Geplaatst

Pas op! FairTrade dreigt!

Daarom zetten we erop in om naast Millenniumgemeente ook Fair Trade gemeente te worden. Pagina 12 van het ‘Raadsvoorstel 2e richtinggevende debat en taakstellingen voor bezuinigingen’. Het stáát er gewoon: Tilburg is blijkbaar al ‘Millenniumgemeente’ (WTF..?!), nu ‘zetten we erop in’ om ook ‘Fair Trade gemeente te worden’.

In oktober is daarover al eens een boeiende discussie gevoerd hier op TilburgZ – het heeft weinig zin die nog eens dunnetjes over te doen. Laten we hopen dat er nog een paar weldenkende elementen in de Tilburgse gemeenteraad zitten die tijdig inzien dat dit soort symboolpolitiek meer kapot maakt dan het aan rechtvaardigheid ooit op zal leveren.