Geplaatst

Horecatijden in Tilburg

Als zes partijen gezamenlijk het initiatief nemen om te komen tot flexibele openingstijden van de horeca is dit in ieder geval een compliment waard. Samenwerken tussen coalitie en oppositie (D66, Trots, VVD, SP, VSP en PVT) om te komen tot verandering, verdient waardering en aandacht. De discussie over de horeca openingstijden kwam tijdens de commissievergadering Modern Bestuur wel in een iets ander daglicht te staan. Vanuit de natte horeca kwam een luid en duidelijk; niet doen, terwijl de droge horeca een warm voorstander bleek.

Mensen, en zeker stadsmensen, leven niet alleen overdag, maar ook ‘s avonds en ‘s nachts. GroenLinks wil een stad waar je niet naar bed hoeft als je dat niet wilt, maar ook waar je lekker kan slapen, als je dat wel wilt. Tilburg is een studentenstad en daar hoort ook een goed uitgaansleven bij en tegelijkertijd is Tilburg ook de stad van burgers die hun nachtrust verdienen.
En dat was de ontbrekende schakel in het initiatiefvoorstel. Want het belang van de bezoekers is evident, over de gevolgen voor de veiligheid sprak de burgemeester lovenswaardige woorden en inzake de ondernemersvrijheid bleek dat dit met name ging over de vrijheid om voor of tegen te zijn. In de dagmail van 4 februari laten de bewoners van de stad zich nadrukkelijk horen tegen het voorstel.

GroenLinks heeft er alle vertrouwen in dat het college en de burgemeester in de jaarlijkse evaluatie van het horecabeleid, alle belangen rondom de sluitingstijden in kaart brengt en meet. De burgemeester heeft hiervoor tijdens de commissievergadering al een heldere voorzet gegeven en wij houden hem hier graag aan. Horecabeleid is veelomvattend, niet alleen de openingstijden, maar ook het vervoer, zoals de nigthliner, de gezondheidsrisico’s, de veiligheid, het ondernemerschap en de nachtrust van bewoners vormen hiervan een onderdeel.

GroenLinks biedt graag de kans aan studenten en jongeren om uit te gaan, maar maakt zich, net als de zes indienende fracties, zorgen over de piekdrukte om 4.00 uur. Daarom kwamen wij met een eigen amendement: venstertijden van 2.00 – 4.00 uur voor de kroegen en discotheken, en 1 uur langere openingstijden voor broodjeszaken. Op deze manier bevorderen we een rustiger verloop van het weggaan van de bezoekers, handhaven we de nachtrust van de centrumbewoners en kan iedereen na een avondje stappen een ontnuchterend broodje eten. De indieners van het initiatiefvoorstel gingen op 7 februari hiermee akkoord en nu kan het college aan de slag.
Zo wordt Tilburg een stad waar je niet naar bed hoeft als je dat niet wilt, maar ook de stad waar je lekker kan slapen als je dat wel wilt.

Sandra Franken