Geplaatst

Oneerlijke goedheid

Ineens leek het een Tilburgse kwestie: de vraag of Nederland nou echt niet een paar duizend minderjarige asielzoekers extra zou kunnen absorberen. Moest best lukken, toch? Neem nou zo’n mediagenieke Mauro Manuel met zijn zachte ‘G’? Die kan toch wel blijven? “Ja!”, hoor je jezelf als vanzelf roepen, “Natúúrlijk kan dat! We zijn toch een beschaafd land?”

Als vanzelf werd volstrekt aannemelijk dat wie er anders over denkt wel ‘onmenselijk’, ‘kil’ en ‘hardvochtig’ móet zijn. Naar hartenlust werden weinig vleiende etiketjes uitgedeeld. De ‘vorm‘, zogezegd.

Technocraat Op het gevaar af voor technocraat te worden versleten, tóch even de Trias Politica erbij gehaald: in de tijd van een Paars kabinet (PvdA, D66 en VVD) heeft de Wetgevende Macht in 2000 de Vreemdelingenwet ingevoerd. De uitvoering van de wet is vervolgens aan, je raadt het nooit, de Uitvoerende Macht. De IND en de betreffende departementen zorgen er per april 2001 voor dat de wet wordt uitgevoerd zoals de Staten Generaal die opschreef.

Wanneer een betrokkene vindt dat de wet in zijn geval niet goed is uitgevoerd, kan hij naar de rechter, de Rechtsprekende Macht. Indien hij meent dat bij hem, omdat hij een schrijnend geval is, genade voor recht zou moeten gelden, kan hij bij de minister vragen een uitzondering op de regel te mogen zijn. Aan de minister. Niet aan de Kamer – ook niet als die in meerderheid ‘Ja!’ zou zeggen. Anders doen willekeur en de waan van de dag alsnog hun intrede.

Generaal Pardon De Wetgevende Macht, de Staten Generaal, kan op ieder moment tot nieuwe inzichten komen en bij nader inzien een wet ‘anders’ willen. Zo ontstond in 2007 het Generaal Pardon. Democratisch werd besloten dat nu, voor eens en voor altijd, langslepende gevallen alsnog een verblijfsvergunning kregen. Tot een herziening van de Vreemdelingenwet uit 2000 kwam het niet. Was dat toen nog niet nodig..?

Dat Tofik Dibi en de zijnen nu uit alle macht proberen nóg een Generaal Pardon in te voeren, is hun goed recht. Daarvoor is een meerderheid in de Kamers nodig. In Den Haag. Wanneer dat niet lukt – en daar ziet het naar uit – houdt het even op. Dan mag je best naar gemeenteraden komen om daar je heilige gelijk te halen. Het enige wat je daarmee opschiet is dat je een valse profeet van hoop wordt. Gemeenteraden zouden zich daar niet voor moeten lenen.

Oneerlijk Er is één puntje waar GroenLinks zich niet over uitlaat. Het punt dat vele asielzoekers zich wél neerlegden bij hun uitwijzing. Zij gingen terug naar hun land van herkomst. Zij respecteerden onze rechtsregels. En worden daar, met terugwerkende kracht, voor gestraft. Hádden ze onze rechtsstaat maar langer getrotseerd, dan waren ze nu nog in de race geweest voor een verblijfsvergunning.

Mijn bezwaar ís op te lossen. Door aan het nieuwe Generaal Pardon de regel toe te voegen dat alle mensen die zich naar nu blijkt te vroeg neerlegden bij hun uitzetting alsnog mogen terugkeren. Dán herstel je zuiverheid en eerlijkheid. Maar iets zegt me dat GroenLinks dát niet gaat bepleiten…

Reacties

47 reacties op “Oneerlijke goedheid”

