Geplaatst

Bezuinigen op natuur ondoordacht (ingezonden brief)

Vorige week werd de gemeentelijke Programmabegroting 2012 bekend. Daaruit blijkt dat het huidige college voornemens is om maar liefst 803.000 euro te bezuinigen op water, natuur en landschap. Dit is om twee redenen kortzichtig.

Een belangrijk argument is, dat investeringen in natuur en landschap, nadat ze in gang gezet zijn, zichzelf in stand houden en vergroten. Waar investeringen in ‘rood’, gebouwen, wegen enzovoorts slijten in de loop van de tijd en dus afschrijving behoeven, ontwikkelt eenmaal aangelegde natuur zichzelf: een gebouw slijt, maar een boom groeit.

Uitstellen van investeringen in natuurontwikkeling is daarom kortzichtig, zeker waar het ecologische verbindingszones betreft. Indien deze snel tot stand gebracht worden, kunnen ook de dieren profiteren van de in gang gezette natuurontwikkeling en meeliften op deze investeringen.

Een tweede indicatie van politiek opportune kortzichtigheid is, dat water, natuur en landschap niet zullen protesteren tegen de bezuinigingen, waar bezuinigingen op andere zaken al gauw tot protesten zullen leiden. Een college van een stad met 200.000 inwoners getuigt dan ook van een gebrek aan visie en werkelijke daadkracht, indien zij de monddode natuur, die juist voor elke inwoner van groot belang is, onevenredig hard treft tijdens de helaas noodzakelijke bezuinigingsronde.
Dit plan verdient vanuit milieu-economisch perspectief dan ook een grondige heroverweging.

drs. Paul G.H. van Est, milieu-econoom

Tilburg

© Brabants Dagblad 2011, op dit artikel rust copyright. (beetje vreemd dat het BD copyright claimt op een door mij geschreven brief, PvE)

Reacties

10 reacties op “Bezuinigen op natuur ondoordacht (ingezonden brief)”

 1. Godelieve Engbersen avatar

  Paul,
  Leerzame brief!

  Dank daarvoor.

  Vandaag heb ik in het Brabants Dagblad ook het stuk van Ron Lodewijks gelezen.
  Over de bezuinigingen op natuur die ons op Provinciaal niveau treffen.
  Goed dat je als milieu-econoom de 'winst'van natuur beschrijft.

  Natuurbeleving, levert zoveel op.
  Het is kortzichtig alles slechts in platte euro's te vertalen. We brengen ontoelaatbare schade aan wanneer de ecologische hoofdstructuur nu 'om zeep' wordt geholpen.

  Natuur- en natuurbeleving meer promoten.
  Ook als antwoord op onze welvaartsziekten.

  Duik zelf ook zodadelijk ons mooie Moerenburg in.
  Gratis maar onbetaalbaar.

 2. paulvanest avatar
  paulvanest

  Dag Godelieve,

  Bedankt voor je mooie woorden. In deze brief doel ik juist op de economische motieven om natuur te ontwikkelen.

 3. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Hoort zegt het voort: Groen Loont!

  download via onderstaande link of bestel het uitstekende boekwerkje met veel cijfermateriaal in de boekhandel.
  En roep het dan van de(groene)daken.
  http://www.bomenstichting.nl/content_files/03fb2b

 4. Paulus Oerlemans avatar

  Kijk 3 keer naar welk bedrag er nu precies bezuinigd wordt. Het gaat vooral om minder maaien etc.. Dat is geen probleem, juist prima, voor de ecologie, zoals ook al besproken in milieucafé in mei.

  Daarnaast meen ik dat in het geweld van zo'n 50 miljoen bezuinigen, we er in deze coalitie goed in zijn geslaagd water, natuur en landschap er goed af te laten komen.

  Prima om te wijzen op de waarde van natuur en zeer terughoudend te zijn in hierop bezuinigen. Dat is dus ook gelukt!

 5. paulvanest avatar
  paulvanest

  @Paulus,
  Van de gemeentelijke stadsecoloog verneem ik een minder opportuun en oprecht bezorgd geluid, Paulus! Zoals uitstel van het aanleggen van ecologische verbindingszones, waarvan de bestekken al gereed zijn. Dat is niet vooral minder maaien etc, Beschouw ook het college waar jouw wethouder in zit op haar ecologische en economische merites, ajb!

 6. Paulus Oerlemans avatar

  Helemaal eens Paul, ik vraag het na.

 7. paulvanest avatar
  paulvanest

  En neem dit dan even mee Paulus:
  Natuurareaal in Brabant wordt kleiner. Kijk hier

  Succes!

 8. Godelieve Engbersen avatar

  Ingezonden brief van Paul Smeulders-Groen links. Biedt ook wel informatie voor Tilburg.

