Geplaatst

Kunstonderwijsstad Tilburg laat makers in de kou staan

Kunstonderwijsstad maakt bijzondere keuze:  ‘Jonge theatermakers, dansers en kunstenaars, zoek het zelf maar uit’

Tilburgs multidisciplinaire werkplaats L’Avventura is in gevaar. Dat mag niet. In een stad met een culturele toekomst, zoals B&W van Tilburg, het ziet, mag L’Avventura niet ontbreken, omdat zij die culturele toekomst juist waarborgt. Maar dat lijkt B&W niet in te zien. Dat college schrijft: “Wij hebben besloten in het kader van de door te voeren bezuinigingen op alle subsidies een generieke subsidiekorting van twee procent toe te passen. (…)

 

Teven hebben wij besloten om in het kader van de taakstellende bezuiniging binnen de cultuurbegroting de subsidie aan L’Avventura geleidelijk af te bouwen waarbij de subsidie in de periode 2010-2013 gekort wordt met respectievelijk 25.000, 50.000, 75.000 en 103.000, zodat vanaf 2013 geen subsidie meer beschikbaar is voor L’Avventura.

Bekeken zal worden in hoeverre de drie dragende organisaties binnen L’Avventura samen met Het Zuidelijk Toneel de functie van werkplaats voor jonge makers binnen hun reguliere taak kunnen uitvoeren.

Door in een afbouw te voorzien kunnen de activiteiten geleidelijk worden afgebouwd en kan gezocht worden naar externe financieringsbronnen of projectgerichte budgetten voor de producties.”

Een afschuwelijke brief, gericht aan multidisciplinaire werkplaats L’Avventura, een samenwerkingsverband tussen Theater De NWE Vorst, Muziekpodium Paradox en RUIMTE-X. De brief is niet alleen afschuwelijk door de typische en gevoelloze ambtenarenwoorden als ‘generieke’ en ‘reguliere’, maar vooral door de inhoud die van weinig steun getuigt voor wie nu nog studeert aan een van de vele culturele onderwijsinstellingen in Tilburg. Met een dergelijk besluit zeg je, dat je geen moeite voor hen zal doen. Zeg je: ‘Jullie zijn hier wel, en buiten de deur zullen we best met jullie opscheppen als het zo uitkomt, maar zoek ondertussen zelf maar uit hoe je in leven blijft. Ons moet je daar niet me lastig vallen. Wij hebben gekozen voor het Midi-Theater en daar hebben we al geld genoeg op toegelegd.”

Doel van de L’Avventura is, jonge makers of makers met jonge ideeën de mogelijkheid bieden vernieuwende projecten te realiseren en te presenteren, vooral daar waar de grenzen van de klassieke disciplines overschreden wordt. Het multidisciplinaire karakter wordt gestimuleerd maar niet opgedrongen.

De werkplaats verzorgt sinds 2001 elke maand (van oktober t/m mei) een L’Avventura programma met vier onderdelen; twee dans of theateronderdelen in Theater De NWE Vorst (hierbij is één voorstelling gemaakt door een jonge/nieuwe maker, speciaal voor L’Avventura), een muziekitem in Paradox en een kunst- of literatuuroptreden in Ruimte-X.

Verder is er de cultureel wetenschappelijke Picknick, die een keer per jaar plaatsvindt. Hierbij is er discussie over een bepaalde onderwerp, terwijl er gepicknickt wordt, met een randprogramma van theater/muziek/literatuur/e.d.

En tenslotte: het grootste programmaonderdeel, de stadswandeling. Elk jaar wordt die in een andere wijk van Tilburg gehouden. Dan wordt zo’n wijk cultureel gefiltreerd door L’Avventura-medewerkers die er allerlei optredens, performances en andere kunstuitingen doen. Een viertal  avonden zijn er dan steeds vier wandelingen tijdens welke een  vijftigtal bezoekers de spannende en onverwachte programmaonderdelen ontdekken. Telkenmale doen meer dan 1000 mensen aan de wandelingen mee. In mei 2010 zal hopelijk de tiende versie van deze wandelingen zijn.

L’Avventura krijgt 103.000 euro per jaar. Tot voor kort werd dit voor 50% gefinancierd uit rijksmiddelen; door het Actieplan Cultuurbereik. In 2009 is dit plan opgehouden, en is min of meer overgegaan in Programmafonds Cultuurparticipatie. Kort gezegd betekent dit dat de gemeente nu de volledige subsidie voor L’Avventura moet betalen, in plaats van 50%. En dat is B&W dus kennelijk niet van plan. 

Nu zeggen ze wel dat bekeken zal worden in hoeverre de drie dragende organisaties binnen L’Avventura samen met Het Zuidelijk Toneel de functie van werkplaats voor jonge makers binnen hun reguliere taak kunnen uitvoeren, maar dat irreëel. Het Zuidelijk Toneel, De NWE Vorst, Paradox en Ruimte X hebben met hun reguliere –om maar eens een ambtenarenwoord te gebruiken- subsidie al nauwelijks de kans om het programma dat zijn willen uitvoeren, uit te voeren. Hoe zouden ze dan Sinterklaas voor jonge kunstenaars kunnen gaan spelen?

De ware bedoelingen van B&W volgen meteen in de volgende alinea: “Door in een afbouw te voorzien kunnen de activiteiten geleidelijk worden afgebouwd en kan gezocht worden naar externe financieringsbronnen of projectgerichte budgetten voor de producties.”

M.a.w. we geven jullie elk jaar vast wat minder zodat je eraan kunt wennen als je straks niks meer hebt. 

Tilburg, pas op uw zaak. Er zijn steden genoeg die onze culturele onderwijsinstellingen willen overnemen. Designstad Eindhoven bijvoorbeeld die trouwens al met onze Academie voor Lichamelijk Opvoeding aan de haal is gegaan.

L’Avventura zou de laatste instelling moeten zijn aan wier subsidie geknabbeld wordt. Als bieder van een podium aan jonge makers, waarop zij nieuwe, het liefst multidisciplinaire, projecten kunnen realiseren en presenteren, vertegenwoordigt zij de culturele toekomst van Tilburg. 

Aangezien wij in Tilburg een dansacademie, toneelacademie, kunstacademie, conservatorium en rockacademie hebben, is het geen overbodige luxe om één plek te hebben waar net afgestudeerden een project kunnen aangaan.

Beste B&W, wilt u daar eens over peinzen als u tijdens Tilburg Culinair in een garnalencocktail hapt.  

JACE van de Ven