 1. Pieter Verhoeven avatar
  Pieter Verhoeven

  Hoi Hans

  Heel die discussie over Mauro heb ik nauwgezet gevolgd.
  Mijn hart zegt hoe is het mogelijk dat die procedure 8 jaar kan duren.
  Dus mijn gevoel zegt die jongen moet hier blijven.
  Allee
  N nu komt het.
  De pers geeft een eenzijdig beeld en zet de publieke opinie op het verkeerde been.
  Toen die jongen mocht blijven kregen we heel voorzichtig de andere kant van het verhaal.
  Die jongen had 5 jaar geleden al terug gemoeten.
  Ik heb me verbaasd dat zelfs een minister blijkbaar niet in staat is om het juiste verhaal in de publiciteit te krijgen.
  Dus mijn vraag in deze is waar ligt de macht.

 2. Hans van Zeeland avatar

  Hoi Pieter,
  Een minister die deugt zal nooit lekken uit dossiers van individuele gevallen. Wat hij eventueel wél kan doen, is Kamerleden vertrouwelijk informeren over wat er in die dossiers staat. Hij is daar niet toe verplicht – de Kamer gáát immers niet over individuele gevallen (‘Uitvoering’).

  In het geval van Mauro is ervoor gekozen de Kamer wél vertrouwelijk in te lichten. Het was namelijk een beetje gênant dat ook Kamerleden van coalitiepartijen met Mauro en zijn vriendjes stonden te voetballen op het Plein in Den Haag.

  Dat gaf het joch valse hoop – na twee eerdere afwijzingen door (Pvda-)bewindslieden vond ook Leers geen redenen om Mauro hier te houden.

  Ook nadat de Kamer vertrouwelijk was geïnformeerd, bleven Tofik Dibi, Kathleen Ferrier, Ad Koppejan en anderen roepen dat Mauro moest mogen blijven. Tegen beter weten in. Zij weten inmiddels precies waarom een verblijfsvergunning voor Mauro onbillijk en oneerlijk zou zijn. Maar ze hadden hun menselijk gezicht en hun ‘Wij deugen!’-reputatie dermate onlosmakelijk aan het lot van Mauro verbonden, dat ze er om electorale redenen voor kozen te volharden in hun protest tegen dit ‘meedogenloze kabinet’. (Dat dus een wet uit 2000 uitvoert die ‘zij die wél deugen’ verzuimden te herroepen toen ze in 2007 de meerderheid hadden.)

  Hoed je voor dit soort Kamerleden. Ze kennen hun plaats niet. Ze zullen uiteindelijk de democratie offeren op hun altaar van Het Beter Weten en Het Heilige Gelijk.

  Gelukkig hebben we hier in Tilburg wakkere journalisten als Herr Aldi die het bovenstaande tot in de finesses begrijpen. Die inzien dat te hoop lopen tegen de verraderlijke ‘Kinderpardon’-motie een futiele poging was om de democratie uit de grijpgrage klauwen van populistisch links te houden. Want de macht ligt uiteindelijk bij de journalistiek en de media.

  Daarom is het goed dat TilburgZ er is. Hoor je soms ook eens een ander geluid…

 3. Herr Aldi avatar
  Herr Aldi

  Mis, Hans. Als je de column goed had gelezen, had je begrepen dat ik me juist níet met de inhoud van de motie heb bemoeid. Bewust. Ik heb alleen opgeschreven wat me opviel aan de TOON van het debat over dit onderwerp in de Tilburgse gemeenteraad. Dat is alles.

 4. Hans van Zeeland avatar

  @Herr Aldi
  Natuurlijk, je zei slechts 'de toon' te willen recenseren, 'verwacht van mij geen standpunt over de motie zelf'. Vervolgens koppelde je die 'toon' zelf aan 'Je zult maar onschuldige vluchteling zijn', niet aan 'tjonge, zouden die VVD'ers zich zorgen maken over het feit dat linkspopulisten met de democratie aan de haal gaan?'

  Je brieste van verontwaardiging over de link die ik legde met 'kindermisbruik'. Dat mag je een ongelukkige formulering vinden, natuurlijk, dat staat je vrij. Maar had je intussen toch wel gezien dat de hand werd gelicht met de beginselen van de democratie? Of besloot je dat dat te moeilijk was voor je lezertjes?

