Maand: januari 2007

 • Heu el CAST

  "Het CAST verkondigt geen mening, maar biedt slechts een podium", zo vertelde afgelopen woensdag de voorzitter van het CAST, oud wethouder Horvers. Maar aan welk geluid bied je dan wel en geen podium? Met name rondom de Heuvel verkondigt en selecteert het CAST overduidelijk een bepaalde mening, terwijl we essentiële andere geluiden juist helemaal niet…

 • inspiratie en BEGRIP

  Na twee weken reces (wij noemen dat gewoon vakantie trouwens) vanmorgen de stapel post van drie weken onder het stof vandaan gehaald. De afgelopen weken vooral literatuur gelezen, lekker met vrienden gegeten/gedronken, met de kinderen op stap geweest en twee dagen de hoofdstad bezocht. De stapel post bevatte ook een aantal wijkkranten van december. Altijd verplichte…

 • Knielen voor Jan Siebelink

  Literatuur. Jarenlang heb ik er nauwelijks aandacht aan besteed. Totdat ik in 2000 lid werd van een boekenclub. Met een man of zeven bespraken we ongeveer eens in de zes weken gezamenlijk een roman. Hoewel, ‘man’… er zaten veel meer vrouwen dan mannen in het gezelschap, maar goed. Soms ging de voorkeur uit naar een…

 • Eindelijk vrede met de T

  Bij de uitreiking van de prijs Tilburg Mooiste raakte ik in discussie over de T, het beeldmerk van Tilburg, waarover wijlen tonpraoter Frans Verbunt toen de T er nog maar net was, al opmerkte dat hij er in Kuala Loempoer over aangeproken was. “Is this the T from Tilburg, the beautifoel haovenstad tussen Antwerpen en…

 • Ik ben bang voor de Islam (1)

  In de oudjaarsconferance van Lebbis en Jansen werd aan het publiek de vraag gesteld: wie is er bang voor moslims? Ook ik moet die vraag met nee beantwoorden. Ik ken immers diverse moslims en daar ben ik absoluut niet bang voor.  Het klinkt dan ook misschien raar maar sinds enige jaren ben ik wel bang…

 • CAST debat nieuwe Heuvel

  "Het CAST start dit jaar op volle oorlogssterkte", zo werd woensdag 3 januari het CAST-debat over de nieuwe Heuvel geopend. En die krijgshaftige taal kwam nota bene van voormalig Heuvelwethouder Horvers. De man die rond Heuvel en Lindeboom destijds dingen zei waardoor wat betreft zijn integriteit menigeen nog altijd twijfels heeft, en vooral ook géén twijfels.…

 • BEURTJE

  De man die in de binnenstad regelmatig mijn pad kruist hield mij staande om mij het allerbeste voor 2007 te wensen. Deze nieuwjaarswens was een opstapje naar zijn traditionele tirade over schadeclaims en procedures die hem parten spelen. Want sinds hij zijn zaak van de hand heeft gedaan en zijn dagen in de binnenstad slijt,…

 • De Beste Wensen

  Ik voel me ineens erg oud, maar dat is dan maar zo. Het kan me niks schelen. Ik zeg het gewoon: wat vliegt de tijd!Want wees nou eerlijk. Het is toch niet te geloven? 2007! Het lijkt nog helemaal niet zo lang geleden dat er over de hele wereld dikke paniek was vanwege twee nullen.…

 • Een Japanse buiging

  In de zestiende en zeventiende eeuw zijn wij Nederlanders economisch en cultureel rijk geworden dankzij veel "allochtonen": Portugezen, Pruizen,  Denen, Oostzeelanders, lieden uit Twente en Drente, Brabanders (!), Spanjaarden en sowieso vaak "vreemde hommelinghen" : ze trokken met velen naar "Holland", in het bijzonder Amsterdam, zij het dat dat proces niet altijd even soepeltjes verliep, getuige…