  Bleker maakt de natuur kapot
  Het voorlopige bestuursakkoord dat staatssecretaris Henk Bleker vorige week sloot met de provincies breekt de Brabantse natuur af. Er is veel minder geld voor minder natuur. Bestaande natuurgebieden gaan in de uitverkoop en Brabant krijgt 6.000 hectare minder nieuwe natuur dan was afgesproken. Dat is meer dan de oppervlakte van de gemeente Helmond!
  Zelfs voor dat kleinere gebied is te weinig geld om het goed te onderhouden. De 12 provincies krijgen samen jaarlijks 100 miljoen euro voor beheer en onderhoud van bestaande natuurgebieden. Uit eigen berekeningen van de provincies blijkt dat drie keer zoveel geld nodig is. Anders kunnen bijvoorbeeld boswachters niet meer betaald worden.
  Waarom tekenen de provincies zo’n waardeloos akkoord? Begrijp me niet verkeerd; ik geloof gedeputeerde Van Heugten (CDA) wanneer hij zegt dat het hem gelukt is om met het bereikte akkoord financieel het maximaal haalbare binnen de huidige ruimte van het kabinet te halen. Daarmee legt hij zelf de vinger op de zere plek. Zijn partijgenoot Bleker probeert vanuit een soort van boerenrancune de natuur kapot te maken. Henk Bleker bezuinigt gedurende deze kabinetsperiode niet alleen 72% op natuur, maar heft ook de planologische bescherming van natuurgebieden op. Hierdoor kunnen agrariërs makkelijker uitbreiden.
  Blekers visie is duidelijk: het buitengebied moet worden teruggegeven aan de boeren. Weg met de bloemetjes en de bijtjes, ruim baan voor megastallen. Hiermee negeert hij de vele duizenden Brabanders die dagelijks recreëren in en genieten van de natuur.
  Het enige positieve punt in het provinciale coalitieakkoord tussen VVD, CDA en SP is dat het netwerk van natuurgebieden (de Ecologische Hoofdstructuur) wordt afgemaakt. In de wandelgangen van het provinciehuis wordt echter gefluisterd om dit los te laten: er zou zijn onvoldoende geld zijn om de landelijke bezuinigingen op te vangen.
  Onzin! We moeten ons niet laten meeslepen door emoties vanuit de debatten over financiële tekorten. Hoewel het geld op het provinciehuis niet meer tegen de kozijnen klotst, heeft Brabant nog steeds budget voor grote opgaven. Het is alleen een politieke keus waar dit geld aan wordt besteed. Provinciale Staten besloten onlangs om tot 2027 jaarlijks 50 miljoen euro te reserveren om enkele grote infrastructurele projecten te kunnen financieren. Denk onder meer aan de 'Ruit rondom Eindhoven', een weg van 1,5 miljard euro die meer problemen veroorzaakt dan oplost.
  Voor GroenLinks is het duidelijk: wij ondersteunen geen akkoord wat zo snoeihard is voor onze natuur. Pak als provincie je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het alternatief ligt binnen handbereik: neem meer tijd voor het afronden van het netwerk van natuurgebieden en durf hierin te investeren. Ook volgende generaties Brabanders hebben het recht om te genieten van het mooie Brabantse landschap, waar ik zo trots op ben.
  Paul Smeulders
  Fractievoorzitter GroenLinks in Provinciale Staten van Noord-Brabant

 9. Henk Kuiper avatar
  Henk Kuiper

  Fantastisch toch die acht ton natuurbezuinigingen! Want wat is in Tilburg al jaren de praktijk rond geld voor groen en natuur! Neem alleen al de Heuvel. Of het in 1996 zo duur gerenoveerde Wilhelminapark of die andere Frankische driehoeken. En wat was het resultaat van het geïnvesteerde geld om van het ‘Quirijnstoktracé’ een “park” te maken! Hoeveel natuur is ook daar toen juist verdwenen! En wat gebeurde er met geld voor groen en natuur in andere door mij in mijn stadsnatuurboek als belangrijke corridors beschreven natuur! Was er al eerder maar bezuinigd. 
   

  Als belangrijke corridor beschrijft mijn boek ook het Wilhelminakanaal. En wat zijn we daar nu van plan! Niet een paar bedrijven verplaatsen, maar het hele kanaal vergraven en verbreden. Laten we alsjeblieft nog veel meer bezuinigen. De natuur vaart daar wel bij. 
   

  Frappant ook dat de auteur van dit stukje mij vroeg om over Moerenburg te schrijven en daar nu zelf over zwijgt. Want met hoeveel geld wordt met Moerenburg mooi weer gespeeld en de aandacht afgeleid van wat er bijvoorbeeld recent weer in de Oude Warande gebeurde. En in hoeverre waren met slechts een deel van dat Moerenburggeld elders veel meer natuurresultaten behaald? 
   

  Het geld goed besteden, daar gaat het om. En als basis daarvoor had er onder andere een serieuze ‘Nota Biodiversiteit’ moeten liggen, een serieuze inventarisatie van natuurwaarden, historisch groen, monumentale bomen. Maar zelfs gratis aangeboden kennis en deskundigheid werd geweerd en buiten de deur gehouden. En het verzoek om een stadsecoloog aan te trekken werd ‘gehonoreerd’ door een ambtenaar op het natuurkennis ontberende gemeentehuis dan maar “stadsecoloog” te noemen. Met de instelling van de Adviescommissie Stedelijk Groen dachten we dat de kennis en deskundigheid van Moller Pillot zou doordringen en worden benut op het gemeentehuis. De daar nu opgedane ervaringen echter hebben hem ervan overtuigd dat hij nog maar één zinnig ding kon doen: opstappen, uit de commissie stappen.  
   

  En gaat de politiek nog reageren op dit signaal? Of valt dit alles weer onder materie van een dusdanig niet te pruimen niveau dat in het huidige ‘pretfascisme’ alleen al het erover schrijven niet te pruimen is? In dat geval wees gerust, ik reageer hier nog even vanaf de computer van iemand anders, mijn eigen computer heeft het gisteren begeven en zodoende van mij hier voorlopig geen last en stukjes meer.

 10. paulvanest avatar
  paulvanest

  Goede inhoudelijke reactie Henk. Natuurlijk wel even een trap na voor me. Jammer dat dat toch een karaktertrek van je geworden is. Hoe zou ik in godsnaam in deze brief hebben moeten refereren aan Moerenburg en waarom in godsnaam?