 5. Herr Aldi avatar
  Herr Aldi

  Lezertjes? Pffff… Maar om je vraag te beantwoorden: nee, ik had niet besloten dat dat te moeilijk voor hen was.

  'Vervolgens koppelde je die 'toon' zelf aan 'Je zult maar onschuldige vluchteling zijn', niet aan 'tjonge, zouden die VVD'ers zich zorgen maken over het feit dat linkspopulisten met de democratie aan de haal gaan?'' Ja, nou en?

  Enne… 'briesen van verontwaardiging'? Nah, overdrijven is ook 'n vak hè? 😉

 6. Hans van Zeeland avatar

  Hoe welwillend je het bovenstaande ook beschouwt: op inhoud ben je in ieder geval niet te betrappen. Maar goed, je reageert tenminste publiekelijk. Da's meer dan ik tot dusverre van de beroepsdo-gooders van GroenLinks kan zeggen…

 7. Herr Aldi avatar
  Herr Aldi

  Ik geef toch netjes antwoord op je vraag?
  Maar goed, voor alles is een eerste keer, dus ook voor het verwijt dat ik niet op inhoud ben te betrappen 😉

 8. Hans van Zeeland avatar

  De vraag 'Had je gezien dat de hand werd gelicht met de beginselen van de democratie?' is tot op heden zonder antwoord gebleven, vrees ik. 😉

 9. Herr Aldi avatar
  Herr Aldi

  Het antwoord is: nee, dat heb ik niet gezien. Eén partij (GroenLinks) diende een motie in en die werd gesteund door een meerderheid in de raad. Zo gaat dat in een democratie, ook al vind jij persoonlijk dat het onderwerp niet op de agenda van de raad hoort.

 10. Hans van Zeeland avatar

  Je begrijpt er echt helemaal geen moer van, zoveel is duidelijk.

 11. Herr Aldi avatar
  Herr Aldi

  Nee, ik heb een andere mening. En da's heel iets anders, Hansje.

 12. Hans van Zeeland avatar

  Herr Aldi, lees het nou nog eens terug. Kun je best, je hebt toch niet voor niets ooit je hbo-diploma gekregen?

  Zie dat het maar zijdelings over Tilburg gaat. En zie dat ik GroenLinks nergens het recht ontzeg Haagse politiek naar de gemeenteraad te halen. Zie je het? Het staat er: ‘Dan mag je best naar gemeenteraden komen om daar je heilige gelijk te halen.’

  Wat ik een schande vind, is dat GroenLinks mooie sier loopt te maken met kwetsbare mensen zonder dat ze die mensen echt iets bieden. Ze plakken etiketjes op mensen die de democratie* te belangrijk vinden om te grabbel te gooien voor holle woorden. Ze noemen die mensen ‘hardvochtig’ – terwijl ze zelf willens en wetens mensen valse hoop bieden, een rad voor ogen draaien. In- en ingemeen, als je het goed nagaat.

  Dát is mijn verwijt aan GroenLinks en anderen die de morele superioriteit claimen: dat ze kwetsbare hoopzoekers misbruiken voor eigen politieke doeleinden.

  Dáár gaat het om. Léés het nou eerst eens voor je je nog eens zo blameert, Herr Aldi. (En volgende keer zelf een beetje beter opletten. 😉 )

  * = ‘democratie’ is niet alleen ‘de meeste stemmen gelden’. Democratie is ook: waken voor tirannie, pal staan voor de instituties. Dat Haagse thema’s in Tilburg op de agenda komen is stompzinnig, hooguit hinderlijk – maar geen ramp. Het gaat om de trias politica, de Scheiding der Machten. Daar de hand mee lichten is het begin van een heilloze weg.

  In 500 woorden heb ik gepoogd dat toe te lichten. Jij vond het, als waakhond van de democratie, te veel moeite die te lezen?

