD deze motie destijds niet te steunen.

In eerste instantie gaf het college aan het initiatief van Stichting Stokhasselt ’88 te waarderen en is er een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Daarbij heeft het college gelijk aangegeven hen niet te willen steunen als risicodragende partij voor een professioneel gezondheidscentrum. De gemeente is dan ook in gesprek gegaan met Stuivesant Fysiotherapie. Deze partij heeft aangegeven interesse te hebben om het pand – Mascagnistraat 150 – tijdelijk te huren, mits huur hiervan samengaat met gebruik van naastgelegen gymzaal. Maar de onderhandelingen liepen destijds spaak omdat de gymzaal, eigendom van de gemeente, de komende tijd – 1 a 1,5 jaar – wordt gebruikt als wissellocatie tijdens de renovatie van drie andere gymzalen in Tilburg Noord.

Collegebesluit
Het Tilburgs college kan niet meewerken aan het initiatief tot een nieuw gezondheidscentrum in Stokhasselt en onderbouwt dit besluit met een aantal redenen, maar bovenal: een commerciële zorginstelling mag en kan niet rekenen op een maatschappelijk (huur)tarief. Dit zou de gemeente niet kunnen verantwoorden ten opzichte van andere zorgaanbieders. Een huurprijs die niet martkconform is, werkt concurrentieverstorend en kan zelfs worden aangemerkt als staatssteun.

Daarnaast wil de gemeente vanwege een overeenkomst met WonenBreburg niet meewerken aan de verhuur van een gezondheidscentrum op deze locatie. In een intentieovereenkomst met de woningcorporatie is vastgelegd dat de beoogde locatie onderdeel is van de herstructureringsplan met als doelstelling om hier binnen drie jaar woningbouw te realiseren. Na overleg met WonenBreburg heeft het college besloten de vrijkomende gebouwen niet tijdelijk te verhuren: het belang van voortgang van de herstructurering en het nakomen van de eerder gemaakte afspraken weegt zwaarder dan de meerwaarde van en een (tijdelijk) gezondheidscentrum in Stokhasselt.

TROTS beweert dat ‘de gemeente Tilburg de gymzaal niet zou willen verhuren om geen inkomsten bij het sportbedrijf mis te hoeven lopen’ en schrijft dat het college ‘zwicht voor de belangen van een stenenverhuurder en hiermee een door de raad opgelegde opdracht te negeren.’

Basiszorg
Ook zou de nodige basiszorg ontbreken in een wijk met 7200 inwoners en in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vraag zijn naar nieuwe medische voorziening. Maar gelet op medische en maatschappelijke faciliteiten die er nu zijn, ziet de gemeente geen noodzaak om dit centrum te realiseren. Er zijn bovendien geen signalen van bewoners uit de wijk dat zij over onvoldoende zorg zouden beschikken.

Het college geeft tevens aan de doelstellingen met betrekking tot de Wmo op andere wijze uit te voeren, en ziet daar niet per definitie de noodzaak van een dergelijk centrum. Alternatieven zijn er, dit jaar wordt in Stokhasselt onder andere extra ingezet op wijkgezondheidswerk en Thebe krijgt extra capaciteit in de wijk. Daarnaast zal het college binnenkort een nieuw beleid aan de raad voorleggen met de toekomstplannen op het gebied van de lokale gezondheid.

Omgangsvormen
Enkele weken geleden hebben Tilburgse fracties in overleg met elkaar afgesproken dat de heersende verwijtende omgang gematigd zou kunnen en moeten worden. De houding van TROTS lijkt niet gericht op deze intentie. ‘Ongelooflijk dat zulke suggestieve opmerkingen worden gemaakt, terwijl we nieuwe afspraken hebben gemaakt. Dit handelen en deze toonzetting getuigt absoluut niet van fatsoenlijke omgangsvormen’, aldus Paulus Oerlemans. ‘Oppositie voeren is prima en dat oppositiepartijen laten blijken dat ze het ergens niet mee eens zijn is vanzelfsprekend. Maar volksvertegenwoordigers moeten wel weten dat ze een voorbeeldrol vervullen en deze manier van communicatie gaat te ver.’

Reacties

2 reacties op “Gezondheidscentrum Stokhasselt aanleiding voor scherpe vragen”

  1. Ruevert avatar
    Ruevert

    TROTS op het verloochen van de basisprincipes van GL.

  2. paulvanest avatar
    paulvanest

    en weer zo-één, goed bezig Ruevert!