Maand: november 2009

 • Intimate work, Bill Viola in De Pontmuseum

  Onderstaande tekst is geschreven voor het komende nummer van het tijdschrift BEELDEN, kwartaalblad voor ruimtelijk georienteerde kunst. Het podium dat Tilburgz biedt is een uitstekende plek om behalve politieke ook andere in mijn ogen belangwekkende zaken die zich in Tilburg voordoen aan de orde te stellen.Politiek in Tilburg is in zekere zin redelijk boeiend maar…

 • Antwoord aan Peter van den Hoven – LST

  Geachte Heer Van den Hoven, Ik heb uw reactie op mijn column van donderdag 12 november met belangstelling gelezen. U stelt daarin, kort samengevat, dat mijn berichten ‘vele feitelijke onjuistheden’ bevatten, bijvoorbeeld mijn bericht van 12 november op TilburgZ.nl. – U beweert dat met name de slotalinea in zijn geheel onjuist is. – Verder beschuldigt…

 • Raadsvergadering 12 november – Reacties

  Geachte heer Mikkers, Met verbazing lees ik telkenmale uw zienswijze op de LST fractie op TilburgZ. Ik ben niet verbaast over uw mening over de LST fractie maar wel over de vele feitelijke onjuistheden in uw berichtgevingen. Neem nu uw laatste bericht over de begrotingen 2010 Ik zal u zodra de griffie de lijst van…

 • Albert Siebelink – Interview 6

  IN GESPREK MET ALBERT SIEBELINK ‘Er mocht ook wel eens gelachen worden, vonden wij.’ Albert Siebelink is geboren te Bergen op Zoom, op 09-06-1950. Hij deed gymnasium alfa op Het Juvenaat, het toenmalig kleinseminarie van de Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart.Na de middelbare school studeerde hij een aantal jaren sociologie te Tilburg,…

 • Nieuwe coup op het gemeentehuis?

  Een burgemeesterswisseling is in Tilburg altijd een hachelijke periode. In dat tijdelijke machtsvacuüm gebeuren vaak ruige dingen, zoals een coup ineens op het stadhuis. Ook nu wordt weer gebruik gemaakt van de chaos, is er weer iets heel merkwaardigs aan de hand. En heeft Opstelten ‘t in de gaten? En voldoende macht en gezag om…

 • Reactie op Mikkers….Verslag begrotingsbehandeling (bijgewerkt 15-11)

  TilburgZ-gelegenheids Kuifje Jasper Mikkers doet hier een poging tot verslaggeving van de begrotingsbehandeling van de Tilburgse gemeenteraad en schrijft: "De Tilburgse raad liet zien dat ze het belang van cultuur en kunst voor een middelgrote stad inziet en handelt ernaar. Dat geldt niet voor de LST natuurlijk: die gaf maandag fiks af op alles en…

 • Lou Keune – Interview 5

  Lou Keune is op 24-2-38 in Houthem (nu onderdeel van de gemeente Valkenburg a/d Geul) geboren. Hij doorliep de middelbare school in Maastricht en startte in 1956 te Tilburg met de studie economie. In 1961 studeerde hij af, waarna hij in 1962 aan de slag ging op de Katholieke Hogeschool Tilburg (ontwikkelingsvraagstukken). Hij trouwde met…

 • RAADSVERGADERING GEMEENTEBEGROTING 2010 – 12 NOVEMBER

  Tijdens de vergadering van de Tilburgse gemeenteraad, gewijd aan de gemeentebegroting van 2010, zijn op het terrein van kunst en cultuur enkele belangrijke besluiten genomen. Zo wordt het gat in de begroting van het nieuwe Factorium voor 2010 en volgende jaren opgevuld met een bedrag van 120.000 euro dat met name onttrokken zal worden aan…

 • TAARTEN

  In het buurthuis waren de twee dames aan het tafeltje achter mij druk in gesprek over het koor waar ze tegenwoordig bij zaten. Een van de twee had vroeger bij een ander koor gezongen, maar ze was blij dat ze er weg was.

 • Opstelten

  Marjo Frenk keert straks niet meer terug als raadslid, zo lazen we in het BD. We zagen hier al hoe ze door haar full time baan niet meer toekwam aan het reageren op vragen. Enthousiast reageerde ze hier nog wél op de luchtige scherts naar aanleiding van een zich "onkundoloog" noemende reageerder. "Als je god omdraait staat er…