 13. Herr Aldi avatar
  Herr Aldi

  Oké, ik zal voortaan beter lezen. Maar alleen als jij dat andersom ook bij mij doet 🙂

 14. Paul van Est avatar

  Leuk, polemiek!

  Zouden wij ook eens moeten doen, Henk. Dat advies om beter te lezen ter harte nemend.

  En over wisselende onderwerpen wellicht, zoals bijvoorbeeld ook natuurontwikkeling in en buiten de stad (voorzover dat nog gebeurt met al die bezuinigingen), het nut van plastic afval scheiden, het (schijn)succes van Wecycle, de wereld die er op het gebied van energiebesparing en zonnecellen te winnen is en hoe nodig reclame voor en promotie hiervan is, de potentie voor buurtmoestuinen in de stad en hoe die zo biodivers mogelijk in te kleden, etc. etc..

  Ik noem maar een paar dwarsstraten van de doodlopende T-weg, het is hoog tijd om wat zijwegen in te slaan volgens mij.

 15. Hans avatar
  Hans

  @paul: Als je niks over dit onderwerp te melden hebt vervuil de reacties dan niet.
  Tom doe er wat aan.

 16. Nachtburgemeester Tilburg avatar

  Hans, fijn je hier te lezen. Leuk!
  Veel fijner dan alleen wat tweets over en weer met wat maten van je.
  Bedankt voor je inzet hier als liberaal in het hol der leeuwen. Mensen met allerlei linkse hobbies.

  Daarnaast deel ik hier ook hier mijn blijdschap over het uiten van een ander thema!!!!
  Fijn dieper over politieke thema's te praten en met verwijzing naar allerlei achtergrond
  informatie. Ook fijn een liberaal op TilburgZ met hart en nieren en gezond verstand.

  'onze Mauro' heeft de gemoederen flink bezig gehouden.
  En terecht. Het gevolgd is wel. 'De waarheid' bestaat niet meer.
  Beeldvorming staat voorop!

  Dat een asielaanvraag zoveel jaren in beslag neemt is toch onmenselijk, al kan het gezien allerlei procedures niet meer anders, doordat men juist zorgvuldig wenst te zijn?

  Zolang in onzekerheid leven?
  Wat vinden we daarvan? Mag zo lange onzekerheid beloond worden door een verblijf status? Het studie visum vond ik een laffe tussen oplossing om even uit de hijgerige media te komen.

  Mooie quote =
  Democratie is ook: waken voor tirannie, pal staan voor de instituties.
  Dat Haagse thema's in Tilburg op de agenda komen is stompzinnig, hooguit hinderlijk – maar geen ramp. Het gaat om de trias politica, de Scheiding der Machten.
  Daar de hand mee lichten is het begin van een heilloze weg.

 17. Hans van Zeeland avatar

  Hoi Godelieve,

  Allereerst: dank voor je mooie woorden. Jammer dat niet meer mensen zich uitgedaagd voelen om me uit te leggen waarom mijn zienswijze helemaal nergens op slaat. Ik zou bijna denken dat ze me massaal gelijk geven… 😉

  Ja, asielprocedures duren vaak te lang. Niet zelden overigens doordat de adviseurs van asielzoekers (van de mensensmokkelaars daar tot de advocaten hier) vertragingstactieken toepassen. Dat begint vaak al met het kwijtmaken van reisdocumenten in het vliegtuig en gaat door met het steeds weer opnieuw starten van een procedure, bijvoorbeeld omdat de asielzoeker eerder het juiste vluchtverhaal nog niet helemaal goed verteld had of zo. “Tja, ze komen nu eenmaal uit een land waar je de autoriteiten niet kunt vertrouwen, hè? Dat zit diep…” (Niemand die dan vraagt waarom ze naar Nederland kwamen als ze denken dat het ook hier niet pluis is, maar allez.)

