Tag: integratie

  • GL op de populistische toer?

    ‘Mensen van buitenlandse herkomst die soms al tientallen jaren in Nederland wonen moeten niet meer verplicht worden een inburgeringexamen te doen. Die zijn al ingeburgerd. Het is een belediging aan hun adres’. Aldus GroenLinks raadslid Ali Yenice. Yenice diende tijdens de behandeling van de begroting 2011 een motie in waarin het college werd opgeroepen oudkomers…

  • Andere aanpak integratie

    Op maandag 18 oktober 2010 heeft de raadscommissie maatschappij zich eensgezind achter het standpunt van het college van B en W gesteld om na deze collegeperiode met integratie als apart beleidsveld te stoppen. Integratie moet onderdeel uit gaan maken van de ‘normale’ beleidsterreinen zoals onderwijs, arbeidsparticipatie, veiligheid en zorg en welzijn. Nieuws zou je denken in…

  • Allemaal Tilburgers!

    Afgelopen vrijdag was het zo ver. Ruim anderhalve week te laat ontvingen wij als fractie eindelijk de antwoorden op onze vragen over het Suikerfeest in het MIDI-theater. Het evenement heeft maar liefst TWINTIG DUIZEND euro gekost. Dit om te zorgen dat mensen kennis kunnen maken met elkaars cultuur. Jan Hamming en consorten zijn bij dit…