Tag: PvdA

 • De emancipatie is nog niet voltooid

  Vandaag werd bekend dat Nebahat Albayrak zich kandidaat stelt voor het fractievoorzitterschap van de PvdA. Naast de heren Diederik Samsom, Ronald Plasterk en Martijn van Dam ‘eindelijk’ de eerste vrouw. ‘So what?’ zul je denken, wat maakt dat ‘vrouw’-zijn nou weer uit. Achter de schermen vond echter al sinds het aftreden van Job Cohen een…

 • Fier op kunst

  Binnenkort zal op het gemeentehuis weer gesproken worden over de nieuwe cultuurnota. Vooruitlopend op dat debat heeft de PvdA kaders uitgewerkt, waar volgens haar dat nieuwe cultuurbeleid aan getoetst moet worden. Ruimte voor innovatie en fier op de kunst. Lees hieronder het volledige stuk.

 • Andere aanpak integratie

  Op maandag 18 oktober 2010 heeft de raadscommissie maatschappij zich eensgezind achter het standpunt van het college van B en W gesteld om na deze collegeperiode met integratie als apart beleidsveld te stoppen. Integratie moet onderdeel uit gaan maken van de ‘normale’ beleidsterreinen zoals onderwijs, arbeidsparticipatie, veiligheid en zorg en welzijn. Nieuws zou je denken in…

 • Indiceren aan de keukentafel

  In 2007 is de WMO ‘beleidsarm’ ingevoerd. Niet veel tijd verliezen aan het maken van plannen, maar ‘gewoon aan de slag’ was het uitgangspunt. Ruim 2 jaar later blijkt het alsnog nodig veranderingen door te voeren in de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het Rijk stelt minder geld beschikbaar en tegelijk zijn er een…