  Blijkbaar vertrouwt ook onze overheid zichzelf soms onvoldoende om één uitspraak van de rechter afdoende grond te vinden voor een uitwijzing – en wordt een tweede of derde uitspraak afgewacht. Ergens pleit dat voor onze overheid: ze wil voor alles zorgvuldig zijn en de zwakke eenling, de asielzoeker, door de rechter laten beschermen tegen de machtige staat.

  Daaruit alleen al blijkt in mijn ogen dat IND en ministerie hun werk zorgvuldig doen.

  (Nu heb ik me door jou tóch laten verleiden op de asielprocedure in te gaan. 😉 Waar het me in deze blog om ging, was dat GroenLinks en de andere ‘sociale’ politieke partijen zich in mijn ogen bezondigen aan een inhumane manier van politiek bedrijven. Ze zetten de kwetsbaarheid van asielzoekers in als menselijk schild. Ze weten dat als puntje bij paaltje komt de wet (sinds 2001 van kracht!) ongewijzigd zal blijven. Dat siert hen niet…)

 18. Paul van Est avatar

  @Hans, als je 5 keer publiek pingpongt en ik dat wel grappig vindt er er een aanleiding in zie om te reageren, noem dat dan niet direct vervuiling. Hans, doe er wat aan.

 19. Paul van Est avatar

  @Hans, dat "pal staan voor de instituties", kan hele griezelige consequenties hebben. Ik zou toch graag de mens centraal blijven stellen.

  Griezelige vermenging van de trias politica is in Nederland ook een instituut op lokaal niveau: bijvoorbeeld het befaamde driehoeksoverleg, geïnstitutionaliseerd middels de politiewet uit 1993, staat de befaamde scheiding der machten uiteraard behoorlijk onder druk. Ik sta persoonlijk in elke geval niet zo pal voor dit instituut.

  "Wettelijke basis

  Het driehoeksoverleg is gebaseerd op de volgende artikelen uit de Politiewet uit 1993.

  Artikel 14
  De burgemeester en de officier van justitie overleggen regelmatig tezamen met het hoofd van het territoriale onderdeel van het regionale politiekorps, binnen welks grondgebied de gemeente geheel of ten dele valt, en, zo nodig, met de korpschef, over de taakuitvoering van de politie."

  Dit alles laat onverlet dat ook ik de politieke opportuniteit van diverse gemeentelijke fracties, die zich in dezen door emotie gedreven op democratisch glad ijs begeven, afkeur.

 20. Nachtburgemeester avatar

  Hoi Hans,
  Zijn we nu in 2012 niet allemaal dader én slachtoffer van valse retoriek. Mede door 'de kijkcijfers'.
  Het indienen van motie's juist om te kunnen scoren op TV. Landelijke politici vinden dat ze moeten scoren op landelijke TV, in allerlei domme praatprogramma's waar ze drie minuten de tijd krijgen een ingewikkelde wet of standpunt uit te leggen. Mauro is geslachtofferd en als symbool misbruikt.
  Democratie.
  Zou dit een vak op school kunnen zijn?

  De hectiek en hijgerigheid van TV, en de macht van Maurice de Hond met zijn peilingen doen de uitgangspunten van de democratie geen goed.
  Veel inwoners van Nederland zijn het vertrouwen in de landelijke politiek kwijt en stemmen of tegen of niet. Zou je kunnen denken aan politieke les voor iedereen?
  Een SIRE campagne?
  Een uitnodiging deel te nemen aan een soort ingangs toets.

  Lokaal kunnen en mogen we natuurlijk heel andere keuzes maken dan landelijke TV en politiek ons voorleeft. Er komt een politiek cafe in de Plaats. Tot dan, dan?

 21. Erik avatar
  Erik

  Zodra ik de column snap, zal ik erop reageren

 22. Hans van Zeeland avatar

  Ik vrees dat je me verwart met een andere Hans..? 😉

 23. Hans van Zeeland avatar

  Het driehoeksoverleg heeft op zichzelf niet zo veel met de Trias Politica te maken; alle drie de punten van de driehoek vallen onder de Uitvoerende Macht. (Uiteindelijk kan de burger die zich benadeeld voelt altijd naar de rechter stappen.) De driehoek bezet wel een machtspositie binnen onze samenleving – reden waarom je volgens mij niet aan 'democratisch gekozen' burgemeesters of Officieren van Justitie zou moeten beginnen. Maar da's misschien een beetje té off-topic..? 😉

 24. Hans van Zeeland avatar

  Wat snap je niet..?

 25. Paul van Est avatar

  @Hans: als je niet on topic wilt reageren, vervuil de reacties dan niet.
  Tom en Hans: doe er wat aan.

  Hoezo zou ik je trouwens met iemand verwarren en met welke Hans dan: Hans Smolders, Hans Jansen, Hans á Plast? Humor, probeer het eens, schijnt gezond te zijn!

 26. Paul van Est avatar

  Kom op, Jacobse, Soms is het ook beter je slimmer voor te doen dan je bent!

 27. Hans van Zeeland avatar

  Misschien dat ik dacht dat jij dacht dat ik dacht je van 'vervuilen' te moeten betichten? (Komkom, zó moeilijk is het allemaal niet. Cheer up! 😉 )

 28. Paul van Est avatar

  Cheer you up in the Ping-pong club!
  Voorbeeldje, Tilburg: 4 kraakpanden krijgen toevallig tegelijkertijd een dagvaarding en de mededeling dat ze er snel uit moeten… na het driehoeksoverleg. Dus echt hoor, de invloed van Noordanus hier heeft totaal niets met de rechterlijke macht van doen, heus niet (formeel gezien). Benieuwd hoe lang dat uitzendbureaupand aan het Stadhuisplein leeg blijft staan…
  Als socialistische burgemeester is een sociaal centrum in een leegstaand pand uiteraard een doorn in het oog, dat heeft niets van doen met een verleden in de vastgoedsector, 3 betaalde bijbanen gelieerd aan de vastgoedsector en een vrouw die een Commissariaat vervult bij Vestia in… de vastgoedsector. Heus Hans, wellicht wat off-topic, maar:
  "Democratie is ook: waken voor tirannie, pal staan voor de instituties." Dit statement onvervaard naleven kan uitdraaien op een Kafkaïaanse maatschappij, waar we volgens mij deels ook al in verzand zijn. Nogmaals: mensen centraal, boven kapitaal(-belangen), regelzucht en controletirannie.
  Leuk, polemiek (en leerzaam).

 29. Erik avatar
  Erik

  Je punt. Het hele morele bezwaar klinkt me nogal dun in de oren. De wet en de regels veranderen constant. Wil je eigenlijk niet gewoon zeggen dat Dibi de grootste zielenpootjes eruit pikt terwijl de meeste asielzoekers zakkenvullende agressievelingen die onze wonderschone staat verpesten en onze vlag bezoedelen? Dan zou ik het snappen

 30. Hans van Zeeland avatar

  Als dat was wat ik bedoelde, had ik dat wel gezegd. Op zichzelf is het me worst of Mauro wel of niet mag blijven. Maar als hij mag blijven, dan ook degenen terughalen die eerder wél een boodschap hadden aan onze rechtsstaat. Waarom stelt GroenLinks dat niet voor? Dát zou eerlijker zijn.

  Mijn punt is daarnaast dat Tofik Dibi uit politieke overwegingen (een wig drijven in het CDA, bijvoorbeeld) kwetsbare, kansloze asielzoekers als stormram inzet. En intussen zichzelf maar doorlopend feliciteren met het feit dat hij een betere mens is dan die inslechte minister Leers. Je moet maar durven…

 31. Hans van Zeeland avatar

  (Een dagvaarding wordt niet verstuurd door de Rechtsprekende Macht, dus wat dat aangaat klopt je voorbeeld nog steeds niet helemaal.)

  'Pal staan voor de instituties' betekent ook dat je voortdurend scherp in de gaten houdt dat de mensen die, namens de Staat, de macht 'waarnemen' dat correct doen. Naar de Letter van de Wet – dat is immers waar de rechter uiteindelijk op kan toetsen. En naar de Geest van de Wet – al dient gezegd dat Wetten die niet deugen als je ze naar de Letter uitvoert allang geschrapt zouden moeten zijn.

  In 2007, bijvoorbeeld, toen GroenLinks en 'de redelijken', de 'de-mens-centraal-stellers', de meerderheid hadden. Maar ja, ze waren zó trots op hun Generaal Pardon dat ze verzuimden verder te kijken dan hun dagsuccesje. Prutsers…

 32. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Nee inderdaad Hans, dat was vréselijk, dat kabinet, echt prutsers.

  Dan liever een rechts kabinet met een partner die zich radicaal midden (?????) gaat noemen en hangende de kabinetsval aangeeft, het regeeraccoord niet echt meer te zien zitten maar zich er nu eenmaal aan geconformeerd heeft: voortschrijdend inzicht zonder er consequenties aan te verbinden dus.
  Een partij met een minister zonder natuur- en milieuvisie, zonder een visie op de werkelijke toekomst van een duurzame landbouw die en plein publique Mauro op een briefje geeft, dat hij lekker naar eigen land terug mag, maar wel met Ome Henk mee mag naar FC Twente!

  Een kabinet gedoogd door Geertje:
  – koningin mag alleen kroon op, geen hoofddoek. De koningin overtreedt daarna uit goed fatsoen haar staatkundige rol omdat de premier in alle talen blijft zwijgen,
  – meldt stoute Polen mensen
  – Islam is achterlijke ideologie
  – SP is Stalinistisch
  – na welgeteld 1 ter dood veroordeelde Nederlandse: "We moeten Iran aanvallen". VS en doodstraf Geertje?

  Bijzonder onderwijs afbreken
  Geen keuzes maken mbt hypotheek rente-aftrek Gezondheidszorgprivatisatie nog verder laten doormodderen
  Idem bij spoorwegen

  Een kabinet dat de ogen blijft sluiten voor de verschuivende publieke opinie.

  Vakwerkers…

 33. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Ik begin er lol in te krijgen, je argumenteert goed, plezierig (is welgemeend Hans!)

 34. Hans van Zeeland avatar

  @Paul van Est
  Dank, Paul. Leuk dat je waardeert hoe ik m’n best doe. 😉

  Je vergeet wat mij betreft nog wel een paar punten die voor een oprechte liberaal dit kabinet niet bepaald tot een feest maken. Boerkaverbod (onzinnige ‘oplossing’ voor een niet-bestaand probleem die zelf weer een probleem wordt – en die sowieso met ‘vrijheid’ geen moer te maken heeft); weigerambtenaren (al zie ik daar niet echt een probleem. Als je toch in elke gemeente getrouwd kunt worden door iemand die jou wél een fijn huwelijk gunt..?); het gehak op verenigingen als Hell’s Angels, Satudarah en Martijn (dat een aantal leden niet deugt, zegt op zichzelf niks over de vereniging als zodanig. Is het werkelijk nodig om mensen als groep over één kam te scheren?).

  Je bent, wil ik maar zeggen, nog best mild over dit kabinet. En ja, de echt grote problemen dreigen ondergesneeuwd te raken in gezeur over ‘Bruin-1’ en het steeds weer over de flos raken als de Salzbürger Mozartkugel een stuk rood vlees in de arena slingert. Daar staat tegenover dat Rutte buiten de Kamer best eens wat harder stelling had mogen nemen tegen die stupide ‘MOE-landers’ kliksite.

  Kortom: op dat punt staan we dichter bij elkaar dan je misschien dacht. (Al ben ik het niet met al je punten eens, zo is het ook weer niet. 😉 )

 35. Ruevert avatar
  Ruevert

  Asielzoekers zijn als plastic. Zelfs in het buitengebied zijn ze niet welkom.

 36. Hans van Zeeland avatar

  @Ruevert

  Ha, daar was je! Ik denk al: wat blijft onze Ruevert toch stil deze keer. Voel je binnenkort misschien eens de behoefte inhoudelijk te reageren of ga je het hierbij laten? 🙂

 37. Renee avatar
  Renee

  Wat zijn we toch weer heerlijk bezig. 🙂

 38. Ruevert avatar
  Ruevert

  @Hans,
  Om eerlijk te zijn is mijn denkraam niet groot genoeg om alle facetten te bevatten. Het enige wat in deze kan afscheiden als commentaar is dat de waarheid (helaas) vele gezichten heeft. Iedereen reageert vanuit zijn ultieme waarheid en gelijk. Ik heb deze bron van zelfgenoegzaamheid nog niet gevonden. En hoop het niet te vinden. Saai is het leven van de mastodonten die onwrikbaar geloven in hun eigen normen en waarden. Ruimte voor reflectie is niet meer aanwezig, het open staan voor andere meningen en gedachten zijn met Shoarma, wiens naam hier zelden verschijnt, vervlogen in de eindeloze treurigheid van de woestijn van het eeuwige gelijk dat de bakermat van onze huidige maatschappij is geworden.

 39. Hans van Zeeland avatar

  Beste Ruevert,

  Wanneer jij of iemand anders met argumenten komt, ben ik zeer bereid die op hun merites te beschouwen. Of ik het met je argumenten eens ga zijn, is een tweede – maar de aanname dat een mening uit een bron van zelfgenoegzaamheid geput zou worden, gaat me wat ver.

  Het is niet mijn bedoeling mijn ‘ultieme waarheid en gelijk’ te bewijzen. Het was me een lief ding waard geweest als vertegenwoordigers van de partijen die hier in Tilburg vóór het Kinderpardon stemden me hadden uitgelegd waarom mijn zienswijze niet klopt. Omdat ik graag aan het twijfelen wordt gebracht (en daarom wellicht minder geschikt ben voor de ‘actieve politiek’). Omdat ik graag de facetten aangewezen krijg die ikzelf over het hoofd zie. Omdat ik juist kan leren van mensen die anders tegen zaken aankijken dan ik.

  Des te teleurstellender vind ik het dat GroenLinks en anderen hier zo oorverdovend stil blijven. Ze zullen hun redenen wel hebben…

 40. Paul van Est avatar

  Ik onderschrijf deze reactie van je volledig, Hans!

 41. Ruevert avatar
  Ruevert

  @Hans,
  het gaat niet over het ultieme gelijk van jou,mij of anderen. Het gaat om openstellen voor andere gedachten en meningen en daar lering uit te trekken.
  Hoe abject die ook zijn.
  We zitten op dit punt volledig op dezelfde lijn.

 42. Hans van Zeeland avatar

  @Ruevert

  Hè, wat saai weer… 😉

 43. Ruevert avatar
  Ruevert

  @hans,
  het leven is een tranendal gevuld met grijze luchten die elk wezen bevrucht met een dodelijke saaiheid die versterkt wordt door de calvinistische nevel die ons land bevlekt.

 44. Ruevert avatar
  Ruevert

  “Dat” dus. vluchtig medium excuus voor deze gruwelijke fout.

 45. Hans van Zeeland avatar

  @Ruevert
  ‘Die’ kon ook – zij het in combinatie met ‘bevruchten’. Had een leuk binnenrijm opgeleverd. (‘Grijze luchten die elk wezen bevruchten.’)

  Volgende keer beter. 😉

 46. Hans van Zeeland avatar

  En nog steeds onthoudt het linkse deel der natie zich van commentaar. Dat valt me echt vies tegen, mensen.

 47. Paul van Est avatar

  Ik behoor tot het linkse deel hoor Hans, maak je niet zo druk! Ze waren druk met een lelijke plek vergroenen in de stad denk ik.